News Release
Department of Labor and Employment
May 22, 2020

Workers to get double pay on May 25

Employees in the private sector who will work on May 25, a regular holiday, will get 200 percent of their basic salary, the labor department said in an advisory released this week.

“Those who worked shall be paid 200 percent of their regular salary for the first eight hours, and if they worked overtime, they shall be paid an additional 30 percent of their hourly rate,” the advisory said.

Moreover, employees who did not work on the said holiday shall be paid 100 percent of their salary ([Basic wage + COLA] x 100 percent)].

Those who worked shall be paid 200 percent of their regular salary for the first eight hours ([Basic wage + COLA] x 200 percent).

For work done in excess of eight hours, workers shall be paid an additional 30 percent of their hourly rate (hourly rate of the basic wage x 200 percent x 130 percent x number of hours worked).

Moreover, those who worked on a regular holiday that also fell on their rest day shall be paid an additional 30 percent of their basic wage of 200 percent [(Basic wage + COLA) x 200 percent] + [30 percent (Basic wage x 200 percent)].

In addition, workers who rendered overtime work on a regular holiday that also fell on their rest day shall be paid an additional 30 percent of their hourly rate on said day (hourly rate of the basic wage x 200 percent x 130 percent x 130 percent x number of hours worked).

Some companies may, however, defer the payment of the holiday pay until such time that the national health emergency is abated and normal business operations are resumed, the same advisory said.

Establishments that have totally closed or ceased operations during the community quarantine period are exempted from the payment of the holiday pay under the Labor Advisory No. 20, series of 2020.

May 25, which is the Feast of Ramadhan or Eid’l Fitr, is declared a regular holiday throughout the country pursuant to Proclamation No. 944, issued by President Rodrigo Duterte on May 19, 2020. ### Paul Ang

=======================================

Manggagawa tatanggap ng double pay sa Mayo 25

Makatatanggap ng 200 porsiyento ng kanilang suweldo ang mga empleyado sa pribadong sektor na magtatrabaho sa Mayo 25, isang regular holiday, batay sa abiso ng Department of Labor and Employment (DOLE).

“Ang mga magtatrabaho ay babayaran ng 200 porsiyento ng kanilang regular na suweldo para sa unang walong oras at kung sila ay nag-overtime, sila ay dapat bayaran ng karagdagang 30 porsiyento ng kanilang kita kada oras,” ayon sa abiso.

Dagdag pa rito, ang mga empleyado na hindi naman papasok sa nasabing holiday ay dapat bayaran ng 100 porsiyento ng kanilang suweldo ([Basic wage + COLA] x 100 percent)].

Para naman sa mga nagtrabaho, sila ay babayaran ng 200 porsiyento ng kanilang regular na suweldo para sa unang walong oras ([Basic wage + COLA] x 200 percent).

Ang mga nagtrabaho naman ng lagpas sa walong oras ay dapat na bayaran ng karagdagang 30 porsiyento sa kita nila kada oras (hourly rate of the basic wage x 200 percent x 130 percent x number of hours worked).

Habang ang mga pumasok naman sa isang regular holiday na siya ring rest day nila ay dapat na bayaran ng dagdag na 30 porsiyento sa kanilang 200 porsiyentong suweldo [(Basic wage + COLA) x 200 percent] + [30 percent (Basic wage x 200 percent)].

Ang mga manggagawa naman na nagtrabaho ng overtime sa isang regular holiday na siya ring rest day nila ay dapat na bayaran ng dagdag na 30 porsiyento ng kita kada oras para sa nasabing araw (hourly rate of the basic wage x 200 percent x 130 percent x 130 percent x number of hours worked).

Samantala, ang mga kumpanya ay pinapayagan na i-defer ang pagbabayad ng holiday pay hanggang sa matapos ang national health emergency at bumalik na sa normal na operasyon ang mga negosyo, paliwanag pa ng abiso.

Ang mga establisimento naman na tuluyan ng nagsara o huminto ng operasyon sa panahon ng community quarantine ay hindi na kinakailangan na magbayad ng holiday pay sa ilalim ng Labor Advisory No. 20, series of 2020.

Ang Mayo 25, na ginugunita bilang Feast of Ramadhan o Eid’l Fitr, ay idineklara bilang isang regular holiday sa buong bansa alinsunod sa Proclamation No. 944, na inisyu ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Mayo 19, 2020.

#Paul Ang

 

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2022