News Release
Department of Labor and Employment
July 30, 2020

Workers to get double pay on Eid’l Adha

With the declaration of July 31 as a regular holiday in commemoration of Eid’l Adha or Feast of Sacrifice, private sector employees who will work this Friday will get 200 percent of their basic salary, the labor department said in an advisory released yesterday.

As provided for in Labor Advisory No. 25, Series of 2020 issued by DOLE Secretary Silvestre Bello III, employees who worked during the declared regular holiday shall be paid 200 percent of their regular salary for the first eight hours, and if they worked overtime, they shall be paid an additional 30 percent of their hourly rate.

Moreover, employees who did not work on the said holiday shall be paid 100 percent of their salary ([Basic wage + COLA] x 100 percent)].

Those who worked shall be paid 200 percent of their regular salary for the first eight hours ([Basic wage + COLA] x 200 percent).

For work done in excess of eight hours, workers shall be paid an additional 30 percent of their hourly rate (hourly rate of the basic wage x 200 percent x 130 percent x number of hours worked).

Moreover, those who worked on a regular holiday that also fell on their rest day shall be paid an additional 30 percent of their basic wage of 200 percent [(Basic wage + COLA) x 200 percent] + [30 percent (Basic wage x 200 percent)].

In addition, workers who rendered overtime work on a regular holiday that also fell on their rest day shall be paid an additional 30 percent of their hourly rate on said day (hourly rate of the basic wage x 200 percent x 130 percent x 130 percent x number of hours worked).

The Labor Advisory, however, stipulates that some companies may defer the payment of the holiday pay until such time that the national health emergency arising from COVID-19 is abated and normal business operations are resumed.

Further, establishments that have totally closed or ceased operations during the community quarantine period are exempted from the payment of the holiday pay under the Labor Advisory No. 20, series of 2020.

Malacanang issued yesterday Proclamation No. 985 signed by President Rodrigo Duterte which declares Friday, July 31, a regular holiday in observance of Eid al-Adha or the Muslim Feast of Sacrifice. # # # GSR

===============================================

Double pay para sa manggagawa ngayong Eid’l Adha

Kasunod ng deklarasyon na isang regular holiday ang Hulyo 31 bilang paggunita sa Eid’l Adha o Feast of Sacrifice, ang mga empleyado sa mga pribadong sektor na magtatrabaho ngayong Biyernes ay makatatanggap ng 200 porsiyento ng kanilang basic salary, ayon sa abisong inilabas ng Department of Labor and Employment kahapon.

Batay sa Labor Advisory No. 25, Series of 2020 na inisyu ni DOLE Secretary Silvestre Bello III, ang magtatrabahong empleyado sa idineklarang regular holiday ay dapat na bayaran ng 200 porsiyento ng kanilang regular na suweldo para sa unang walong oras, at kung nagtrabaho sila ng overtime, sila ay dapat namang bayaran ng karagdagang 30 porsiyento ng kanilang hourly rate.

Samantalang ang mga empleyado na hindi magtatrabaho ay dapat bayaran ng 100 porsiyento ng kanilang sahod para sa nasabing araw [(arawang sahod + COLA) x 100%].

Kapag pumasok naman ang empleyado sa trabaho, babayaran siya ng 200 porsiyento ng kanyang suweldo para sa unang walong oras ng trabaho, gayundin ng kanyang COLA [(Arawang suweldo + COLA) x 200%].

Kapag ang empleyado ay nagtrabaho nang lagpas sa walong oras, babayaran siya ng karagdagang 30 porsiyento ng kanyang hourly rate (Hourly rate ng arawang suweldo x 200% x 130% x bilang ng oras na tinrabaho).

Habang kapag ang empleyado ay nagtrabaho at nataon na ang mga araw na ito ay kanyang day-off o rest day, tatanggap siya ng karagdagang 30 porsiyento ng kanyang arawang sahod na 200 porsiyento [(Arawang suweldo + COLA) x 200%] + [30% (Arawang suweldo x 200%)].

Sakali namang mataon na day-off ng empleyado at nagtrabaho siya ng overtime, tatanggap siya ng karagdagang 30 porsiyento ng kanyang hourly rate para sa nasabing araw (Hourly rate ng arawang suweldo x 200% x 130% x 130% bilang ng oras na tinrabaho).

Isinasaad rin sa Labor Advisory na ang ibang mga kumpanya ay maaaring i-defer o ipagpaliban ang pagbabayad ng holiday pay habang nasa panahon pa ng national health emergency dahil sa COVID-19 at hindi pa nakababalik sa normal ang operasyon ng negosyo.

Samantala, ang mga establisimento naman na tuluyang nagsara o huminto sa operasyon sa panahon ng community quarantine ay hindi kasama sa pagbabayad ng holiday pay sa ilalim ng Labor Advisory No. 20, series of 2020.

Inisyu ng Malacanang ang Proclamation No. 985 na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagdedeklara sa Hulyo 31, araw ng Biyernes, bilang isang regular holiday para sa paggunita ng Eid al-Adha o ang Muslim Feast of Sacrifice.

# # #GSR/ Paul Ang

 

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
10