News Release

Department of Labor and Employment
11 April 2019

Telecommuting now a work option

Employees in the private sector can now have an option of working in an alternative workplace with the use of telecommunication or computer technologies following the release by the labor department of the Implementing Rules and Regulations (IRR) of the ‘Telecommuting Act.’

Signed recently by Labor Secretary Silvestre Bello III, the IRR of Republic Act 11165, or the Telecommuting Act, shall take effect 15 days after its publication in a newspaper of general circulation and posting in the DOLE website.

Based on the IRR, an employer in the private sector may offer a telecommuting program to its employees on a voluntary basis or as a result of collective bargaining.

The new work scheme will be a management prerogative or collective bargaining option, as well as based on the voluntariness and mutual consent of the employer and employee, taking into account the nature of the work to be done.

“The work arrangement must not be less than the minimum labor standards set by law, and shall include compensable work hours, a minimum number of work hours, overtime, rest days, entitlement to leave benefits, social welfare benefits, and security of tenure,” Secretary Bello said.

To effectively implement the telecommuting program, the employer and employees shall adhere to and be guided by the mutually agreed policy or telecommuting agreement.

The policy includes the applicable code of conduct and performance evaluation and assessment; appropriate alternative workplace; use and cost of equipment; observance of data privacy, and occupational safety and health, among others.

Companies who will adopt the telecommuting work arrangement must notify DOLE’s nearest field or provincial office. # # #GSR

 

=======================================================

 

Telecommuting isa na ngayong opsyon sa trabaho

 

Isa na ngayong opsyon sa mga empleyado sa pribadong sektor na magtrabaho sa alternatibong lugar-paggawa gamit ang telecommunication o computer technology matapos ipalabas ng labor department ang Implementing Rules and Regulations (IRR) ng ‘Telecommuting Act.’

 

Nilagdaan kamakailan ni Labor Secretary Silvestre Bello III, ang IRR ng Republic Act 11165, o ang Telecommuting Act, na magiging epektibo 15 araw matapos itong maipalathala sa pahayagang may malawak na sirkulasyon at sa DOLE website.

 

Batay sa IRR, maaaring ialok ng employer sa pribadong sektor ang telecommuting program sa kanilang empleyado na ang batayan ay boluntaryo o ito ay resulta ng collective bargaining.

 

Management prerogative o collective bargaining option ang bagong pamamaraan sa pagtatrabaho, at ito rin ay nababatay sa boluntaryo at parehong kagustuhan ng employer at empleyado, at pagsasaalang-alang sa uri ng trabaho na dapat gampanan.

 

“Ang kasunduan sa trabaho ay hindi dapat bababa sa minimum na pamantayan sa paggawa na itinakda ng batas, at kasama rito ang oras ng pagtatrabaho na dapat bayaran, minimum na oras ng pagtatrabaho, overtime at araw ng pahinga, karapatan sa leave benefit, social welfare benefit at seguridad sa trabaho,” ani Secretary Bello.

 

Para sa epektibong pagpapatupad ng telecommuting program, dapat sundin ng employer at ng kanilang empleyado ang napagkasunduang patakaran o telecommuting agreement. Kasama sa polisiya ang code of conduct at performance evaluation and assessment; naaayong alternatibong lugar na pagtatrabahuhan; paggamit at halaga ng mga kasangkapan; pagtupad sa data privacy, at occupational safety and health, bukod sa iba pa.

 

Kailangang ipagbigay-alam sa pinakamalapit na tanggapan ng DOLE ng mga kompanya na nagnanais na magpatupad ng telecommuting work arrangement.

 

# # #GSR/gmea

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
17