News Release
Department of Labor and Employment
March 17, 2022

Taiwan expands recruitment of foreign English teachers and teaching assistants

The Ministry of Education (MOE) in Taiwan launched the Taiwan Foreign English Teacher Program (TFETP) to expand the recruitment of foreign English teachers and teaching assistants to create more opportunities for Taiwanese students in primary and secondary schools nationwide to learn the English language. This is in line with Taiwan’s goal to have English as second language by the year 2030.

For 2022, MOE is opening 450 teaching positions in public schools to foreign English teachers in order to establish an English-speaking environment for primary and secondary students, as well as enhance the local teachers’ English teaching skills.

The monthly salary for English teachers under the program starts at NT$62,720 (PhP115,122.25). Included in the benefits are travel subsidy, health insurance and other benefits. The salary will be based on the teacher’s highest educational level and years of full-time teaching experience. To qualify, applicants must be proficient English speakers with a bachelor’s degree or higher and must have no criminal record. State-issued teaching license or credential is not required.

Foreign teachers who are interested may apply online at https://tfetp.epa.ntnu.edu.tw. The 2022 recruitment is open on a rolling basis until March 31, 2022.

Based on records of Taiwan National Immigration Agency, there are 193 Filipino teachers in Taiwan as of December 31, 2021.

Taking advantage of this wonderful opportunity, Labor Attaché Bienvenido A. Cerbo, Jr. visited several public elementary/secondary schools, as well as cram schools in Central Taiwan which filed applications to hire Filipino English teachers and engaged the principals to hire more Filipino teachers in the future. # # #

==============================================================

Taiwan pinalawak recruitment sa mga dayuhang English teacher at teaching assistant

Inilunsad ng Ministry of Education (MOE) sa Taiwan ang Taiwan Foreign English Teacher Program (TFETP) para palawakin ang recruitment ng mga dayuhang English teacher at teaching assistant upang lumikha ng mas maraming oportunidad sa mga estudyanteng Taiwanese sa buong bansa na nasa elementarya at sekondaryang paaralan, upang  matuto ng wikang Ingles. Ito ay naaayon sa layunin ng Taiwan na gawing Ingles ang kanilang pangalawang wika sa taong 2030.

Para sa 2022, magbubukas ang MOE ng 450 na mga teaching position para sa dayuhang English teacher sa mga pampublikong paaralan upang makapagtatag ng English-speaking environment para sa mga primary at secondary student, at upang paghusayin din ang kasanayan sa wikang Ingles ng kanilang lokal English teacher.

Sa ilalim ng programa, magsisimula ang buwanang sahod ng English teacher sa NT$62,720 (PhP115,122.25). Kasama sa mga benepisyo ang travel subsidy, health insurance at iba pang benepisyo. Ibabatay ang sahod sa pinakamataas na antas sa edukasyon ng guro at bilang ng taon ng pagtuturo bilang full-time teacher. Upang maging kwalipikado, ang aplikante ay kailangang bihasa sa pagsasalita ng Ingles at may bachelor’s degree o mas mataas pa, at dapat ay walang criminal record. Ang lisensiya o kredensyal sa pagtuturo na inisyu ng pamahalaan ay hindi kailangan.

Maaaring mag-aplay online ang interesadong dayuhang guro sa https://tfetp.epa.ntnu.edu.tw. Bukas bilang rolling basis ang 2022 recruitment hanggang Marso 31, 2022.

Batay sa record ng Taiwan National Immigration Agency, mayroong 193 gurong Filipino sa Taiwan nitong Disyembre 31, 2021.

Upang samantalahin ang magandang pagkakataon, binisita ni Labor Attaché Bienvenido A. Cerbo, Jr. ang ilang pampublikong paaralan sa elementarya at sekondarya, gayundin ang mga cram school sa Central Taiwan na naghain ng aplikasyon para kumuha ng English Filipino teacher at hinikayat ang mga principal na kumuha pa sa susunod ng mas maraming Filipino teacher. # # #

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1