STATEMENT OF SECRETARY SILVESTRE H. BELLO III
April 2022 Labor Force Survey
10 June 2022

We are ending our term in office this month on a happy note. We are turning over a labor market that is in a far better condition than what we previously had because of the pandemic, as shown in the April 2022 Labor Force Survey.

From the latest report of the PSA, there was a significant increase of 5.3% or 2.450M in the economically active workforce compared to the January 2022 round. The April 2022 LFS also recorded the highest employment rate since the pandemic at 94.3% or 45.631M employed workers, translating to employment gains of 2.613M vis-à-vis the January 2022 round (43.018M or 93.6%). The unemployment rate decreased as well to 5.7% or 2.762M unemployed in April 2022 compared to 6.4% or 2.925M unemployed persons in January 2022. Also, a decline in the underemployment rate was observed at 14% or 6.399M in April 2022, compared to 14.9% or 6.397M underemployed persons in January 2022.

While the worst may seem to be over, the challenges ahead are still enormous. Despite the lingering pandemic being put under control, external shocks triggering rising prices of fuel, food and other basic commodities adversely impact our economy and threaten our continued efforts to improve the labor market. DOLE is monitoring developments on this, and stands ready to act, as always, to help our workers through emergency employment, livelihood grants, and employment facilitation services, among others.

As we transition to the incoming administration, we will strive to maintain stability and industrial peace in the labor market until the last day of our work. We are confident that the incoming administration will be able to sustain the gains that we had, and even surpass them. # # #

=================================================

PAHAYAG NI SECRETARY SILVESTRE H. BELLO III
Ukol sa April 2022 Labor Force Survey

Magtatapos ang aming termino sa panunungkulan ngayong buwan ng may magandang balita.

Ipapasa namin ang merkado sa paggawa ng nasa mas mabuting kalagayan kumpara ng dati dahil sa pandemya, gaya ng ipinapakita sa Abril 2022 Labor Force Survey.

Mula sa pinakahuling ulat ng PSA, nagkaroon ng makabuluhang pagtaas na 5.3% o 2.450M aktibong manggagawa kumpara noong Enero 2022. Nagtala din ang Abril 2022 LFS ng pinakamataas na datos sa empleo mula noong pandemya na 94.3% o 45.631M manggagawang may trabaho, na nangangahulugan ng pagtaas sa empleo na 2.613M kumpara noong Enero 2022 (43.018M o 93.6%). Bumaba rin ang unemployment rate ng 5.7% o 2.762M walang trabaho noong Abril 2022 kumpara sa 6.4% o 2.925M na walang trabaho noong Enero 2022. Naobserbahan din ang pagbaba ng underemployment rate na 14% o 6.399M noong Abril 2022 kumpara sa 14.9% o 6.397M underemployed noong Enero 2022.

Bagama’t tila matatapos na ang pagsubok na ito, marami pa rin tayong mga hamon na kinakaharap. Sa kabila ng ating mga gawain upang kontrolin ang epekto ng pandemya, marami pa ring panlabas na pangyayari na nagiging dahilan sa pagtaas sa presyo ng gasolina, pagkain at iba pang mga pangunahing bilihin na nakakaapekto sa ating ekonomiya at nagiging balakid sa ating pagsusumikap na palakasin ang merkado ng paggawa. Binabantayan ng DOLE ang mga ganitong kaganapan, at gaya ng dati handa tayong kumilos upang tulungan ang ating mga manggagagawa sa pamamagitan ng emergency employment, tulong-pangkabuhayan, at mga serbisyong pangtrabaho, bukod sa iba pa.

Sa pagdating ng bagong administrasyon, sisikapin nating mapanatili ang katatagan at kapayapaang-industriyal sa merkado ng paggawa hanggang sa huling araw ng ating panunungkulan. Kami ay lubos na naniniwala na mapapanatili, at maaaring higitan pa ng bagong administrasyon ang ating mga natamo. # # #OD/ gmea

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry