News Release
Department of Labor and Employment
May 30, 2021

POLO weeds out erring recruitment agencies in Riyadh

To mitigate incidences of welfare cases among overseas Filipino workers (OFWs), the Philippine Overseas Labor Office (POLO) in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia is purging delinquent recruitment agencies and strengthening onsite verification of employers.

Labor Attaché Fidel Macauyag said that in a month, 39 errant Saudi recruitment agencies and 18 companies were suspended by the POLO in Riyadh while over 40 employers were already blacklisted.

“This is part of our campaign to cleanse the recruitment agencies. We have over 600 Saudi recruitment agencies, but maybe we can compress this number to 100 or even less in the coming months. We do not need many recruitment agencies, we just need a few good ones, which can be our partners,” said Macauyag.

This is the only way to lessen welfare cases among our OFWs, he added.

The Labor Attaché also said that the POLO has created a team of male welfare officers and support staff called Team Camel, which is deployed to help save distressed OFWs.

To ensure that companies are legitimate and are adhering to standards, POLO Riyadh is strictly implementing the onsite verification of companies, as required by the Philippine Overseas Employment Administration.

Just last week, Macauyag was in Alkhobar to personally check the standard of accommodation of Saudi Recruitment Agencies in the Eastern Region before they grant job orders and accredit their Philippine Recruitment Agencies.

Onsite, the POLO team also lectures recruitment agencies.

“We tell owners of recruitment agencies that they should have a welfare officer who has the skill and the compassion to take care of our OFWs, especially the distressed ones. Agencies are solidary and jointly liable with employers. That is why if anything bad happens to our OFWs, this is part of their responsibility,” said Macauyag.

He added that POLO Riyadh takes all these steps seriously as a preventive measure.

“I keep on telling recruitment agencies that I am putting a bridge with you so that we can discuss battles that affect the industry. However, if you have unfavorable practices towards our workers, it is about time you stop it,” Macauyag warned Saudi recruitment agencies. END/aldm

===================================

Mga tiwaling ahensiya sa Riyadh, tinaggal ng POLO 

Upang mabawasan ang insidente ng mga kaso ng illegal recruitment at para na rin sa kapakanan ng mga overseas Filipino worker (OFW), tinanggal ng Philippine Overseas Labor Office (POLO) sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia ang mga tiwaling recruitment agency at pinalakas ang onsite verification ng mga employer.

Ayon sa Labor Attaché ng POLO Riyadh na si Fidel Macauyag, sa loob ng isang buwan, 39 na tiwaling Saudi recruitment agency at 18 kompanya ang sinuspinde ng kaniyang tanggapan, samantalang 40 employers naman ang inilagay sa blacklist.

“Bahagi ito ng aming kampanya na lisin ang mga recruitment agency. May mahigit tayong 600 Saudi recruitment agency, ngunit maaari nating ibaba ang bilang na ito ng hanggang 100 o mas mababa pa sa mga darating na buwan. Hindi natin kailangan ng maraming recruitment agency, kailangan lang natin ng ilang matitino, na maaari nating maging katuwang,” wika ni Miacauyag.

Ito lamang ang paraan upang mabawasan ang mga kaso ng pambibiktima sa ating mga OFW, dagdag niya.

Sinabi din ng Labor Attaché na nagbuo ang POLO ng isang grupo ng mga lalaking welfare officer at support staff na tinawag nilang “Team Camel”, at kanilang ide-deploy upang tulungan ang ating mga OFW na may problema.

Upang tiyakin na lehitimo at sumusunod sa batas, mahigpit na ipinatutupad ng POLO Riyadh ang onsite verification ng mga kompanya, batay sa kautusan ng Philippine Overseas Employment Administration.

Nitong nakaraang linggo, personal na nagpunta si Macauyag sa Alkhobar upang tingnan ang estado ng tirahan ng mga OFW sa Saudi Recruitment Agency sa Eastern Region bago ito bigyan ng job order at akreditasyon ang kanilang Philippine Recruitment Agency.

Nagbibigay din ng onsite lecture ang POLO team sa mga recruitment agency.

“Sinasabihan namin ang mga may-ari ng recruitment agency na dapat ay mayroon silang welfare officer na may kakayahan na mangalinga para pangalagaan ang ating mga OFW, lalo na iyong mga may problema. Ang mga ahensiya ay kaisa at kasamang mananagot ng employer. Kaya bahagi ng kanilang responsibilidad kung may mangyayaring hindi maganda sa ating OFW,” pahayag ni Macauyag.

Dagdag pa ni Macauyag na seryoso sa pagpapatupad ang POLO Riyadh sa mga hakbanging ito upang maiwasan ang anumang problema.

“Lagi kong sinasabihan ang mga recruitment agency na naglalagay ako ng tulay sa pagitan namin upang mapag-usapan ang mga suliranin na nakakaapekto sa industriya. Subalit, kung may mga tiwaling gawain sila sa ating mga manggagawa, panahon na upang tigilan nila ito,” babala ni Macauyag sa Saudi recruitment agency.  END/aldm/gmea

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
16