Inatasan ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA) ang lahat ng lisensyadong recruitment at manning agency na sumunod sa pagtataas ng kanilang company paid-up capital alinsunod na rin sa bagong panuntunan ng POEA.

 

Sa ilalim ng POEA revised rules ng 2016, ang mga lisensyadong agency ay dapat na magtaas ng kanilang capitalization o paid up capital sa halagang P5 milyong piso sa loob ng apat na taon.

 

Ang bagong panuntunan ay nagbibigay ng opsyon na makapagbayad ang mga agency ng P750,000 kada taon para sa nasabing kapital.

 

Itinatakda naman ng Section 2 Rule I Part II ng POEA Revised Rules and Regulations Governing the Recruitment and Employment of OFWs na: “Lahat ng mayroong lisensya, ay dapat na sa loob ng apat (4) na taon mula ng pagpapatupad ng panuntunan, ay itaas ang kanilang kabuuang capitalization o paid up capital sa limang milyong piso (PhP5,000,000.00) at sa halagang pitong daan at limampung libong piso (PhP750,000.00) kada taon.”

 

Ang mga agency na hindi makasusunod sa nasabing panuntunan ay papatawan ng suspensyon ng kanilang mga lisensya.

 

Bilang patunay ng pagsunod, inuutusan ng POEA ang mga corporate at partnered owned na ahensya na magsumite ng Treasurer’s Affidavit para sa karagdagang authorized subscribed at paid-up capital stock requirements/Joint Affidavit of partners on the additional partners’ contribution; Bank certification na nagpapakita ng karagdagang deposito ng hindi bababa sa PhP750,000.00, at mayroong authority to examine the bank account; Amended Articles of Partnership/Incorporation na nagpapatunay ng pagtataas ng authorized/paid-up capital sa pinakamababang halaga na limang milyong piso (PhP5,000,000.00); at Certification mula saSecurities and Exchange Commission (SEC) para naman sa current paid-up capital of the corporation/partnership na nagpapatunay ng pagtataas ng hindi bababa sa PhP750,000.00.

 

Ang mga Single proprietorship agency naman ay inaatasan na magsumite ng Bank certificate na nagpapakita ng deposito na hindi bababa sa PhP750,000.00, at mayroong authority to examine the bank report.

 

Itinakda ng POEA ang huling araw para sa pagsusumite ng mga taunang pagtataas para sa land-based agency sa Mayo 31, 2017. Habang ang huling araw naman para sa mga sea based agency ay sa Setyembre 28, 2017.

 

Ang mga makasusunod na agency rin ay inaatasang magsumite sa POEA ng certification mula sa Securities and Exchange Commission (SEC) para sa kanilang kasalukuyang paid-up capital of the corporation or partnership, o bank certificate naman para sa mga single proprietorship.

 

#Paul Ang with reports from POEA

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry