The Philippine Overseas Employment Administration (POEA) will once again take the responsibility of approving and renewing licenses and authorities of agencies engaged in overseas recruitment.

Labor Secretary Silvestre H. Bello III ordered POEA, through Administrative Order No. 443 Series of 2018, to reassume full authority on matters concerning overseas employment.

With the latest issuance, the authority to act on overseas employment-related matters is given back to the administrator of POEA, serving as the authorized representative of the Labor Secretary.

This includes the authority to issue and renew licenses and authorities to engage in the recruitment and placement of workers for overseas employment; grant exemptions from the age requirement for overseas workers; and issue appropriate orders, decisions and resolutions.

The administrative order also states that the applications relative to recruitment and placement licenses shall be filed with and processed by the POEA in accordance with existing rules and regulations.

The administrative order is also issued to streamline administrative procedures, thus promote the welfare and protection of Filipino migrant workers.

END/Tim Laderas

==============================================

Pagbibigay ng lisensya sa mga recruitment agency, pangangasiwaan muli ng POEA

Muling mapapasailalim sa Philippine Overseas Employment Administration (POEA) ang responsibilidad sa pag-apruba at pag-renew ng mga lisensya at pagbibigay ng otoridad sa mga ahensiya na tumanggap ng mga manggagawa para sa trabaho sa ibang bansa.

Inatasan ni Labor Secretary Silvestre H. Bello III ang POEA, sa pamamagitan ng Administrative Order No. 443 Series of 2018, na magkaroon ng full authority sa mga bagay na may kaugnayan sa overseas employment.

Dagdag pa ng anunsyo, ang ‘authority to act on overseas employment-related matters’ ay ibinabalik sa administrator ng POEA at magsisilbi siyang otorisadong kinatawan ng Labor Secretary.

Kabilang rito ang otoridad upang mag-isyu at magrenew ng lisensya at magbigay ng pahintulot sa mga agency para sa recruitment at placement ng mga manggagawa para sa trabaho sa ibang bansa; magbigay exemptions para sa age requirement para sa mga overseas worker; at ang pag-isyu ng naaayong kautusan, desisyon at mga resolusyon.

Itinatakda rin ng administrative order na lahat ng mga aplikasyon para sa recruitment at placement license ay dapat na isumite at iproseso ng POEA alinsunod sa mga umiiral na batas at panuntunan.

Inilabas rin ang administrative order upang mapabilis ang mga administrative procedure, at maipalaganap ang kapakanan at proteksyon ng mga Pilipinong migranteng manggagawa.

END/Tim Laderas/ Paul Ang

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
11