News Release
Department of Labor and Employment
November 7, 2021

Ph welcomes lifting of restrictions on EPS workers

Labor Secretary Silvestre Bello III has directed the Philippine Overseas Employment Administration to commence processing the deployment of workers to South Korea following the announced lifting of restrictions on the entry of foreign workers there.

Saying the Philippines welcomed Korea’s decision, Bello added, “This is a very good news not only to our EPS workers and their families, but also to the Korean employers who have been waiting for our workers to return.”

On Friday, Korea’s Ministry of Employment and Labor (MOEL) announced that it will allow the entry of workers under its entry permit system (EPS) from all sending countries, including the Philippines before the end of this month.

Bello said that the lifting of restriction for EPS workers is a much-awaited development for thousands of EPS workers who have been waiting for their deployment since last year.

According to MOEL, the entry of EPS workers will be subject to pre-entry measures such as full vaccination and negative PCR test results, and post-entry measures such as mandatory quarantine and PCR testing.

The Korean Embassy in the Philippines said that it is awaiting guidelines from the South Korean government on the issuance of E9 visas to Filipino EPS workers following the announcement from MOEL.

Bello directed the POEA to immediately meet with the HRDK EPS Center in the Philippines to flesh out the requirements and procedures for the safe and orderly entry and re-entry of EPS workers to Korea, in coordination with the Philippine Overseas Labor Office (POLO) in the Philippine Embassy in Seoul.

Since 2004, the Philippines has been sending Filipino workers to Korea under a government-to-government cooperation agreement on EPS. The deployment of workers, however, was temporarily halted due to ROK’s entry restrictions since June 2020 as part of COVID measures. ###

==========================================

PH ikinagalak pagluluwag sa mga manggagawa sa ilalim ng EPS 

Inatasan ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang Philippine Overseas Employment Administration (POEA) na simulan na ang pag-proseso sa pagde-deploy ng mga manggagawa sa South Korea matapos nilang ianunsyo na tinanggal na nila ang paghihigpit sa pagpasok ng mga banyagang manggagawa doon.

Ikinagalak ng Pilipinas ang desisyon ng Korea, wika ni Bello. “Isa itong napakagandang balita hindi lamang para sa ang ating mga manggagawa sa ilalim ng EPS at kanilang mga pamilya, kundi pati na rin sa mga Korean employer na naghihintay sa pagbabalik ng ating mga manggagawa.”

Inihayag ng Ministry of Employment and Labor (MOEL) ng Korea na papayagan na muling pumasok ang mga manggagawa sa ilalim ng entry permit system (EPS) mula sa lahat ng bansang nagpapadala ng manggagawa, kabilang na ang Pilipinas bago matapos ang buwang ito.

Sinabi ni Bello na ang pag-alis sa paghihigpit para sa mga manggagawa sa ilalim ng EPS ay matagal nang hinihintay ng mga manggagawang ma-de-deploy mula noong nakaraang taon.

Ayon sa MOEL, sasailalim sa pre-entry measure tulad ng full vaccination at negative PCR test result, at post-entry measure tulad ng mandatory quarantine at PCR testing ang mga papasok na manggagawa sa ilalim ng EPS sa bansang Korea.

Hinihintay na lamang ang patakaran mula sa pamahalaan ng South Korea para sa pagbibigay ng E9 visa sa mga manggagawang Filipino sa ilalim ng EPS matapos ang anunsiyo mula sa MOEL, ayon sa Korean Embassy sa Pilipinas

Inatasan ni Bello ang POEA na agad makipagpulong sa Human Resource Development Korea (HRDK) EPS Center sa Pilipinas upang buuin ang mga kinakailangan at pamamaraan para sa ligtas at maayos na pagpasok at muling pagpasok ng mga manggagawa sa ilalim ng EPS sa Korea, sa pakikipag-tulungan ng Philippine Overseas Labor Office (POLO) sa Philippine Embassy sa Seoul.

Mula noong 2004, nagpapadala ang Pilipinas ng mga manggagawang Filipino sa Korea sa ilalim ng government-to-government cooperation agreement sa EPS. Gayunpaman, pansamantalang itinigil ang deployment ng manggagawa dahil sa paghihigpit sa pagpasok sa ROK simula noong Hunyo 2020 bilang bahagi ng mga hakbang laban sa COVID. ###

 

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
16