News Release
Department of Labor and Employment
16 June 2019

PH employment situation improved

The government’s strengthened employment facilitation services and strict implementation of laws that ensure the protection and security of workers are reasons behind the improved employment situation in the country, the labor department has reported.

Labor Secretary Silvestre Bello III said the positive gains in the employment situation in the country are attributed to the nationwide conduct of job fairs, which is among the major interventions of the government in getting more Filipinos employed, as well as in bringing down the country’s unemployment rate.

“The improving employment situation of the country is the manifestation of the effectiveness of our employment facilitation services in getting more Filipinos employed. Also more Filipino workers are now enjoying remunerative and stable employment with the strict implementation of laws that ensure the protection and security of our workers,” Bello said.

Based on the April 2019 Labor Force Survey (LFS) rounds conducted by the Philippine Statistics Authority (PSA), 1.346 million jobs were generated for 2019, making a total of 42.242 million employed Filipinos, which is 3.3 percent higher than the 40.896 million employed Filipinos recorded last year.

Unemployed persons dropped by 75,000, a 5.1 percent or 0.4 percent decrease from the 5.5 percent unemployment rate in April 2018 – the lowest unemployment rate recorded since 2009.

The April 2019 LFS also noted positive progress in the quality of employment as the number of remunerative and stable wage workers increased by 2.6 percent, reaching 26.7 million secured workers.

Also, underemployed persons significantly reduced by 1.226 million, a 17.7 percent or 0.7 decrease from the 17.0 percent underemployment rate in April 2018.

Overall improvements in the underemployment rate were attributed by the strengthened employment facilitation and services of the administration, including the conduct of job fairs nationwide, the utilization of PhilJobNet, an online job portal for jobseekers, as well as the increase on the regional wages of employed workers.

However, despite the decrease in the number of unemployed workers, underemployment remains a challenge with 1.001 million unemployed youth aged 15-24 years old.

“The labor department will remain relentless in uplifting the quality of life of every Filipino worker and their families by strengthening our employment facilitation services and enhancing our social protection programs for our workers. We are also consistent in pushing for the passage of the security of tenure bill to stop all forms of abusive employment practices that continue to immerse our workers in a quagmire of poverty and underemployment,” Bello said. ###Abegail De Vega

============================================================================

Empleo sa Pilipinas bumuti 

Ang pinalakas na serbisyo sa pangangasiwa ng empleo at mahigpit na pagpapatupad ng mga batas na tumitiyak sa proteksiyon at seguridad ng mga manggagawa ang dahilan sa bumubuting kondisyon sa empleo ng bansa, ulat ng labor department.

Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, ang positibong pagbabago sa kondisyon sa empleo ng bansa ay bunga ng malawakang pagsasagawa ng job fair, na isa sa mga pangunahing pamamaraan ng pamahalaan upang mas maraming Filipino ang mabigyan ng trabaho, at pagbaba ng unemployment rate ng bansa.

“Ang bumubuting sitwasyon sa empleo ng bansa ay nagpapatunay na epektibo ang mga serbisyong pang-empleo kung kaya’t mas maraming Filipino ang nabigyan ng trabaho. Dagdag pa rito mas maraming manggagawang Filipino ngayon ang may kapaki-pakinabang at matatag na trabaho dahil sa mahigpit na implementasyon ng mga batas na tumitiyak sa proteksiyon at seguridad ng ating manggagawa,” ani Bello.

Batay sa isinagawang April 2019 Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority (PSA), 1.346 milyong trabaho ang nalikha para sa taong 2019, kung saan umabot sa kabuuang 42.242 milyong Filipino ang may trabaho, mataas ng 3.3 porsiyento kumpara sa 40.896 milyong Filipinong may trabaho na naitala noong nakaraang taon.

Bumaba ng 75,000 ang bilang ng walang trabaho, 5.1 porsiyento o 0.4 porsiyentong pagbaba mula sa 5.5 porsiyentong unemployment rate noong Abril 2018 – pinakamababang unemployment rate mula ng 2009.

Batay sa April 2019 LFS, nagkaroon din ng positibong pag-unlad sa kalidad ng empleo dahil tumaas ng 2.6 porsiyento ang bilang ng manggagawang tumatanggap ng maayos na sahod, kung saan umabot ng 26.7 milyong manggagawa.

Bumaba din ang bilang ng underemployed na manggagawa ng 1.226 milyon, 17.7 porsiyento o 0.7 porsiyentong pagbaba mula sa 17.0 porsiyentong underemployment rate noong Abril 2018.

Ang kabuuang pagbabago sa underemployment rate ay bunga ng pagpapalakas ng administrasyon sa pangangasiwa at pagbibigay ng serbisyong pang-empleo, kasama na dito ang pagsasagawa ng job fair sa buong bansa, paggamit ng PhilJobNet, isang onlne job portal para sa mga naghahanap ng trabaho, gayundin ang pagtataas ng mga rehiyon sa sahod ng mga manggagawa,

Gayunpaman, sa kabila ng pagbaba ng bilang ng mga manggagawang walang trabaho, ang underemployment ay nananatiling hamon sa 1.001 milyong kabataang walang trabaho na nasa edad 15-24 taon.

“Ang labor department ay hindi titigil upang itaas ang kalidad ng buhay ng bawat manggagawang Filipino at ng kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga serbisyong pang-empleo at pagsasaayos ng mga programa para sa kapakanan at kapakinabangan ng ating manggagawa. Patuloy din naming itinutulak na maipasa ang security of tenure bill upang wakasan ang lahat ng uri ng pang-aabuso sa trabaho upang maiangat ang ating manggagawa mula sa kahirapan,” ani Bello. ###Abegail De Vega/gmea

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
121