News Release
Department of Labor and Employment
11 May 2019

Pay rules for May 13 polls out

The labor department has reminded employers in the private sector to observe proper payment of wages to their employees who will report to work on May 13, 2019.

In Labor Advisory No. 07, series of 2019, Labor Secretary Silvestre Bello III said employees working on May 13 are entitled to additional 30 percent in their daily pay. Under Proclamation No. 719 issued by President Rodrigo Duterte, Monday is a special non-working holiday to enable the public to exercise their right to vote during the mid-term local and national elections.

As a guide to employers and workers alike, the labor department prescribed the following pay rules:

If the employee did not work, the “no work, no pay” policy shall apply unless there is another company policy, practice, or collective bargaining agreement (CBA) granting payment on special days.

For work done during the special non-working holiday, he/she shall be paid an additional 30% of his/her daily rate on the first eight hours of work [(basic wage x 130%) + COLA].

For work done in excess of eight hours (overtime work), he/she shall be paid an additional 30% of his/her hourly rate on the said day [hourly rate of the basic daily wage x 130% x 130% x number of hours worked].

If an employee works on a special holiday that also falls on his/her rest day, he/she shall be paid an additional 50% of his/her daily rate on the first eight hours of work [(basic wage x 150%) + COLA].

For overtime work on a special holiday that also falls on his/her rest day, he/she shall be paid an additional 30% of his/her hourly rate on the said day [Hourly rate of the basic wage x 150% x 130% x number of hours worked].

#Paul Ang

===============================================

Pay rules para sa May 13 inilabas  

Nagpaalala ang Department of Labor and Employment (DOLE) sa mga employer sa pribadong sektor na ipatupad ang tamang panuntunan sa pagpapasuweldo sa kanilang mga manggagawa na magtatrabaho sa Mayo 13, 2019.

Batay sa Labor Advisory No. 07, series of 2019, sinabi ni Labor Secretary Silvestre H. Bello III na ang mga empleyadong magtatrabaho sa Mayo 13 ay karapat-dapat na makatanggap ng karagdagang 30 porsiyento ng kanilang arawang suweldo. Sa ilalim ng Proclamation No. 719 na inisyu ni Pangulong Rodrigo Duterte ang araw ng Lunes ay isang special non-working holiday upang bigyang daan ang publiko na magampanan ang karapatan nilang bumoto sa gaganaping mid-term local at national election.

Bilang patnubay sa mga employer at mga manggagawa, itinatakda ng kagawaran ng paggawa ang mga sumusunod na panuntunan sa pagpapasuweldo:

Kung ang empleyado ay hindi nagtrabaho, ang patakaran na ‘no work, no pay’ ang dapat gamitin maliban lamang kung may polisiya ang kompanya o collective bargaining agreement (CBA) na nagtatakda ng kabayaran para sa special holidays.

Ang patakaran para sa mga nasabing holidays para sa ginampanang trabaho, dapat bayaran ang empleado ng karagdagang 30% ng kanyang arawang sahod para sa unang walong oras o [(Arawang Sahod x 130%) + COLA].

Habang ang trabahong ginampanan ng mahigit sa walong oras (overtime), siya ay dapat bayaran ng karagdagang 30% ng kanyang orasang kita o [(Orasang kita ng kanyang arawang sahod x 130% x 130% x bilang ng oras na trinabaho)].

Para sa trabahong ginampanan para sa mga nasabing araw na siya ring araw ng pahinga ng empleado, dapat siyang bayaran ng karagdagang 50% ng kanyang arawang kita para sa unang walong oras, o [(Arawang sahod x 150%) + COLA].

Samantalang para sa trabaho na mahigit sa walong oras (overtime) na siya ring araw ng pahinga ng empleado, siya ay dapat bayaran ng karagdagang 30% ng kanyang orasang kita, o [(Orasang kita ng kanyang arawang sahod x 150% x 130% x bilang ng oras na trinabaho)].

#Paul Ang

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2