News Release
Department of Labor and Employment
17 December 2018

Pay rules for Dec 2018 holidays

Private sector employers were reminded by the Department of Labor and Employment (DOLE) to implement proper payment of wages to their workers for the declared holidays in December 2018.

Labor Secretary Silvestre H. Bello III issued Labor Advisory No. 19, series of 2018 to guide employers in observing correct payment of wages for the December 8, 24, and 31, 2018 (special non-working holidays) and December 25 and 30, 2018 (regular holidays).

The following pay rules apply:

If the employee did not work, the “no work, no pay” policy shall apply unless there is another company policy, practice, or collective bargaining agreement (CBA) granting payment on special days.

For work done during the special non-working holiday, he/she shall be paid an additional 30% of his/her daily rate on the first eight hours of work [(daily rate x 130%) + COLA].

For work done in excess of eight hours (overtime work), he/she shall be paid an additional 30% of his/her hourly rate on the said day [hourly rate of the basic daily wage x 130% x 130% x number of hours worked].

If an employee works on a special holiday that also falls on his/her rest day, he/she shall be paid an additional 50% of his/her daily rate on the first eight hours of work [(daily rate x 150%) + COLA].

For overtime work on a special holiday that also falls on his/her rest day, he/she shall be paid an additional 30% of his/her hourly rate on the said day [Hourly rate of the basic daily wage x 150% x 130% x number of hours worked].

While employers are also expected to strictly follow the pay rules for the regular holidays – December 25 and 30, 2018.

If the employee did not work, he/she shall be paid 100% of his/her salary for days indicated [(daily rate x cost of living allowance) x 100%], while for work done during the regular holiday, the employee shall be paid 200% of his/her regular salary for the first eight hours [(daily rate x COLA) x 200%].

For overtime work (work done in excess of eight hours), he/she shall be paid an additional 30% of his/her hourly rate [Hourly rate of the basic daily wage x 200% x 130% x number of hours worked].

If an employee works on a regular holiday that also falls on his/her rest day, he/she shall be paid an additional 30% of his/her hourly rate of 200% [(daily rate x COLA) x 200%] + [30% (daily rate x 200%)].

For overtime work on a regular holiday that also falls on his/her rest day, he/she shall be paid an additional 30% of his/her hourly rate on the said day [Hourly rate of the basic daily wage x 200% x 130% x 130% x number of hours worked].

#Paul Ang

===================================================

Pay rules para sa December 2018 holiday

Nagpaalala ang Department of Labor and Employment (DOLE) sa mga employer sa pribadong sektor na ipatupad ang tamang panuntunan sa pagpapasuweldo sa kanilang mga manggagawa para sa mga idineklarang holiday sa Disyembre 2018.

Naglabas si Labor Secretary Silvestre H. Bello III ng Labor Advisory No. 19, series of 2018 upang gabayan ang mga employer kaugnay sa tamang pagpapasahod para sa Disyembre 8, 24, at 31, 2018 (special non-working holidays) at Disyembre 25 at 30, 2018 (regular holidays).

Dapat ipatupad ang mga sumusunod na pay rules para sa special non-working holiday:

Kung ang empleyado ay hindi nagtrabaho, ang patakaran na ‘no work, no pay’ ang dapat gamitin maliban lamang kung may polisiya ang kompanya o collective bargaining agreement (CBA) na nagtatakda ng kabayaran para sa special holidays.

Ang patakaran para sa mga nasabing holidays para sa ginampanang trabaho, dapat bayaran ang empleado ng karagdagang 30% ng kanyang arawang sahod para sa unang walong oras [(Arawang Sahod x 130%) + COLA].

Habang ang trabahong ginampanan ng mahigit sa walong oras (overtime), ang empleado ay dapat bayaran ng karagdagang 30% ng kanyang orasang kita [(Orasang kita ng kanyang arawang sahod x 130% x 130% x bilang ng oras na trinabaho)].

Para sa trabahong ginampanan para sa mga nasabing araw na siya ring araw ng pahinga ng empleado, dapat siyang bayaran ng karagdagang 50% ng kanyang arawang kita para sa unang walong oras [(Arawang sahod x 150%) + COLA].

Samantalang para sa trabaho na mahigit sa walong oras (overtime) na siya ring araw ng pahinga ng empleado, siya ay dapat bayaran ng karagdagang 30% ng kanyang orasang kita [(Orasang kita ng kanyang arawang sahod x 150% x 130% x bilang ng oras na trinabaho)].

Hinikayat rin ang mga employer na sumunod sa panuntunan sa pasuweldo para sa regular holiday – Disyembre 25 at 30, 2018.

Kapag ang empleyado ay hindi nagtrabaho, babayaran pa rin siya ng 100 porsiyento ng kanyang suweldo para sa isang araw, gayundin ng kanyang Cost of Living Allowance [(Arawang suweldo + COLA)] x 100%];

Kapag pumasok naman ang empleyado sa trabaho, babayaran siya ng 200 porsiyento ng kanyang suweldo para sa isang araw para sa unang walong oras ng trabaho, gayundin ng kanyang COLA [(Arawang suweldo + COLA) x 200%].

Kapag ang empleyado ay nagtrabaho nang lagpas sa walong oras, babayaran siya ng karagdagang 30 porsiyento ng kanyang hourly rate (Hourly rate ng arawang suweldo x 200% x 130% x bilang ng oras na tinrabaho).

Kapag ang empleyado ay nagtrabaho at nataon na ang mga araw na ito ay kanyang day-off o rest day, tatanggap siya ng karagdagang 30 porsiyento ng kanyang arawang sahod na 200 porsiyento [(Arawang suweldo + COLA) x 200%] + [30% (Arawang suweldo x 200%)];

Sakali namang mataon na day-off ng empleyado at nagtrabaho siya ng overtime, tatanggap siya ng karagdagang 30 porsiyento ng kanyang hourly rate para sa nasabing araw (Hourly rate ng arawang suweldo x 200% x 130% x 130% bilang ng oras na tinrabaho). 

#Paul Ang

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry