News Release
Department of Labor and Employment
18 August 2019

Pay rules for August holidays out

Private employers are reminded of higher pay for employees who work during the holidays in the month of August.

With Proclamation No. 555, s. 2018 and No.789, s.2019, that declared August 12 and 26 as regular holidays in observance of Eid’l Adha and National Heroes Day, respectively, and August 21 as special non-working holiday in commemoration of the death of Ninoy Aquino, Labor Secretary Silvestre Bello III issued a labor advisory prescribing the proper payment of wages for said holidays.

Bello advised the employers to observe the following formula in the computation of wages for workers for August 12 and 26 – regular holidays:

Employees who did not work on said holidays shall be paid 100 percent of their salary ([Basic wage + COLA] x 100 percent)], while those who worked shall be paid 200 percent of their regular salary for the first eight hours ([Basic wage + COLA] x 200 percent).

Further, if the employees worked overtime (work done in excess of eight hours), they shall be paid an additional 30 percent of their hourly rate (hourly rate of the basic wage x 200 percent x 130 percent x number of hours worked).

Moreover, those who worked on a regular holiday that also fell on their rest day shall be paid an additional 30 percent of their basic wage of 200 percent [(Basic wage + COLA) x 200 percent] + [30 percent (Basic wage x 200 percent)].

Workers who rendered overtime work on a regular holiday that also fell on their rest day shall be paid an additional 30 percent of their hourly rate on said day (hourly rate of the basic wage x 200 percent x 130 percent x 130 percent x number of hours worked).

On the other hand, the following pay rules should be observed for August 21 – special non-working holiday:

If the employee did not work, the “no work, no pay” policy shall apply unless there is another company policy, practice, or collective bargaining agreement (CBA) granting payment on special days.

For work done during the special non-working holiday, he/she shall be paid an additional 30% of his/her daily rate on the first eight hours of work [(basic wage x 130%) + COLA].

For work done in excess of eight hours (overtime work), he/she shall be paid an additional 30% of his/her hourly rate on the said day [hourly rate of the basic daily wage x 130% x 130% x number of hours worked].

If an employee works on a special holiday that also falls on his/her rest day, he/she shall be paid an additional 50% of his/her daily rate on the first eight hours of work [(basic wage x 150%) + COLA].

For overtime work on a special holiday that also falls on his/her rest day, he/she shall be paid an additional 30% of his/her hourly rate on the said day [Hourly rate of the basic wage x 150% x 130% x number of hours worked]. #Paul Ang

===========================================================

Pay rules para sa August holidays, inilabas ng DOLE

Nagpaalala ang Department of Labor and Employment sa mga employer sa pribadong sektor ng tamang pasuweldo sa kanilang mga manggagawa na magtatrabaho sa mga idineklarang holiday sa buwan ng Agosto.

Kasunod ng Proclamation No. 555, s. 2018 at No.789, s.2019, na nagdedeklara sa Agosto 12 at 26 bilang mga regular holiday para sa paggunita ng Eid’l Adha at National Heroes Day, at ng Agosto 21 bilang special non-working holiday para sa pag-alala sa pagkamatay ni Ninoy Aquino, nag-isyu si Labor Secretary Silvestre Bello III ng isang labor advisory na nagtatakda ng tamang panuntunan sa pagpapasuweldo para sa mga nasabing holidays.

Nagpaalala si Bello sa mga employer na sundin ang mga sumusunod na formula sa pagkalkula ng sahod ng mga manggagawa para sa Agosto 12 at 26 – regular holidays:

Kapag ang empleyado ay hindi nagtrabaho, babayaran pa rin siya ng 100 porsiyento ng kanyang suweldo para sa isang araw, gayundin ng kanyang Cost of Living Allowance [(Arawang suweldo + COLA)] x 100%];

Kapag pumasok naman ang empleyado sa trabaho, babayaran siya ng 200 porsiyento ng kanyang suweldo para sa isang araw para sa unang walong oras ng trabaho, gayundin ng kanyang COLA [(Arawang suweldo + COLA) x 200%].

Kapag ang empleyado ay nagtrabaho nang lagpas sa walong oras, babayaran siya ng karagdagang 30 porsiyento ng kanyang hourly rate (Hourly rate ng arawang suweldo x 200% x 130% x bilang ng oras na tinrabaho).

Ang empleyado naman na nagtrabaho at nataon na ang mga araw na ito ay kanyang day-off o rest day, tatanggap siya ng karagdagang 30 porsiyento ng kanyang arawang sahod na 200 porsiyento [(Arawang suweldo + COLA) x 200%] + [30% (Arawang suweldo x 200%)];

Habang ang mga manggagawa naman na nagtrabaho ng overtime sa regular holiday na nataon na day-off ng empleyado, tatanggap siya ng karagdagang 30 porsiyento ng kanyang hourly rate para sa nasabing araw (Hourly rate ng arawang suweldo x 200% x 130% x 130% bilang ng oras na tinrabaho).

Dagdag pa rito, ang mga sumusunod na panuntunan sa pagpapasuweldo ay dapat sundin para sa Agosto 21 – special non-working holiday:

Kung ang empleyado ay hindi nagtrabaho, ang patakaran na ‘no work, no pay’ ang dapat gamitin maliban lamang kung may polisiya ang kompanya o collective bargaining agreement (CBA) na nagtatakda ng kabayaran para sa special holidays.

Ang patakaran para sa mga nasabing holidays para sa ginampanang trabaho, dapat bayaran ang empleyado ng karagdagang 30% ng kanyang arawang sahod para sa unang walong oras o [(Arawang Sahod x 130%) + COLA].

Habang ang trabahong ginampanan ng mahigit sa walong oras (overtime), siya ay dapat bayaran ng karagdagang 30% ng kanyang orasang kita o [(Orasang kita ng kanyang arawang sahod x 130% x 130% x bilang ng oras na trinabaho)].

Para sa trabahong ginampanan para sa mga nasabing araw na siya ring araw ng pahinga ng empleado, dapat siyang bayaran ng karagdagang 50% ng kanyang arawang kita para sa unang walong oras, o [(Arawang sahod x 150%) + COLA].

Samantalang para sa trabaho na mahigit sa walong oras (overtime), siya ay dapat bayaran ng karagdagang 30% ng kanyang orasang kita, o [(Orasang kita ng kanyang arawang sahod x 150% x 130% x bilang ng oras na trinabaho)].

#Paul Ang

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
3