News Release
Department of Labor and Employment
June 15, 2022

Pay hikes take effect this month in all regions; 3 wage boards reviewing Kasambahay wage

Minimum wage earners across all regions, including domestic workers in most regions, will benefit from higher pay as the wage orders issued by 16 Regional Tripartite Wages and Productivity Boards (RTWPBs) take effect this month.

Completing the wage orders granting minimum wage increases in private establishments are those issued by the RTWPBs in Eastern Visayas and the Zamboanga Peninsula Region, Labor Secretary Silvestre Bello III said.

The P50-pay hike in Eastern Visayas will take effect on June 27, while the P35-wage increase in the Zamboanga Peninsula will take effect on June 25, bringing the new minimum wage rates to P345-P375 in Region 8 and P338-P351 in Region 9, said Bello.

Meanwhile, the new minimum wage of P533-P570 in NCR took effect on June 4, followed by Western Visayas, where the minimum wage of P410-P450 took effect on June 5, and the Ilocos and Caraga Regions where the minimum wage of P372-P400 and P350, respectively, took effect on June 6.

The new minimum wage in the following regions is also in effect: P400-P420 in Cagayan Valley starting June 8; P347-P368 in SOCCSKSARGEN starting June 9; P329-P355 in Mimaropa starting June 10, and P400 in CAR and P382-P435 in Central Visayas starting June 14.

Following the series of pay hikes are Bicol Region and Northern Mindanao, with the new minimum wage of P365 and P378-P405, respectively, taking effect on June 18; Davao Region, with the minimum wage of P438-P443 starting June 19; Central Luzon, with the P344-P460 new minimum wage starting June 20; and Calabarzon, with the minimum wage of P350-P470 taking effect on June 30.

Also, domestic workers or kasambahay in 13 regions are set to benefit from higher wages this month.

The wage boards in the National Capital Region, Calabarzon, and SOCCSKSARGEN, however, are yet to issue their respective wage orders for domestic workers as they are still conducting public hearings, Bello said.

The new monthly minimum wage of P4,500 in Western Visayas took effect on June 5; followed by the Ilocos Region, where the P5,000-minimum wage took effect on June 6; in Cagayan Valley, where the new minimum wage of P5,000 took effect on June 8; and Mimaropa, where the P4,500 new minimum wage took effect on June 10.

In CAR and Central Visayas, the minimum wage of P4,500 and P4,500-P5,500, respectively, both took effect on June 14; while the minimum wage of P4,000 in the Bicol Region and P3,500-P4,500 in Northern Mindanao will take effect on June 18.

Following the pay hikes are Central Luzon and Davao Region, where the monthly minimum wage for domestic workers will be P4,500-P5,000 and P4,500, respectively, starting June 20; the Zamboanga Peninsula, where the monthly minimum wage will be P3,500-P4,000 starting June 25; Eastern Visayas, where the monthly minimum wage will be P4,500-P5,000 starting June 27; and Caraga, where the monthly minimum wage will be P4,000 starting June 30. END/aldm

==========================================================

Dagdag-sahod, epektibo ngayong buwan sa lahat ng rehiyon; sahod ng kasambahay, pinag-aaralan ng 3 wage board 

Makikinabang sa mas mataas na sahod ang mga minimum wage earner sa lahat ng rehiyon, kabilang ang mga kasambahay sa karamihan ng mga rehiyon, dahil magiging epektibo ngayong buwan ang mga wage order na inisyu ng 16 Regional Tripartite Wages and Productivity Boards (RTWPBs).

Kinumpleto ng RTWPB sa Eastern Visayas at Zamboanga Peninsula Region ang wage order na nagbibigay ng dagdag-sahod sa mga pribadong establisimyento, pahayag ni Labor Secretary Silvestre H. Bello III.

Magkakabisa sa Hunyo 27 ang P50 dagdag-sahod sa Eastern Visayas, samantalang ang P35 dagdag-sahod sa Zamboanga Peninsula ay magiging epektibo sa Hunyo 25, kung saan ang bagong minimum na sahod ay P345-P375 sa Region 8 at P338-P351 sa Region 9, wika ni Bello.

Samantala, naging epektibo ang bagong minimum na sahod na P533-P570 sa NCR noong Hunyo 4, na sinundan ng Western Visayas, kung saan nagkabisa ang minimum na sahod na P410-P450 noong Hunyo 5, at ang Ilocos at Caraga Regions kung saan ang minimum na sahod na P372- P400 at P350, ayon sa pagkakasunod, ay nagkabisa noong Hunyo 6.

Epektibo na rin ang bagong minimum na sahod sa mga sumusunod na rehiyon: P400-P420 sa Cagayan Valley simula Hunyo 8; P347-P368 sa SOCCSKSARGEN simula Hunyo 9; P329-P355 sa Mimaropa simula Hunyo 10, at P400 sa CAR at P382-P435 sa Central Visayas simula Hunyo 14.

Sumunod sa serye ng pagtaas ng sahod ang Bicol Region at Northern Mindanao, na may bagong minimum na sahod na P365 at P378-P405, ayon sa pagkakasunod, na magkakabisa sa Hunyo 18; Davao Region, na may minimum na sahod na P438-P443 simula Hunyo 19; Central Luzon, na may P344-P460 na bagong minimum na sahod simula Hunyo 20; at Calabarzon, na may minimum na sahod na P350-P470 na magkakabisa sa Hunyo 30.

Nakatakda ring makinabang sa mas mataas na sahod ang mga kasambahay sa 13 rehiyon ngayong buwan.

Gayunpaman, hindi pa naglalabas ang wage boards sa National Capital Region, Calabarzon, at SOCCSKSARGEN ng kani-kanilang wage order para sa mga kasambahay dahil nagsasagawa pa rin sila ng mga pampublikong pagdinig, ayon kay Bello.

Naging epektibo noong Hunyo 5 ang bagong buwanang minimum na sahod na P4,500 sa Western Visayas; sinundan ng Ilocos Region, kung saan nagkabisa ang P5,000 minimum na sahod noong Hunyo 6; sa Cagayan Valley, kung saan nagkabisa ang bagong minimum na sahod na P5,000 noong Hunyo 8; at Mimaropa, kung saan nagkabisa ang P4,500 na bagong minimum na sahod noong Hunyo 10.

Sa CAR at Central Visayas, ang minimum na sahod na P4,500 at P4,500-P5,500, ayon sa pagkakasunod, ay kapwa nagkabisa noong Hunyo 14; habang ang minimum na sahod na P4,000 sa Bicol Region at P3,500-P4,500 sa Northern Mindanao ay magkakabisa sa Hunyo 18.

Sumunod na nagtaas ng sahod ang Central Luzon at Davao Region, kung saan ang buwanang minimum na sahod para sa mga kasambahay ay magiging P4,500-P5,000 at P4,500, ayon sa pagkakabanggit, simula Hunyo 20; ang Zamboanga Peninsula, kung saan ang buwanang minimum na sahod ay magiging P3,500-P4,000 simula Hunyo 25; Eastern Visayas, kung saan ang buwanang minimum na sahod ay magiging P4,500-P5,000 simula Hunyo 27; at Caraga, kung saan ang buwanang minimum na sahod ay magiging P4,000 simula Hunyo 30. END/aldm/gmea

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2