Pinaalalahanan kahapon ni Kalihim Silvestre H. Bello III ang mga employer sa pribadong sektor na sundin ang tamang patakaran sa sahod, gayundin ang pamantayan sa kaligtasan sa paggawa ngayong Pasko at Bagong Taon.

“Hinihimok ko kayo na inyong ipamahagi ang biyaya at kagalakan ngayong panahon, para sa ikabubuti ng ating manggagawa, ibigay ang tamang sahod ngayong Kapaskuhan. Ang boluntaryong pagsunod sa batas-paggawa sa pagbibigay ng tamang sahod at iba pang patakaran sa kaligtasan at kalusugan ng manggagawa ngayong Kapaskuhan ay makakabuti sa negosyo,” ani Bello.

Tinukoy ng Kahilim ang Proclamation Nos. 1105, Series of 2015 at 117, Series of 2016 na nilagdaan noong Agosto 20, 2015 at Disyembre 13, 2016, ayon sa pagkakasunod, na tumutukoy sa regular holiday ng Disyembre 25 at 30, 2016, at 1 Enero 2017 at special non-working day sa Disyembre 24, 26, at 31, 2016 at Enero 2, 2017.

Ang mga sumusunod ang mga patakaran para sa regular holiday ng Disyembre 25 at 30, 2016 at Enero 1, 2017:

• Kung hindi nagtrabaho ang empleyado, tatanggap siya ng 100 porsiyento ng kanyang arawang sahod para sa nasabing araw [(Arawang Sahod + Cost of Living Allowance) x 100 porsiyento];

• Kung siya ay nagtrabaho sa nasabing araw, dapat bayaran ang empleyado ng 200 porsiyento ng kanyang arawang sahod para sa unang walong oras [(Arawang Sahod + Cost of Living Allowance) x 200 porsiyento];

• Para sa trabahong ginampanan na mahigit sa walong oras (overtime work), siya ay babayaran ng karagdagang 30 porsiyento ng kanyang orasang sahod para sa nasabing araw [(Orasang kita ng kanyang arawang sahod x 200 porsiyento x 130 porsiyento x bilang ng oras na trinabaho];

• Kung nagtrabaho sa nasabing araw at ito rin ay araw ng kanyang pahinga, siya ay tatanggap ng karagdagang 30 porsiyento ng kanyang arawang sahod na 200 porsiyento [(Arawang Sahod + Cost of Living Allowance) x 200 porsiyento] + [30 porsiyento (Arawang Sahod x 200 porsiyento)]; at

• Para sa trabahong ginampanan na mahigit sa walong oras (overtime work) sa nasabing araw at ito rin ay araw ng kanyang pahinga, siya ay tatanggap ng karagdagang 30 porsiyento ng kanyang orasang kita (Orasang kita ng kanyang arawang sahod x 200 porsiyento x 130 porsiyento x 130 porsiyento x bilang ng oras na trinabaho).

Ang dapat sundin na patakaran para sa special non-working day sa Disyembre 24, 26, at 31, 2016 at Enero 2, 2017 ay:

• Kung ang empleyado ay hindi nagtrabaho, ang “no work, no pay” na alituntunin ang dapat ipatupad, maliban na lamang kung may polisiya ang kompanya o collective bargaining agreement (CBA) na nagbibigay ng sahod para sa mga itinakdang special non-working holiday.

• Kung nagtrabaho sa nasabing araw, ang empleyado ay makakatanggap ng karagdagang 30 porsiyento ng kanyang arawang sahod sa unang walong oras ng kanyang trabaho. Ang ‘Arawang Sahod x 130% + COLA’ ang dapat sundin.

• Para sa trabaho ng higit sa walong oras (overtime work), dapat bayaran ang empleyado ng karagdagang 30 porsiyento ng kanyang orasang kita sa nasabing araw. Ang magiging kuwenta ay: Orasang kita ng kanyang arawang sahod x 130% x 130% x bilang ng oras na kanyang trinabaho.

• Para sa trabahong ginawa sa nasabing araw at ito rin ay araw ng pahinga ng empleyado, dapat silang bayaran ng karagdagang 50 porsiyento ng kanilang arawang kita para sa unang walong oras ng kanilang trabaho, kaya, ang ‘Arawang Kita x 150% + COLA’ ang kuwentang dapat gamitin.

• Para sa trabahong ginawa ng higit sa walong oras (overtime work) sa nasabing araw at ito rin ay araw ng pahinga ng empleyado, sila ay dapat bayaran ng karagdagang 30 porsiyento ng kanilang orasang kita sa nasabing araw, o ang kuwenta ay, ‘Orasang kita ng kanyang arawang sahod x 150% x 130% x bilang ng oras na trinabaho’.

END/CTM/GMEArce

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry