News Release
Department of Labor and Employment
26 May 2019

P1M at stake for best seafarers biz plan

A P1 million start-up capital, as well as training and mentoring, await seafarers with successful business plan proposals as the National Reintegration Center for OFWs (NRCO), together with the Integrated Seafarers of the Philippines (ISP), launched the 2019 NRCO-ISP Business Plan Competition.

Now on its fifth year, the competition aims to provide seafarers and their families the help they may need to set-up their own business and turn them into solutions to problems in their community.

“As they say, the first step is always the hardest. Crafting your business proposals seem intimidating at first, but the government is here to help. Take inspiration from our four grand prize winners in the previous rounds of the competition,” said NRCO OIC-Director Roel Martin during the launching of the competition at the Seafarer Center in SM City Manila.

The competition’s previous winners were William Gaspay, who owns a seaweed farm in Masinloc, Zambales; Ryan Mark Antiquera, who operates a soft broom business in the Bicol region; Capt. Oswald Rollorazo and Jason Javier, who own a ruminant feeds production and distribution business in Tarlac; and Dr. Nelson Mejia, who is set to operate Metro Cebu Express, an alternative mode of transportation for Cebuanos.

This year’s grand winner will receive P500k, while the first runner up and eight other finalists will receive P100k and P50k, respectively.

The competition, which is intended for start-up businesses only, is open to active and inactive Filipino seafarers who are 25 years old or above. Inactive seafarers may join, provided that they have been in the Philippines for not more than five years. Interested seafarers may submit proposals as solo, duo, or by group consisting of three to five members.

Those who wish to join the competition, but are currently on duty, must have at least one official representative (immediate family member) who will handle all the tasks and activities required by the competition.

Submission of entries is from May 22 to September 6, 2019.

Out of the competition entries received, 10 will be shortlisted and will proceed to the mentoring round in October where they will undergo a series of coaching sessions to enhance their business plans.

During the final round in November, the participants will present their business plans to a panel of judges. Their entries will be judged based on content, impact to the community, financial viability, clarity of presentation, and drive and determination of the business plan owner.

“Mahirap maging marino kasi malayo sa pamilya. Pero sa pakikinig ko, nalaman ko na mahalaga itong programa kasi nagbubukas ng oportunidad para sa mga marino na katulad ko. Dito pala sa ating bansa mayroong opportunity na kumita ng pera,” said Brix John Cordova, a seafarer who attended the launching and wants to pursue a business in agriculture.

Interested OFW seafarers may download the entry form and business plan format at the NRCO website: www.nrco.dole.gov.ph.

Further information and details about the competition may also be checked at the ISP website: www.isp.org.ph and at the NRCO official Facebook page: https://www.facebook.com/NRCOCentral/. END/aldm

================================================================

P1M mapapanalunan para sa pinakamagandang seafarers biz plan

 

May P1 milyong start-up capital, kasama ang training at mentoring, ang naghihintay sa mga seafarer na may pinakamagandang  business plan proposal sa paglulunsad ng 2019 NRCO-ISP Business Plan Competition ng National Reintegration Center for OFWs (NRCO), kasama ang Integrated Seafarers of the Philippines (ISP).

 

Nasa ikalimang taon na ngayon, ang kompetisyon ay naglalayong tulungan ang seafarer at ang kaniyang pamilya na makapagtayo ng sariling negosyo at makatulong sa pag-unlad ng kanilang komunidad.

 

“Ayon sa kasabihan, ang unang hakbang ang pinakamahirap. Mukhang nakakatakot sa umpisa ang pagbubuo ng business proposal, ngunit narito ang pamahalaan para tumulong. Gawin ninyong inspirasyon ang apat na grand prize winner mula sa mga naunang kompetisyon,” ani NRCO OIC-Director Roel Martin sa ginanap na paglulunsad ng kompetisyon sa Seafarer Center sa SM City Manila.

 

Ang mga dating nanalo sa kompetisyon ay sina William Gaspay, na nagmamay-ari ng seaweed farm sa Masinloc, Zambales; Ryan Mark Antiquera, na may soft broom business sa Bicol region; Capt. Oswald Rollorazo at Jason Javier, na nagmamay-ari ng ruminant feeds production and distribution business sa Tarlac; at Dr. Nelson Mejia, na nakatakdang magtayo ng Metro Cebu Express, isang alternatibong transportasyon para sa mga Cebuanos.

 

Ngayong taon, ang grand winner ay makatatanggap ng P500k, samantalang ang first runner up at ang walong iba pang kalahok ay makatatanggap ng P100k at P50k, ayon sa pagkakasunod.

 

Ang kompetisyon, na naglalayon lamang para sa pag-uumpisa ng negosyo, ay bukas sa mga aktibo at di-aktibong Filipino seafarer na may edad 25 pataas. Maaaring lumahok ang di-aktibong seafarer, ngunit kinakailangang na namalagi sila sa Pilipinas nang hindi hihigit sa limang taon.  Ang mga interesadong seafarer ay maaaring mag-sumite ng kanilang proposal bilang solo, duo, o grupo na binubuo ng tatlo hanggang limang miyembro.

 

Sa mga nagnanais na sumali sa kompetisyon, ngunit kasalukuyang on duty, ay mayroon dapat na isang opisyal na kinatawan (miyembro ng pamilya) na mangangasiwa sa lahat ng gawain na kinakailangan sa kompetisyon.

 

Ang pagsusumite ng proposal ay mula Mayo 22 hanggang Setyembre 6, 2019.

 

Sa mga matatanggap na proposal mula sa kompetisyon, 10 ang pipilin at tutuloy sa mentoring round sa Oktubre kung saan sila ay sasailalim sa coaching session para mas maisaayos ang kanilang business plan.

 

Sa final round na nakatakda sa Nobyembre, ipiprisinta ng kalahok ang kanyang business plan sa mga hurado. Ang kanilang isinaling business plan ay pagpapasiyahan batay sa content, impact to the community, financial viability, clarity of presentation, at drive and determination ng business plan owner.

 

“Mahirap maging marino kasi malayo sa pamilya. Pero sa pakikinig ko, nalaman ko na mahalaga itong programa kasi nagbubukas ng oportunidad para sa mga marino na katulad ko. Dito pala sa ating bansa mayroong oportunidad na kumita ng pera,” ani Brix John Cordova, isang seafarer na lumahok sa paglulunsad at nagnanais na magtayo ng negosyo  sa agrikultura.

 

Maaaring i-download ng interesadong OFW seafarer ang entry form at business plan format sa NRCO website: www.nrco.dole.gov.ph.

 

Para sa karagdagang impormasyon at detalye ukol sa kompetisyon, pumunta lamang sa ISP website: www.isp.org.ph at sa NRCO official Facebook page: https://www.facebook.com/NRCOCentral/END/aldm/gmea

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry