News Release
Department of Labor and Employment
5 November 2018

P10 COLA plus P25/day in basic pay in NCR

The Regional Tripartite Wages and Productivity Board in the National Capital Region has prescribed a package of wage adjustments that included the integration of the P10 cost of living allowance into the basic pay of Metro Manila workers, Labor Secretary Silvestre Bello III announced on Monday.

Upon its effectivity, the new minimum wage rates shall be P537, reflecting an increase in daily basic pay of P25. Non-agricultural workers in the national capital currently receive a P502 basic wage a day plus a P10 daily COLA.

In Wage Order No. NCR-22, the RTWPB also mandated that workers in the retail and service establishments employing 15 workers or less, and those in the manufacturing business that regularly employ less than 10 workers shall receive a minimum wage of P500 a day.

Bello said the order was submitted to the National Wages and Productivity Commission for validation and affirmation.

“Upon the effectivity of the Wage Order No.NCR-22, the new minimum wage rates in Metro Manila shall be P500 to P537 across different sectors,” Bello said. The new wage rates will take effect 15 days after the wage order is published in a newspaper of general circulation.

“This wage order is a product of the NCR Board’s careful study and series of tripartite consultations and public hearings. This order is meant to provide minimum wage earners in the National Capital Region the capacity to cushion the impact of higher consumer prices. This has also taken into particular consideration the economic implications of wage adjustments and their effects on business and industry,” Bello said.

National Wages and Productivity Commission (NWPC) Executive Director Maria Criselda Sy said that the decision factored in the respective positions labor and management representatives from different industries in the national capital.

“Our primary concern is the capacity of the economy to absorb the increases in consideration with the position of both labor and management. We must always consider the impact of raising wages in the economy and its capacity to absorb the increase,” Sy said.

Sy also said the regional wage board also took into consideration the cost-push-inflationary effect wage adjustments, a situation in which the overall price levels go up due to increases in the cost of wages and raw materials.

“The new order is already 80 percent of the P667 Philippine Statistics Authority-prescribed average wage in NCR. We do not want to crowd out that 20 percent because we leave that to the collective negotiation at the enterprise level because we acknowledge the primacy of the collective negotiation or bargaining as the primary mode of setting a better terms and condition at work,” Sy added.

END/Abegail De Vega

================================================

P10 COLA at P25 dagdag sa arawang sahod sa NCR

Itinakda ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board-National Capital Region ang pagsasaaayos sa sahod kung saan idinagdag ang P10 cost of living allowance sa minimum na sahod ng manggagawa sa Metro Manila, pahayag nitong Lunes ni Labor Secretary Silvestre H. Bello III.

Kapag ito ay napagtibay, magiging P537 na ang bagong minimum na arawang sahod, kung saan magkakaroon ng karagdagang P25 sa arawang sahod. Sa kasalukuyan tumatanggap ang mga manggagawa sa non-agricultural sector sa National Capital Region ng P502 arawang sahod at P10 arawang COLA.

Sa Wage Order No. NCR-22, itatakda ng RTWPB na ang manggagawa sa retail and service establishment na may hindi hihigit sa 15 manggagawa, at iyong nagtatrabaho sa manufacturing business na hindi hihigit sa 10 manggagawa ay makakatanggap ng minimum na sahod na P500 kada araw.

Sinabi ni Bello na isinumite ang order sa National Wages and Productivity Commission para sa pagpapatupad nito.

“Kapag nagkabisa ang Wage Order No. NCR-22, ang bagong minimum na sahod sa Metro Manila ay mula P500 hanggang P537 sakop ang iba’t ibang sektor,” ani Bello. Magkakaroon ng bisa ang bagong sahod 15 araw matapos itong mailathala sa pahayagan.

“Ang nasabing wage order ay bunga ng masusing pag-aaral, konsultasyon at pampublikong pagdinig. Nilalayon ng order na ito na tulungan ang mga manggagawa sa NCR na tumatanggap ng minimum na sahod na makaagapay sa epekto ng pagtaas ng bilihin. Binigyan din ng konsiderasyon ang magiging epekto sa ekonomiya ng pagsasaayos ng sahod, gayundin sa negosyo at industriya,” ani Bello.

Sinabi ni National Wages and Productivity Commission (NWPC) Executive Director Maria Criselda Sy na ang ginawang desisyon ay batay na rin sa kani-kaniyang posisyon ng manggagawa at kinatawan ng management mula sa iba’t ibang industriya sa national capital.

“Ang una naming binigyang pansin ay ang kakayahan ng ekonomiya na suportahan ang pagtaas at pagbibigay konsiderasyon sa posisyon ng parehong manggagawa at management. Dapat natin laging bigyan ng konsiderasyon ang magiging epekto ng pagtaas ng sahod sa ekonomiya at ang kakayahan nitong suportahan ang pagtaas,” ani Sy.

Sinabi din ni Sy na tiningnan din ng regional wage board ang cost-push-inflationary effect sa pagsasaayos ng sahod, ito ang sitwasyon kung saan ang lahat ng presyo ay tataas dahil sa halaga ng sahod at ng raw material.

“Ang bagong wage order ay 80 porsiyento na ng P667 na inaatas ng Philippine Statistics Authority na pamantayang sahod sa NCR. Iniiwan namin ang nalalabing 20 porsiyento para sa collective negotiation sa enterprise level dahil tanggap namin na ang collective negotiation o bargaining ang pangunahing paraan sa pagtatakda ng mas maayos na tuntunin at kondisyon sa paggawa,” dagdag ni Sy.

END/Abegail De Vega/gmea

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1