News Release

Department of Labor and Employment

25 November 2018

 

New law for OFW protection in Canada pushed

 

The welfare and protection of Filipino workers in Canada will soon get a boost with a proposed law seeking to protect them from abuse.

 

In a report to Labor Secretary Silvestre H. Bello III, Labor Attaché Margarita Eugenia Victorino of the Philippine Overseas Labor Office (POLO) in Vancouver said the proposed legislation, a registry of employers and recruiters of temporary foreign workers in Canada composed of OFWs, will be established.

 

“The establishment of a registry, as provided for in the proposed Temporary Foreign Workers Protection Act, or Bill 48-2018, aims to safeguard temporary foreign workers from abuse committed against them by their employer or recruiter,” said Victorino in her report.

 

Under the proposed measure, the registration process of employers and workers’ recruiters will be free and available online.

 

Also, based on the proposed bill, an employer or recruiter, who will be found violating their obligations, will face revocation of license and imprisonment in jail for a year.

 

Canadian Labor Minister Harry Bains has announced recently that the proposed legislation has been submitted for first reading at the British Columbia Legislature.

 

Consultations with all stakeholders are also expected to be held and the POLO-Vancouver has been invited to take an active part in crafting the policies and guidelines for the implementation of the law.

 

END/ Tim Laderas / ILAB

 

========================================================

 

Isinusulong, bagong batas para sa proteksiyon ng OFW sa Canada

 

Isang bagong batas ang isinusulong upang mapangalagaan at maprotektahan ang mga manggagawang Filipino sa Canada laban sa pang-aabuso.

 

Sa ulat kay Labor Secretary Silvestre Bello III, sinabi ni Labor Attaché Margarita Eugenia Victorino ng Philippine Overseas Labor Office (POLO) sa Vancouver na ang mungkahing panukala ay naglalayong magtatag ng registry ng mga employer at recruiter para sa mga temporary foreign worker sa Canada na binubuo ng mga OFW.

 

“Ang pagtatatag ng registry, batay sa nakasaad sa mungkahing Temporary Foreign Workers Protection Act, o Bill 48-2018, ay naglalayong pangalagaan ang mga temporary foreign worker mula sa mga mapang-abusong employer o recruiter,” ani Victorino sa kanyang ulat.

 

Sa ilalim ng mungkahing panukala, libre at magagamit online ang proseso ng pagrerehistro ng mga employer at recruiter.

 

Dagdag pa rito, batay sa mungkahing panukala, mapapawalang-bisa ang lisensiya at mabibilanggo sa loob ng isang taon ang employer o recruiter na mapapatunayang lumabag sa kanyang obligasyon.

 

Ipinahayag kamakailan ni Canadian Labor Minister Harry Bains na isinumite na para sa unang pagbasa ang mungkahing panukala sa British Columbia Legislature.

 

Inaasahan na magkakaroon ng konsultasyon sa lahat ng stakeholder at ang POLO-Vancouver ay inimbitahan din para sa aktibong pakikibahagi sa pagbubuo ng patakaran at pamantayan para sa pagpapatupad ng batas.

 

END/ Tim Laderas / ILAB/gmea

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry