News Release
Department of Labor and Employment
17 December 2018

Labor inspections suspended

The labor department is suspending all labor inspections of establishments during the Christmas season to forestall the chances of having the inspectors bribed during the holidays.

In an administrative order, Labor Secretary Silvestre Bello III directed all the DOLE regional offices to suspend all labor inspection activities in their areas of jurisdiction from December 15 to January 15, 2019.

“It is our duty to ensure the continued effectiveness of DOLE’s enforcement of labor laws and standards and uphold the integrity of our labor inspection activities, specially this season with heightened chances of bribery and suspicions,” Bello said.

The period of suspension will be utilized for the disposition of all pending Labor Standards (LS) cases and preparation of the department’s labor laws compliance monitoring program next year.

However, complaint inspections, technical safety inspections, and Occupational Safety and Health Standards (OSHS) investigations are not covered by the suspension, as well as the urgent inspections of establishments directed by the labor secretary.

Also, Bello assured of consolidated results of the labor inspections by the end of the year as all the regional directors are expected to upload the results of their inspections activities in the Management Information System to further track and improve the labor laws compliance monitoring program for 2019.

As of September 2018, DOLE’s campaign against illegal forms of contractualization has so far netted 342,467 regularized workers of which 254,452 workers were voluntarily regularized by their employers while 88,015 workers were regularized through inspection.

DOLE has also inspected 134,263 establishments nationwide covering 8.306 million.

END/Abegail De Vega

==================================================

Labor inspection, sinuspinde

Sinuspinde ng labor department ang pagsasagawa ng labor inspection sa lahat ng establisyamento ngayong panahon ng Kapaskuhan upang maiwasan na tumanggap ng suhol ang mga inspector sa mga panahong ito.

Inatasan ni Labor Secretary Silvestre H. Bello III sa kanyang administrative order ang lahat ng DOLE regional office na sinuspinde ang lahat ng gawain ukol sa inspeksiyon sa lugar na kanilang nasasakupan mula Disyembre 15 hanggang Enero 15, 2019.

“Tungkulin natin na tiyakin ang patuloy na pagiging epektibo ng DOLE sa pagpapatupad ng batas paggawa at patakaran at pagtataguyod sa integridad ng ating mga gawain sa inpseksiyon sa paggawa, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan kung saan mataas ang pagkakataon na masuhulan o mapagbintangan,” ani Bello.

Gagamitin ang panahon ng suspensiyon para sa pagsasaayos ng mga hindi pa napagpapasiyahan na kaso ukol sa Labor Standard at paghahanda ng labor laws compliance program ng departamento para sa susunod na taon.

Gayunpaman, hindi sakop ng suspensiyon ang compliant inspections, technical safety inspections, at Occupational Safety and Health Standards (OSHS) investigation, gayundin ang mga establisyamentong nangangailangan ng agarang inspeksiyon ayon sa utos ni Labor Secretary.

Dagdag dito, tiniyak ni Bello na sa pagtatapos ng taon, ia-upload ng mga regional director sa Management Information Sytem ang consolidated result ng lahat ng inspeksiyon na isinagawa upang higit na maisaayos at mapabuti ang labor laws compliance monitoring program sa 2019.

Nitong Setyembre 2018, ang kampanya ng DOLE laban sa iligal na kontraktuwalisasyon ay nag resulta ng pag-regular ng 342,467 manggagawa kung saan 254,452 manggagawa ang boluntaryong na-regular ng kanilang employer habang ang 88,015 ay na-regular sa pamamagitan ng inspeksiyon.

May 134,263 establisyamento ang nainspeksiyon ng DOLE sa buong bansa sakop ang 8.306 milyon.

END/Abegail De Vega/gmea

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry