News Release
Department of Labor and Employment
15 June 2019

Industrial peace sustained

More companies and establishments nationwide are enjoying a mutually beneficial atmosphere between its workers and management through the government’s strengthened workplace relations and enhancement programs.

Based on the latest report of National Conciliation and Mediation Board (NCMB), 3,409 out of 3,506 or 97.2 percent of companies with Labor Management Cooperation (LMC) program were not involved in any actual strike and lockouts this 2019.

LMC, a pre-facilitated and enhanced program by the labor department, enables the labor and management to work hand-in-hand in achieving certain goals using mutually acceptable means of information sharing, discussion, consultation, and negotiations.

“Workplace relations enhancement is among the effective strategy of the DOLE-NCMB in ensuring a harmonious and enduring climate of industrial relations between workers and employers, as well as to sustain a labor relations climate conducive to productivity improvement,” Labor Secretary Silvestre Bello III said.

As of May 2019, there are 875 enhanced LMCs that were provided with productivity seminars, orientations, and training on occupational safety and health, and orientations on compliance with the labor standards, and discussions on family welfare program.

A total of 1,898 companies were also reached through promotional and pre-facilitation activities of LMC including the conduct of orientation seminar to both workers and management, as well as the provision of technical assistance in setting up LMC mechanisms.

NCMB reported that 63 out of 129 total cases handled on notice of strike/lockout were settled which resulted to 1,080,894 man-days saved, benefitting 1,913 workers from the P190,525,537 monetary gain from the decrease in a work-disruptive industrial dispute.

Also, eight out of 10 handled cases on actual strikes/lockout were settled and resulted in P3,524,508 monetary benefits to 86 workers.

Abegail De Vega

===================================================

Katahimikan sa industriya napanatili

Maraming kompanya at establisyamento sa buong bansa ang patuloy na tumatamasa ng magandang relasyon sa pagitan ng manggagawa at mamumuhunan sa pamamagitan ng pinalakas na programang workplace relation and enhancement ng pamahalaan.

Batay sa pinakahuling ulat ng National Conciliation and Mediation Board (NCMB), 3,409 mula sa 3,506 o 97.2 porsiyento ng kompanyang may programang Labor Management Cooperation (LMC) ang hindi nasangkot sa alinmang strike at lockout ngayong 2019.

Ang LMC, isang programa ng labor deparment, ang tumutulong sa manggagawa at mamumuhunan upang magkasama nilang makamit ang kanilang layunin gamit ang napagkasunduang paraan ng pagpapalitan ng impormasyon, talakayan, konsultasyon, at negosasyon.

“Ang pagpapahusay ng relasyon sa lugar-paggawa ay isa sa epektibong istratehiya ng DOLE-NCMB na tumitiyak sa magandang relasyon sa pagitan ng manggagawa at employer, gayundin ang pananatili ng maayos na relasyon sa paggawa na mahalaga para maging produktibo,” ani Labor Secretary Silvestre Bello III.

Nitong Mayo 2019, may 875 LMC ang sumailalim sa productivity seminar at pagsasanay sa occupational safety and health, pagsunod sa mga batas-paggawa, at pagtalakay sa family welfare program.

May 1,898 kabuuang kompanya din ang nabisita para sa mga gawain na magpapalakas sa kanilang LMC, kasama na dito ang pagbibigay ng orientation seminar sa manggagawa at employer, gayundin ang pagbibigay ng tulong-teknikal sa pagtatayo ng LMC.

Sa ulat ng NCMB may 63 mula sa 129 kabuuang kaso ng notice of strike/lockout ang naisaayos kung saan 1,080,894 man-days ang natipid, at 1,913 manggagawa ang nabenepisyuhan mula sa P190,525,537 benepisyong-pinansiyal dahil sa pagbaba ng work-disruptive industrial dispute.

Dagdag pa rito, walo mula sa 10 kaso ng actual strike/lockout ang naresolba at nagresulta ng P3,524.508 benepisyong-pinansiyal sa 86 manggagawa.

###Abegail De Vega/gmea

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1