Press Release Archive

Title Date Posted
DOLE warns on fake POEA pages online  Jul 26th 2017, 15:49 
45 na bagong labor compliance officers, itinalaga  Jul 26th 2017, 15:46 
45 new labor compliance officers deployed  Jul 26th 2017, 15:45 
DOLE sa marginalized sectors: makinabang sa mga livelihood assistance  Jul 26th 2017, 15:44 
DOLE to marginalized sectors: Avail of livelihood assistance  Jul 26th 2017, 15:41 
DMCI ipinatawag ng DOLE sa bumagsak na beam ng Skyway  Jul 26th 2017, 15:39 
DOLE summons DMCI on collapsed Skyway beam  Jul 26th 2017, 15:33 
MSMEs competitiveness enhanced  Jul 26th 2017, 15:29 
HOTLINE 1349 ADVISORY: Please be advised that DOLE Hotline 1349 is temporarily unavailable due to system error.   Jul 26th 2017, 09:34 
Halaga ng tulong pangkabuhayan para sa OFW, itinaas   Jul 21st 2017, 11:31 
Livelihood assistance raised  Jul 20th 2017, 13:36 
Atas ng DOLE, gawing regular ang 9,000 manggagawa sa PLDT  Jul 20th 2017, 09:47 
DOLE orders regularization of around 9,000 PLDT employees  Jul 20th 2017, 09:46 
Suweldo at benepisyo ng manggagawa, nangungunang tanong sa DOLE Hotline  Jul 19th 2017, 12:37 
Monetary benefits top concern of Hotline callers  Jul 19th 2017, 12:34 
Trabaho, tulong-pangkabuhayan pinakinabangan ng 420K manggagawa sa informal sector   Jul 19th 2017, 12:32 
Employment, livelihood assistance benefit 420K informal workers  Jul 19th 2017, 12:30 
Sa unang taon ng administrasyong Duterte: Pangangasiwa sa empleo, mas pinalakas ng DOLE  Jul 19th 2017, 12:29 
On its first year under Duterte administration: DOLE intensifies employment facilitation  Jul 19th 2017, 12:27 
72-oras na serbisyo, ipinatutupad na   Jul 19th 2017, 12:24 
72-hour policy gains ground in first year  Jul 19th 2017, 12:23 
P2.6 bilyong kaso sa paggawa naisaayos sa unang taon ni Duterte   Jul 19th 2017, 12:21 
P2.6 billion labor cases settled during Duterte’s 1st year  Jul 19th 2017, 12:20 
Mahigit 1M nakinabang sa OSSCO   Jul 19th 2017, 12:18 
Over 1M benefit from OSSCO  Jul 19th 2017, 12:17 

Page 8 of 155, showing 25 records out of 3872 total, starting on record 176, ending on 200

    Search Jobs
  • Phil-JobNet Logo