Press Release Archive

Title Date Posted
Trabaho, tulong-pangkabuhayan pinakinabangan ng 420K manggagawa sa informal sector   Jul 19th, 12:32 
Employment, livelihood assistance benefit 420K informal workers  Jul 19th, 12:30 
Sa unang taon ng administrasyong Duterte: Pangangasiwa sa empleo, mas pinalakas ng DOLE  Jul 19th, 12:29 
On its first year under Duterte administration: DOLE intensifies employment facilitation  Jul 19th, 12:27 
72-oras na serbisyo, ipinatutupad na   Jul 19th, 12:24 
72-hour policy gains ground in first year  Jul 19th, 12:23 
P2.6 bilyong kaso sa paggawa naisaayos sa unang taon ni Duterte   Jul 19th, 12:21 
P2.6 billion labor cases settled during Duterte’s 1st year  Jul 19th, 12:20 
Mahigit 1M nakinabang sa OSSCO   Jul 19th, 12:18 
Over 1M benefit from OSSCO  Jul 19th, 12:17 
iDOLE OFW ID inilunsad: Patakaran sa pag-iisyu, malapit nang ipalathala  Jul 15th, 13:50 
Guidelines on issuance out soon: iDOLE OFW ID launched  Jul 14th, 10:35 
Mas maraming OFW mapapauwi ng DOLE sa pinalawig na amnestiya ng Saudi   Jul 13th, 11:39 
DOLE to repatriate more OFWs through extended Saudi amnesty  Jul 13th, 11:38 
Tulong sa OFW tiniyak ng DOLE-OWWA   Jul 9th, 12:40 
OFWs assured of assistance  Jul 7th, 14:12 
Karapatan sa pagbuo ng organisasyon, isabuhay ng manggagawa - DOLE  Jul 6th, 09:24 
DOLE patuloy sa paglutas sa ‘Endo’  Jul 6th, 09:23 
iDOLE - OFW ID, ilulunsad na  Jul 5th, 13:58 
iDOLE - OFW ID set for launch  Jul 5th, 10:13 
Exercise right to organize, DOLE tells workers  Jul 4th, 10:49 
55 volunteer labor inspector, sinanay ng DOLE  Jul 4th, 10:48 
DOLE trains 55 volunteer labor inspectors  Jul 3rd, 14:18 
DOLE on-track on ‘Endo’  Jul 3rd, 14:17 
5.5k OFW napauwi ng DOLE mula sa Saudi  Jul 3rd, 14:16 

Page 6 of 153, showing 25 records out of 3807 total, starting on record 126, ending on 150

    Search Jobs
  • Phil-JobNet Logo