BAGUIO CITY – On Labor Day, when she should have been with her family at their home in Bail, Santo Tomas, La Union bonding with her siblings, a nurse formerly working in Riyadh joined the thousands of job seekers here and hit the jackpot twice over.

 

Who would have thought that after working for two years in Alfalah International Hospital in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, Joyce Mae Ridual, 25, would realize her dreams on Labor Day?

 

Coming home last December and desperately looking for a job to help her family, she heard over the radio that a job fair will be conducted here on May 1, and without asking permission from her mother, she took a bus and went straight to the jobs fair venue and registered as a job seeker. She was not only hired on the spot for deployment to another hospital in Saudi; she also won a house-and-lot package in a raffle.

 

The raffle draw highlighted the 2018 Labor Day Job and Business Fairs held at the Baguio City National High School main campus conducted by the Department of Labor and Employment-Cordillera Administrative Region (DOLE-CAR), the Public Employment Service Office (PESO) of the City Government of Baguio and the Department of Trade and Industry, in partnership with Pag-IBIG Fund, Social Security System (SSS), Employees Compensation Commission (ECC), Overseas Workers Welfare Administration (OWWA), Professional Regulations Commission (PRC), Occupational Safety and Health Center (OSHC), National Reintegration Center for OFWs (NRCO), Technical Education and Skills Development Authority (TESDA), Philippine Overseas Employment Administration (POEA), National Labor Relations Commission (NLRC), National Conciliation And Mediation Board (NCMB) and the Regional Tripartite Wages and Productivity Board.

 

“This is such a blessing!” Joyce exclaimed. She had wanted to renovate her parent’s house as a gesture of gratitude. Her father Jesus Ridual is a farmer while her mother Remedios is a government employee as a forester.

 

“Narigat iti trabaho iti narse idiay balasiw a taaw kas kapanunutan iti kaadwan a nalaka. Ngem kasapulan nga agtrabaho tapno makatulong iti pamilya uray nu maililiwak kenyada. Ammok nga mai angat ko iti panagbiag mi. Ngem agpaspasalamat ak kenni Apo Dios ta iti gasut gasut a kapadak nga agsapsapol iti trabaho ket siak iti napagasatan nga ma bunot iti raffle ticket na “Joyce said. (Working as a nurse abroad is not as easy as most people think. But I have to help my family financially even if I feel homesick. I am optimistic that I will be able to make our life better. I am thankful to our God that with the hundreds of job seekers it was my raffle ticket that has been drawn.)

 

Her lucky ticket was drawn by Atty. Federico Abuan, Jr., DOLE Assistant Secretary for Human Capital Development, Legislative and Media Affairs, and Administrative Services Cluster.

 

Asec. Abuan said the House and Lot Package had been provided by PagIbig Fund and the lucky job seeker Ridual is really blessed. She was also “Hired-On-The Spot” by Placewell International Services Corporation as a nurse. She has to accomplish all the requirements and after which, she will work in Almana General Hospital in Alkhobar, Kingdom of Saudi Arabia if she decides to go back abroad.

 

END/Patrick T Rillorta

 

====================================================

 

Dobleng suwerte sa Labor Day: OFW wagi ng bahay at lupa, hired on the spot

 

BAGUIO CITY – Sa Labor Day kung saan dapat kasama niya ang pamilya sa Bail, Santo Tomas, La Union, isang nurse na dating nagtatrabaho sa Riyadh ang nakipagsapalaran sa libo-libong aplikante at dalawang beses na nagkamit ng suwerte.

 

Sinong mag-aakala na matapos ang pagtatrabaho ng dalawang taon sa Alfalah International Hospital sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, ay matutupad ang pangarap ni Joyce Mae Ridual, 25, sa Araw ng Paggawa.

 

Umuwi noong Disyembre at walang humpay na naghanap ng trabaho upang matulungan ang kanyang pamilya, nabalitaan niya sa radyo ang alok na job fair na isasagawa sa Mayo 1, at kahit hindi na nagpaalam sa kanyang ina, agad siyang sumakay ng bus patungo sa lugar ng job fair at nagpalista bilang job seeker. Hindi lamang siya na-hired on the spot at naitalaga sa isang ospital sa Saudi, kundi nagwagi rin siya ng house-and-lot package sa isang raffle.

 

Ang naturang raffle draw ay ginawa sa 2018 Labor Day Job and Business Fair sa Baguio City National High School main campus at pinangunahan ng Department of Labor and Employment-Cordillera Administrative Region (DOLE-CAR), Public Employment Service Office (PESO) ng City Government ng Baguio at ng Department of Trade and Industry, katuwang ang Pag-IBIG Fund, Social Security System (SSS), Employees Compensation Commission (ECC), Overseas Workers Welfare Administration (OWWA), Professional Regulations Commission (PRC), Occupational Safety and Health Center (OSHC), National Reintegration Center for OFWs (NRCO), Technical Education and Skills Development Authority (TESDA), Philippine Overseas Employment Administration (POEA), National Labor Relations Commission (NLRC), National Conciliation And Mediation Board (NCMB) at ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board.

 

“Isa itong malaking biyaya!” ayon kay Joyce. Nais niyang maipagawa ang bahay ng kanyang mga magulang bilang simbolo ng kanyang pasasalamat. Ang kanyang ama na si Jesus Ridual ay isang magsasaka habang ang kanyang magulang na si Remedios ay isang government employee na nagtatrabaho bilang forester.

 

“Narigat iti trabaho iti narse idiay balasiw a taaw kas kapanunutan iti kaadwan a nalaka. Ngem kasapulan nga agtrabaho tapno makatulong iti pamilya uray nu maililiwak kenyada. Ammok nga mai angat ko iti panagbiag mi. Ngem agpaspasalamat ak kenni Apo Dios ta iti gasut gasut a kapadak nga agsapsapol iti trabaho ket siak iti napagasatan nga ma bunot iti raffle ticket na “ani Joyce.

 

(Hindi madali ang mamasukan sa ibang bansa bilang isang nurse gaya ng iniisip ng iba. Ngunit kailangan ko itong gawin upang tugunan ang pangangailangan ng aking pamilya kahit pa matindi ang aking pagka-homesick sa kanila. Positibo pa rin ako na maitataguyod at mabibigyan ko sila ng magandang kinabukasan. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa daan daang mga aplikante, ang raffle ticket ko ang nabunot.)

 

Nabunot ni Atty. Federico Abuan, Jr., DOLE Assistant Secretary para sa cluster ng Human Capital Development, Legislative and Media Affairs, and Administrative Services ang raffle ticket ni Joyce.

 

Ayon kay Asec. Abuan ang House and Lot Package ay nagmula sa PagIbig Fund at si Ridual ay tunay na pinagpala. Siya rin ay “Hired-On-The Spot” ng Placewell International Services Corporation bilang nurse.

 

Kailangan na lamang niyang ipasa ang mga requirements at maaari na siyang magtrabaho sa Almana General Hospital sa Alkhobar, Kingdom of Saudi Arabia kung magdesisyon siyang bumalik sa ibang bansa.

 

END/Patrick T Rillorta/ Paul Ang

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry