News Release
Department of Labor and Employment
September 21, 2022

Eradicating child labor one of DOLE’s top priorities for 2023

Eliminating child labor remains a top priority for the Department of Labor and Employment (DOLE).

In a message, Labor Secretary Bienvenido E. Laguesma said DOLE presented to Congress its priority projects and programs, and eradicating child labor is among the department’s priority programs.

“Ang inyong lingkod ay humarap sa Kongreso upang ipresenta ang mga proyekto at programa ng Kagawaran na nais nating matutukan ng pansin at pondo ng administrasyon na ito. Ikinagagalak kong ibahagi na ang isyu ng pagsugpo sa child labor ay kabilang sa ating isinusulong na priority programs (I have recently appeared before the Congress to present the projects and programs that the department would like to focus our attention and funds on. I am delighted to share that the issue of eradicating child labor is among our priority programs),” the labor chief shared in his speech.

The Secretary’s message was delivered by DOLE Assistant Secretary Dominique Tutay during the 3rd Anniversary Celebration of the Institutionalization of the National Council against Child Labor (NCACL) on September 15 in Manila.

The DOLE-Bureau of Workers with Special Concerns leads the implementation of the Philippine Program Against Child Labor (PPACL), which aims to transform the lives of child laborers, their families, and communities through protection, withdrawal, reintegration into a caring society, and poverty reduction measures.

According to the International Labour Organization, poverty remains a strong force driving children into the workplace.

In the same event, representatives from different government agencies, non-government organizations, civil society, and advocacy groups also received certificates of recognition as NCACL members and social partners.

To sustain NCACL gains since its institutionalization in 2019, Secretary Laguesma also requested continued support from all stakeholders to facilitate the realization of a child-labor-free Philippines.

Meanwhile, members of the NCACL also convened in a workshop to assess the PPACL Strategic Framework 2020-2022 and recommend new measures to address implementation gaps of existing child labor programs. Outcomes of the three-day assessment workshop will serve as inputs to craft the PPACL Framework for the next six years.

DOLE chairs the NCACL—the interagency council tasked to boost government efforts for child rights protection, strengthen institutional mechanisms, and establish measures to prevent, reduce, and ultimately eliminate all forms of child labor in the Philippines. CPSD

===========================================

Pagsugpo sa child labor, isa sa pangunahing prayoridad ng DOLE sa 2023

Nananatiling pangunahing prayoridad ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang pagsugpo sa child labor.

Sa isang mensahe, sinabi ni Labor Secretary Bienvenido E. Laguesma na iprinisinta ng DOLE sa Kongreso ang kanilang mga prayoridad na proyekto at programa, at ang pagsugpo sa child labor ay kabilang sa mga prayoridad na programa ng kagawaran.

“Ang inyong lingkod ay humarap sa Kongreso upang ipresenta ang mga proyekto at programa ng Kagawaran na nais nating matutukan ng pansin at pondo ng administrasyon na ito. Ikinagagalak kong ibahagi na ang isyu ng pagsugpo sa child labor ay kabilang sa ating isinusulong na pangunahing programa,” pagbabahagi ng kalihim sa kanyang talumpati.

Ang mensahe ng Kalihim ay binasa ni DOLE Assistant Secretary Dominique Tutay sa Ikatlong Taong Anibersaryo ng Pagdiriwang sa Pagkakatatag ng National Council Against Child Labor (NCACL) noong Setyembre 15 sa Maynila.

Pinangungunahan ng DOLE-Bureau of Workers with Special Concerns ang pagpapatupad ng Philippine Program Against Child Labor (PPACL), na naglalayong baguhin ang buhay ng mga batang-manggagawa, kanilang mga pamilya, at mga komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay proteksyon, pag-aalis, at muling pagbabalik sa mapagmalasakit na lipunan, at mga hakbang upang mabawasan ang kahirapan.

Ayon sa International Labour Organization, ang kahirapan ay nananatiling isang malakas na puwersa na nagtutulak sa mga bata para magtrabaho.

Sa parehong okasyon, binigyan din ng sertipiko ng pagkilala ang mga kinatawan mula sa iba’t ibang ahensya ng gobyerno, non-government organization, civil society, at advocacy groups bilang mga miyembro ng NCACL at social partner.

Upang mapanatili ang mga natamo ng NCACL mula nang ito ay maitatag noong 2019, hiniling ni Secretary Laguesma sa lahat ng stakeholder ang patuloy na suporta upang mas mapabilis ang pagsasakatuparan ng isang Pilipinas na walang batang-manggagawa.

Samantala, nagpulong din ang mga miyembro ng NCACL sa isang workshop upang tasahin ang PPACL Strategic Framework 2020-2022 at magbigay ng mga rekomendasyon para sa mga bagong hakbang na tutugon sa mga kakulangan sa kasalukyang programa na ipinatutupad para sa mga batang-manggagawa. Ang resulta sa tatlong-araw na workshop ay magsisilbing mga input para sa pagbubuo ng PPACL Framework para sa susunod na anim na taon.

Pinamumunuan ng DOLE ang NCACL—ang interagency council na inatasang palakasin ang mga pagsisikap ng pamahalaan para sa pangangalaga ng karapatan ng mga bata, palakasin ang mga mekanismo ng institusyon, at magtatag ng mga hakbang upang maiwasan, bawasan, at tuluyang alisin ang lahat ng anyo ng child labor sa Pilipinas. CPSD/gmea

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry