News Release
Department of Labor and Employment
20 January 2019

Enforce Batas Kasambahay – Bello

Labor Secretary Silvestre H. Bello III urged employers to strictly implement the Batas Kasambahay Law to protect household service workers.

The labor chief reiterated the call as the Department of Labor and Employment (DOLE), through the Bureau of Workers with Special Concerns (BWSC), led the Araw ng Kasambahay in Quezon City with the launching of new information material to raise awareness of the household service workers in the country about their rights and benefits.

RA 10361, or the Kasambahay law, provides minimum requirements and benefits for the household service workers, such as standard minimum wage for the workers who are employed in the National Capital Region (P3,500/ month); in cities and 1st class municipalities (P2,500.00 to P4,000.00/ month); and on other municipalities (P1,800 – P3,000/ month).

The law is considered as landmark labor and social legislation which entitles household service workers to have mandatory social benefits, including 13th-month pay, five days annual service incentive leave, and a one whole day uninterrupted weekly rest period.

Secretary Bello said these are some of DOLE’s efforts in stepping its campaign to strictly implement Batas Kasambahay.

“Work hard and boost your skills and knowledge and the DOLE and BWSC will assist you,” the labor chief said.

The activity was spearheaded by the BWSC led by Director Ma. Karina Perida-Trayvilla.

“Kasambahay are like family to us. They help us with our daily house chores and they share the love with our children. We must work hard to ensure their protection and welfare,” Director Trayvilla said.

The information material, in the form of a fan, will be mass produced in English and Filipino language. Bisaya and Ilokano language versions are also on its way.

The front portion of the fan shows the coverage of Kasambahay law, the minimum wage of the household service workers per region, employment contract provisions, and employable age.

Furthermore, the back portion includes mandated social benefits, such as one full rest day, SSS, PhilHealth, and Pag-IBIG benefits, five days Service Incentive Leave (SIL), and other workers’ rights.

The labor chief was joined by OIC-Undersecretary Benjo Santos Benavidez, and representatives from the International Labor Organization (ILO), Technical Education and Skills Development Authority (TESDA), SSS, Pag-IBIG, PhilHealth, Federation of Free Workers (FFW), and the Barangay Officials.

The kasambahay also enjoyed fun games and quizzes, free haircut, massage therapy, and other health and wellness services from the TESDA National Capital Region (NCR)-Quezon City District Office.

Success stories and best practices were also shared during the activity by Himaya Montenegro from United Kasambahay of the Philippines, Leonora Almazan, a beneficiary from the DOLE Regional Office No. 9, and Simplicio Hermogenes, Chairman of Barangay Phil-Am Homes.

Labor Advisory No. 10, series of 2018 entitles kasambahay for more leave benefits on top of the provisions in the Domestic Workers’ Act or Kasambahay Law.

Household service workers are entitled to Solo Parent Leave (RA 8972), Special Leave Benefit for Women under the Magna Carta for Women (RA 9710), and Violence against Women and their Children (VAWC) Leave (RA 9262),

The additional leave entitlements are aside from the five days service incentive leave granted under the Labor Code.

#Paul Ang

================================================

Batas Kasambahay, ipatupad – Bello

Hinimok ni Labor Secretary Silvestre H. Bello III ang mga employers na mahigpit na ipatupad ang Batas Kasambahay upang maprotektahan ang mga household service workers.

Muli itong ipinaalala ng kalihim kasabay ng pagdaraos ng Araw ng Kasambahay sa Quezon City ng Department of Labor and Employment (DOLE), sa tulong ng Bureau of Workers with Special Concerns (BWSC). Sa nasabi ring aktibidad pinasinayaan ang bagong information material na lilinang sa kamalayan ng mga household service worker sa bansa hinggil sa kanilang mga karapatan at benepisyo.

Ang RA 10361, o Batas Kasambahay ay nagtatakda ng mga benepisyo para sa mga household service workers, tulad ng standard minimum wage para sa mga manggagawa na namamasukan sa National Capital Region (P3,500/buwan); sa mga lungsod at 1st class na munisipalidad (P2,500.00 to P4,000.00/buwan); at sa iba pang munisipalidad (P1,800–P3,000/buwan).

Ang batas ay tinaguriang landmark labor at social legislation na nagbibigay sa mga household service workers na magkaroon ng mandatory social benefits, tulad ng 13th-month pay, five days annual service incentive leave, at isang buong araw na pahinga kada linggo.

Sinabi ng kalihim na ilan lamang ito sa mga hakbangin ng DOLE upang mahigpit na ipatupad ang Batas Kasambahay.

“Pagsipagan ninyo ang pagtatrabaho at linangin ang inyong mga kasanayan at kaalaman at narito lamang ang DOLE at BWSC upang kayo ay tulungan,” wika ng kalihim.

BWSC ang nag-organisa ng nasabing aktibidad na pinangunahan ni Director Ma. Karina Perida-Trayvilla.

“Para nang pamilya ang mga kasambahay sa atin. Tinutulungan nila tayo sa pang-araw araw na gawaing bahay at inaalayan rin nila ng pagmamahal ang ating mga anak. Dapat ay paigtingin natin ang ating trabaho upang matiyak ang kanilang proteksyon at kapakanan,” ayon kay Director Trayvilla.

Ang inilunsad na information material ay sa pamamagitan ng isang pamaypay na ilalabas sa bersyon ng lengguwaheng Ingles at Pilipino habang isasalin rin ito sa lengguwaheng Bisaya at Ilokano.

Ang harapang bahagi ng pamaypay ay nagpapakita ng mga nasasaklaw ng Batas Kasambahay, ang minimum wage para sa mga household service workers kada rehiyon, mga probisyon sa employment contract, at employable age.

Dagdag pa rito, makikita naman sa likurang bahagi ang mga mandated social benefits, tulad ng isang buong araw ng pahinga o rest day, mga benepisyo sa SSS, PhilHealth, at Pag-IBIG, limang araw na Service Incentive Leave (SIL), at iba pang karapatan ng mga manggagawa.

Kasama ni Bello sa aktibidad sina OIC-Undersecretary Benjo Santos Benavidez, at mga kinatawan mula sa International Labor Organization (ILO), Technical Education and Skills Development Authority (TESDA), SSS, Pag-IBIG, PhilHealth, Federation of Free Workers (FFW), at mga opisyal ng Barangay.

Nalibang rin ang mga kasambahay sa mga inihandang palaro at quiz, libreng pagpapagupit ng buhok, massage therapy, at iba pang health and wellness service mula sa TESDA National Capital Region (NCR)-Quezon City District Office.

Ibinahagi rin sa nasabing aktibidad ang mga kwento ng tagumpay at mga katangi-tanging gawain mula kay Himaya Montenegro mula sa United Kasambahay of the Philippines, Leonora Almazan, isang benepisyaryo mula sa DOLE Regional Office No. 9, at si Simplicio Hermogenes, Chairman ng Barangay Phil-Am Homes.

Batay sa Labor Advisory No. 10, series of 2018 ang mga kasambahay ay dapat bigyan ng karagdagang leave benefit liban pa sa mga probisyong isinasaad sa Domestic Workers’ Act o Batas Kasambahay.

Ang mga household service workers ay may karapatang magkaroon ng Solo Parent Leave (RA 8972), Special Leave Benefit for Women under the Magna Carta for Women (RA 9710), at Violence against Women and their Children (VAWC) Leave (RA 9262),

Ang mga karagdagang benepisyo sa leave ay liban pa sa limang araw na service incentive leave na itinatakda sa ilalim ng Labor Code.

#Paul Ang 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2