News Release
Department of Labor and Employment
June 1, 2021

ECC pensioners to receive 20K starting this month

Good news to all qualified pensioners of the Employees’ Compensation Commission (ECC).

ECC will start releasing the one-time P20,000 financial assistance to its pensioners in the public and private sectors starting this June, the labor department said on Tuesday.

“The P20,000 financial assistance from the ECC for private sector EC pensioners will be credited to their accounts starting this month of June,” Labor Secretary Silvestre Bello III said.

Bello said the one-time financial assistance will be released in batches to about 32,000 EC pensioners by the Social Security System (SSS) and the Government Service Insurance System (GSIS), the ECC‘s administering agencies for the private and public sector.

ECC Executive Director Stella Zipagan-Banawis, in her report to the DOLE Secretary who is the Chairman of the ECC, said that qualified EC pensioners need not apply for the financial assistance as it will be processed in the same manner as the processing of their EC pensions.

“EC pensioners in the private sector with at least one month of permanent partial disability (PPD), permanent total disability (PTD), or survivorship pension from January 1, 2020, to May 31, 2021, will benefit from the one-time financial assistance,” Banawis added.

President Rodrigo Duterte signed Administrative Order No. 39, series of 2021, on April 19, approving the granting of one-time financial assistance of ₱20,000.00 to EC pensioners in both the public and the private sectors. EC pensioners are persons with permanent partial disability (PPD) or permanent total disability (PTD) because of their work or their working environment. They can also be the beneficiaries of the employees who died due to work-related contingencies.

In case of the death of the eligible EC pensioner during the prescribed period of January 1, 2020, to May 31, 2021, the one-time financial assistance will be released to his or her beneficiary.

“The EC pensioners have suffered work-related disability and the COVID-19 pandemic compounded their vulnerability as they deal with undue financial hardships,” Banawis said. “We hope that the one-time financial assistance can ease the financial burdens of our EC pensioners during this trying time. Rest assured that ECC is tirelessly working to provide more assistance to our workers.”  ###

=============================================

ECC pensioner makatatanggap ng 20K simula ngayong buwan 

Magandang balita para sa mga kwalipikadong pensioner ng Employees’ Compensation Commission (ECC).

Uumpisahan na ng ECC ang pamamahagi ng isang-beses na P20,000 tulong-pinansiyal sa mga EC pensioner sa pampubliko at pribadong sector simula ngayong Hunyo, pahayag ng labor department nitong Martes.

“Ang P20,000 tulong-pinansiyal mula sa ECC para sa mga EC pensioner sa pribadong sector ay papasok sa kanilang account simula ngayong buwan ng Hunyo,” wika ni Labor Secretary Silvestre Bello III.

Sinabi rin ni Bello na ang isang-beses na tulong-pinansiyal ay ipamamahagi kada batch sa may 32,000 EC pensioner ng Social Security System (SSS) at ng Government Service Insurance System (GSIS), ang mga nangangasiwang ahensiya ng ECC para sa pribado at pampublikong sector.

Sa ulat ni ECC Executive Director Stella Zipagan-Banawas kay Secretary Bello, na siya ring Chairman ng ECC, ang kwalipikadong EC pensioner ay hindi na kailangang mag-apply para sa tulong-pinanisyal dahil ang pag po-proseso nito ay tulad rin ng pag-poproseso ng kanilang EC pension.

“Makikinabang sa nasabing tulong-pinansiyal ang mga EC pensioner sa pribadong sector ng hindi bababa ng isang-buwan ang  permanent partial disability (PPD), permanent total disability (PTD), o survivorship pension mula Enero 1, 2020, hanggang May 31, 2021,” dagdag ni Banawis.

Nilagdaan ni Pangulong  Rodrigo Duterte ang Administrative Order No 39, series of 2021, noong ika-19 ng Abril, kung saan kanyang inaaprobahan ang pamamahagi ng isang-beses na tulong-pinansiyal na P20,000 sa mga EC pensioner sa parehong pampubliko at pribadong sector.

Ang mga EC pensioner ay mga indibidwal na may permanent partial disability (PPD) o permanent total disability (PTD) na may kinalaman sa kanilang trabaho o lugar ng pinagtatrabahuhan. Makatatanggap din ng benepsiyo mula sa ECC ang mga benefiaicry ng mga manggagawang nasawi habang nagtatrabaho.

Sa kaso ng nasawi na kwalipikadong EC pensioner mula Enero 1, 2020 hanggang Mayo 31, 2021, igagawad sa kanyang beneficiary ang isang-beses na tulong-pinansiyal.

“Ang EC pensioner ay mas higit na dumaranas ng paghihirap sa pananalapi dahil sa kapansanan na kaniyang sinapit habang nagtatrabaho o sa lugar na kaniyang pinagtatrbahuhan dagdag pa rito ang kasalukuyang krisis dulot ng Covid-19 pandemic,” ani Banawis. “Umaasa kami na ang isang-beses na tulong-pinansiyal ay makatutulong para gumaan ang pasaning-pinansiyal ng ating mga EC pensioner. ###

 

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
41