News Release
Department of Labor and Employment
November 21, 2021 

Dubai Duty Free re-hires 600 OFWs; jobs in healthcare, household service await OFWs 

Employment opportunities await pandemic-displaced overseas Filipino workers (OFWs) and jobseekers amid the re-opening of the economy in the United Arab Emirates (UAE), the labor department reported over the weekend.

This was announced by  Labor Attaché John Rio Bautista of the Philippine Overseas Labor Office (POLO) in Dubai, UAE as Dubai Duty Free said it will rehire its more than 600 Filipino employees.

“During the pandemic, Dubai Duty Free needed to layoff some workers. But with the revival of the economy here, the management reached out to us and we have a special facilitation for them. More than 600 Filipino workers will be coming back and their salary is competitive. Every week we process not less than 100 contracts for OFWs who will be re-hired,” said Bautista in a virtual briefing on Friday.

Aside from opportunities in the retail sector, Bautista said employers in the health sector have also expressed interest to hire Filipino health professionals.

Meanwhile, over 8,000 job orders for household service workers (HSWs) have been verified by POLO since early April and around 6,000 to 7,000 HSWs have already arrived in Dubai.

“The initial implementation of the memorandum of understanding between the Philippines and UAE is really fruitful. The benefits for our HSWs, as instructed by President Duterte, are stated in the comprehensive employment contract. For instance, is the provision of the minimum wage amounting to 1,500 Dirhams,” the Labor Attaché said.

Bautista added that since the implementation of the accord, distressed Filipinos housed at the shelter have also lessened to 10 on average.

Labor Secretary Silvestre Bello III welcomed the good news shared by POLO Dubai and at the same time, reminded overseas jobseekers to go through the proper process and to visit the Philippine Overseas Employment Administration’s website to verify the legitimacy of job offers.

Meanwhile, with the inclusion of UAE in the ‘green list’ travel restriction implemented by the Philippines, POLO Dubai is seeing a rise in the number of OFWs who want to go home in time for the Christmas season.

Bautista said the POLO processes documents of around 200 OFWs daily who will go back to the Philippines.

“Daily, we process 200 contract verifications. This is aside from the Balik Manggagawa or those who will come back to the same employer. They do not need to go personally at the POLO for contract verification. They only need to visit the POEA online portal,” said the Labor Attaché. END/aldm

=======================================================

Dubai Duty Free muling tumanggap ng 600 OFW; trabaho sa healthcare at household service naghihintay sa mga OFW

Sa muling pagbubukas ng ekonomiya ng United Arab Emirates, may mga oportunidad sa empleo ang naghihintay sa mga overseas Filipino worker na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya, gayundin sa mga naghahanap ng trabaho, ulat ng labor department nitong linggo.

Halimbawa nito ay ang mahigit 600 OFW na dating nagtatrabaho sa Dubai Duty Free shop ang muling tatanggapin ng nasabing kompanya, pahayag ni Labor Attaché John Rio Bautista ng Philippine Overseas Labor Office (POLO) sa Dubai.

“Sa panahon ng pandemya, kinailangang tanggalin ng Dubai Duty Free ang ilang manggagawa nila. Ngunit sa muling pagbangon ng ekonomiya dito, nakipag-ugnayan sa amin ang management at nagbigay kami ng espesyal na pangangasiwa para rito. Mahigit 600 manggagawang Filipino ang muling babalik, at maganda ang kanilang sahod. Kada linggo ay nagpo-proseso kami ng hindi bababa sa 100 kontrata para sa mga OFW na muling tatanggapin,” pahayag ni Bautista sa ginanap na virtual briefing nitong Biyernes.

Bukod sa oportunidad sa retail sector, sinabi ni Bello na nagpahayag din ang mga employer sa health sector ng interes na kumuha ng mga Filipino health professional.

Samantala, mahigit 8,000 job order para sa mga household service worker (HSW) ang sinusuri ng POLO simula noong unang bahagi ng Abril at nasa 6,000 hanggang 7,000 HSW ang dumating na sa Dubai.

“Naging maganda ang inisyal na implementasyon ng memorandum of understanding sa pagitan ng Pilipinas at UAE. Ang mga benepisyo para sa mga HSW, ayon sa tagubilin ni Pangulong Duterte, ay nakasaad sa komprehensibong kontrata sa empleo. Halimbawa, ang pagbibigay ng minimum na sahod na nagkakahalaga ng 1,500 Dirhams,” wika ng Labor Attaché.

Idinagdag ni Bautista na mula nang ipatupad ang kasunduan, bumaba sa 10 ang mga problemadong Filipino na nanunuluyan sa shelter.

Malugod na tinanggap ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang magandang balita na ibinahagi ng POLO Dubai at kasabay nito, kanyang pinaalalahanan ang mga naghahanap ng trabaho sa ibang bansa na dumaan sa tamang proseso at bisitahin ang website ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA)  upang beripikahin kung lehitimo ang inaalok na trabaho.

Samantala, sa paglagay sa UAE sa ‘green list’ travel restriction na ipinatutupad ng Pilipinas, inaasahan ng POLO-Dubai ang pagtaas ng bilang ng mga OFW na nagnanais na umuwi ng bansa ngayong Pasko.

Sinabi ni Bautista na prinoproseso ng POLO ang dokumento ng may 200 OFW kada araw na pauwi ng Pilipinas.

“Sa pang-araw-araw na batayan, nagpoproseso kami ng pagsusuri para sa 200 kontrata. Hiwalay pa ito sa Balik-Manggagawa o iyong babalik sa parehong amo. Hindi na nila kailangang pumunta ng personal sa POLO para sa suriin ng kanilang kontrata. Kinakailangan lang nilang bisitahin ang POEA online portal,” wika ng Labor Attaché. END/aldm/ gmea

 

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2