Bilang bahagi ng agenda ng Department of Labor and Employment na  magkaroon ng tumutugon, gumagana, at patas na patakaran, batas, at regulasyon sa paggawa, ang mga miyembro ng DOLE Inter-Agency Committee on Research and Statistical Matters (DOLE IAC-RSM) kamakailan ay nagkaroon ng isang pagpupulong upang ilahad ang kanilang mga research commitment na magiging parte ng DOLE Research Agenda 2017-2022.

Ang mga research commitment na iprinisinta ay sumaklaw sa trabaho, social dialogue, social protection, at labor governance. Ito ay bahagi ng mga resulta ng strategic planning session na idinaos ng DOLE IAC-RSM noong Nobyembre 2016.

Si Assistant Secretary for Employment and Policy Support Alex V. Avila, na namatnubay sa pagpupulong, ay pinuri ang mga pagsusumikap ng mga mananaliksik na miyembro ng committee.

Binigyang-diin niya ang makabuluhang papel ng pananaliksik sa pag-unlad at pagpapabuti ng mga patakaran at pagpapahusay ng paghahatid ng programa at serbisyo ng Departmento.

Kasabay nito, hinikayat niya ang miyembro ng DOLE IAC-RSM na ihanay ang kanilang mga research commitment sa mga pambansang mga layunin tulad ng Trabaho, Negosyo, Kabuhayan (TNK) Blueprint para sa Decent Employment, at ng Philippine Development Plan 2017-2022.

Nilikha noong 2014 ang DOLE IAC-RSM para bumuo at palakasin ang kapasidad pang-estatistika ng DOLE patungo sa tamang targeting, pagpaplano, pagsubaybay, at pagsusuri sa mga programa, proyekto, at mga gawain.

Tungkulin ng Committee na bumalangkas ng mga statistical at research agenda ng DOLE; magsagawa ng regular na pagpupulong upang masubaybayan ang progreso ng mga agenda item at isumite ang ulat sa Kalihim; bumuo ng mga statistical protocol, mga patakaran, at mga alituntunin; magsilbing lugar para sa pagpapanukala, talakayan, pagrerepaso, at pagklaro ng mga inter-agency statistical at mga research program, proyekto, at  gawain, para sa pag-endorso, at pag-apruba, ng Kalihim; at mapadali ang capacity-building program.

Ang DOLE IAC-RSM ay nagsasagawa ng pagpupulong tuwing ikatlong buwan upang i-update ang mga miyembro sa pag-usad ng kanilang mga ginagawa sa pananaliksik. Ito rin ay nagsasagawa ng taunang research conference, na pinangunahan ng Institute for Labor Studies (ILS), kung saan ipiniprisinta sa Committee members ang mga resulta ng kanilang pag-aaral.

END/aldm/mdd

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry