News Release
Department of Labor and Employment
10 September 2018

DOLE, PBEd to address youth unemployment

In keeping with the agenda to address youth unemployment, the labor department has partnered with the Philippine Business for Education (PBEd) to enhance the employability of the Filipino youth who are ‘not in education, employment, or training,’ or NEET.

“Our human capital is the key driver in promoting inclusive growth and sustainable economic development in the country, hence, developing work-based training programs for the Filipino youth is vital to prepare them for the world of work,” said Labor Secretary Silvestre Bello III.

With funding support from the United States Agency for International Development (USAID), PBEd will implement Youth Works PH, a five-year nationwide initiative that aims to make education and training more responsive to the needs of the economy by engaging the industry, academe, government, and other stakeholders.

PBEd is a non-profit organization that engages in industry, academe, and government partnership to equip graduates with competencies needed to succeed in the global economy and for greater industry investment in standard setting, training, and labor market intelligence.

The project will provide the youth beneficiaries with work-based training positions, which will be complemented by classroom-based skills training and competency certifications, as well as life skills training.

Bello said that ‘the partnership with PBEd will further help the Department in realizing its goal to attain and sustain a competitive workforce that will complement the demands of the labor market.’

Through the collaboration, DOLE will endorse suitable beneficiaries and link them to employment opportunities with partner companies, through the support of the Public Employment Service Offices.

DOLE and PBEd will also work closely together to identify key training and employment needs, formulate responsive work-based training models, pilot localized labor market intelligence systems, and conduct training on job projections and competency-based hiring for partner companies.

Launched in June 2018, the project will target youth beneficiaries in key cities nationwide and will focus on key employment generators and/or emerging industries such as agriculture, banking and finance, construction, hospitality and tourism, energy, and manufacturing.

END/aldm

===================================================

Youth unemployment, tutugunan ng DOLE, PBEd

Alinsunod sa layunin na matugunan ang youth unemployment, nakipag-ugnayan ang labor department sa Philippine Business for Education (PBEd) upang maitaas ang tsansang makahanap ng trabaho ang mga kabataang Filipino na ‘not in education, employment, o training,’ o NEET.

“Ang ating yamang pantao ang pangunahing nagpapatakbo para sa sama-samang pag-unlad at pagpapanatili ng pagsulong ng ekonomiya ng bansa, at dahil dito, mahalaga ang pagbuo ng work-based training program para sa kabataang Filipino upang ihanda sila sa mundo ng paggawa,” ani Labor Secretary Silvestre H. Bello III.

Mula sa pondo ng United States Agency for International Development (USAID), ipatutupad ng PBE ang Youth Works PH sa buong bansa ang limang-taong inisyatibo na naglalayong tumugon sa pangangailangan ng ekonomiya ang edukasyon at pagsasanay sa pamamagitan ng pakikipag-tulungan sa industriya, academe, pamahalaan, at iba pang sektor.

Ang PBEd ay isang non-profit organization na nakikipag-ugnayan sa industriya, academe, at pamahalaan sa pagtatakda ng standard setting, training at labor market intelligence para sa kakailanganing kasanayan ng gradweyt upang magtagumpay ito.

Nilalayon ng proyekto na mabigyan ang kabataang benepisaryo ng work-based training position, na pupunan ng classroom-based skills training at competency certifications, gayundin ng life skills training.

Sinabi ni Bello na ‘ang pakikipag-ugnayan sa PBEd ay higit na makakatulong sa Kagawaran upang magkaroon ng katuparan ang layunin nito na makamit at mapanatili ang pagkakaroon ng manggagawang tutugon sa pangangailangan ng merkado sa paggawa.’

Sa pamamagitan ng Public Employment Service Office (PESO), mairerekomenda ng DOLE ang mga benepisaryo na may sapat na kakayahan para sa mga oportunidad sa trabaho na iniaalok ng mga katuwang na kompanya ng DOLE.

Magkasamang pag-aaralan ng DOLE at PBEd ang kinakailangang pagsasanay at trabaho, pagbubuo ng work-based training model, pagsasaliksik sa localized labor market intelligence system, at pagsasagawa ng pagsasanay ukol sa job projections and competency-based hiring para sa mga katuwang na kompanya.

Inilunsad noong Hunyo 2018, ang proyekto ay bibigyan ng kasanayan ang mga kabataang benepisaryo mula sa mga pangunahing siyudad sa buong bansa at magbibigay tuon sa key employment generators at/o emerging industries tulad ng agriculture, banking and finance, construction, hospitality and tourism, energy, at manufacturing.

END/aldm/gmea

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry