News Release
Department of Labor and Employment
July 4, 2019

DOLE open to 14th month pay

The labor department has reiterated its openness to the proposed bill requiring the grant of 14th month pay to employees in the private sector.

Labor Secretary Silvestre Bello III on Tuesday said that DOLE has to study the proposed bill to consider the interest of the labor and management, as well as its impact to the country’s economic stability.

“We support anything that benefits our workers and their families. However, we must ensure that the proposal will not cause imbalance between the needs of labor and the capability of employers. We must study it very well,” Bello said.

The labor chief said the proposed bill must be studied carefully and must undergo a tripartite assessment to find out its viability under the country’s present economic situation.

Also, Bello emphasized the need to consider the capability of the employers, considering that the Philippines’ economy largely depends on the sustainability of its micro, small, and medium enterprises (MSMEs).

“We must take note that around 90 percent of the businesses in the country are MSMEs, so we must always consider the capability of the employers to bear extra expenses. We do not want to give our workers with false expectations that might result to industrial controversy,” Bello said.

Senate Bill No. 10, otherwise known as “An Act Requiring Employers in the Private Sector to Pay 14th Month Pay” was re-filed by Senate President Vicente Sotto III and has been pending in the Senate since July 2016.

Under the bill, “rank-and-file employees regardless of their employment status, designation, and irrespective of the method by which their wages are paid provided that they have worked at least one month during the calendar year” are entitled to a 14th month pay. ###AbegailDeVega

==========================================================

Usapin sa 14th month pay, bukas sa DOLE

Muling nagpahayag ng pagiging bukas ang Department of Labor and Employment (DOLE) sa usapin ng panukalang batas na nagtatakda sa mga employer sa pribadong sektor na magbigay ng 14th month pay sa kanilang mga empleyado.

Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na dapat mapag-aralan ng DOLE ang panukalang batas upang maibalanse ang interes ng labor at management, maging ang posibleng epekto nito sa economic stability ng bansa.

“Suportado namin ang anumang hakbangin na makapagbibigay ng benepisyo sa ating mga manggagawa at kanilang pamilya. Gayunman, kailangan rin nating matiyak na ang panukala ay hindi magreresulta sa kawalan ng balanse sa pangangailangan ng labor at sa kapasidad ng mga employer. Kailangan itong pang-aralang mabuti,” wika ni Bello.

Sinabi pa ng kalihim na ang panukalang batas ay kailangang mapag-aralang mabuti at dapat na dumaan sa tripartite assessment upang mabatid ang pagiging akma nito sa economic situation ng bansa.

Dagdag pa rito, binigyang diin rin ni Bello na kailangang isaalang-alang ang kapasidad ng mga employer, kung saan malaking bahagi ng ekonomiya ng Pilipinas ay nakadepende sa mga micro, small, and medium enterprises (MSMEs).

“Dapat nating isaalang-alang na nasa 90 porsiyento ng mga negosyo sa bansa ay mga MSMEs, kaya naman dapat isaisip ang kapasidad ng mga employer na pasanin ang karagdagang gastos. Hindi rin natin nais na mabigyan ng false expectation ang mga manggagawa na maaaring magresulta sa industrial controversy,” ayon kay Bello.

Ang Senate Bill No. 10, o mas kilala bilang “An Act Requiring Employers in the Private Sector to Pay 14th Month Pay” ay nire-file ni Senate President Vicente Sotto III at pending pa sa senado mula noong Hulyo 2016.

Sa ilalim ng panukala, “ang mga rank-and-file na manggagawa sa kabila ng kanilang estado sa trabaho, designation, at pamamaraan ng pagpapasuweldo, at nakapagtrabaho ng kahit isang buwan pa lamang” ay dapat na makatanggap ng 14th month pay.

###AbegailDeVega/ Paul Ang

 

 

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
154