News Release
Department of Labor and Employment
25 April 2019

DOLE-OFW hospital to offer free services

The labor department will unveil another gift of the Duterte administration to overseas Filipino workers on May 1, Labor Day, with the groundbreaking of a hospital in San Fernando, Pampanga, which will provide free services to OFWs.

Labor Undersecretary Ana Dione said the establishment of the hospital and diagnostics center for workers is an initiative of Secretary Silvestre Bello III meant to provide various free services for migrant workers, as well as their families and dependents, in grateful recognition of their contribution to the growth of the economy.

“This is the concept of our Secretary Bello. The launch and groundbreaking of this hospital is on May 1. This will provide our OFWs and their dependents free hospital and other medical services,” Dione said.

She said the hospital can provide free laboratory exam and the required medical certificates for those qualified workers.

“The hospital will be exclusively for OFWs and their dependents. The plan is to provide them with free services when securing their medical certificates, covering laboratory exams and other basic requirements for their overseas deployment. We hope that this will also be honored by the host countries so we expect a quite extensive negotiation on this,” Dione added.

The hospital will be financed by donations and the Overseas Workers Welfare Administration (OWWA), with support from the Department of Health (DOH) and the Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR). Construction is expected to be completed in one and a half to two years, following the requisite documentation. The property where the hospital will rise is a donation from the provincial government of Pampanga.

Dione said the labor secretary will announce other details and services that will be offered by the OFW hospital on May 1.

Aside from the groundbreaking of the OFW hospital, the labor the department will also lead simultaneous job and business fair in 31 sites across the country in the observance of the Labor Day with the theme ‘Pagpupugay sa Manggagawang Pilipino.’  # Paul Ang

======================================================

Libreng serbisyo handog ng DOLE-OFW hospital

Pasisinayaan ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang isa pang regalo ng administrasyong Duterte para sa mga overseas Filipino worker sa Mayo 1, Araw ng Paggawa, kasunod ng groundbreaking ng isang ospital sa San Fernando, Pampanga, na magbibigay ng libreng serbisyo sa mga OFW.

Sinabi ni Labor Undersecretary Ana Dione na ang pagpapatayo ng ospital at diagnostics center para sa mga manggagawa ay isang inisyatibo mula kay Secretary Silvestre Bello III na may layong mabigyan ng libreng serbisyo ang mga migranteng manggagawa at kanilang mga pamilya at dependents bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon sa paglago ng ekonomiya ng bansa.

“Konsepto ito ni Secretary Bello. Ang groundbreaking ng ospital ay gaganapin sa Mayo 1. Magbibigay ito sa mga OFW at kanilang dependents ng libreng pa-ospital at iba pang serbisyong medikal,” wika ni Dione.

Sinabi pa niya na magbibigay rin ang ospital ng libreng laboratory exam at ang mga kinakailangang medical certificate para sa mga kuwalipikadong manggagawa.

“Ekslusibo ang ospital para sa mga OFW at kanilang dependents. Ang plano ay bigyan sila ng libreng serbisyo sa oras na kumuha rin sila ng kanilang mga medical certificate, tulad ng laboratory exam at iba pang basic requirement para sa deployment nila sa ibang bansa. Umaasa kami na kilalanin rin ito ng mga host country kaya medyo matatagalan pa ang negosasyon para dito,” dagdag pa ni Dione.

Magmumula ang pondo para sa ospital sa mga donasyon at mula sa Overseas Workers Welfare Administration (OWWA), sa tulong ng Department of Health (DOH) at ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR). Inaasahang matatapos ang konstruksyon nito sa loob ng isa at kalahati hanggang sa dalawang taon, matapos ang mga kinakailangang dokumento. Ang lupa naman na pagtatayuan ng ospital ay donasyon mula sa provincial government ng Pampanga.

Sinabi pa ni Dione na iaanunsyo ng kalihim ng paggawa ang iba pang detalye at serbisyo na iaalok ng OFW hospital sa Mayo 1.

Liban sa groundbreaking ng OFW hospital, pangungunahan rin ng kagawaran ang magkakasabay na job at business fair sa 31 lugar sa buong bansa kasabay ng paggunita sa Araw ng Paggawa na may temang ‘Pagpupugay sa Manggagawang Pilipino.’

# Paul Ang

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry