News Release
Department of Labor and Employment
December 30, 2019

DOLE is FOI champion

The labor department was hailed as Freedom of Information champion for its transparency and full public disclosure of requested information.

For two consecutive years, the labor department has been conferred the award by the Presidential Communications Operations Office (PCOO) for its exceptional and significant contribution to the Freedom of Information program.

In accepting the awards recently, Labor Secretary Silvestre Bello III underscored the Department has been consistent in heeding the President’s directive to bring the government closer to the people and that the FOI award is a “validation of our unwavering commitment and support to the President’s instructions against corruption and inefficiency.”

The DOLE was cited for its best practices in processing FOI requests with the average of 4.12 days; compliance with the PCOO requirements; awareness campaign to support the implementation of the program; various initiatives and innovations; and the quality, timeliness, and efficiency in the overall operationalization of the program.

The department was also recognized as among the top requested and performing agencies in the e-FOI portal (www.foi.gov.ph); while DOLE FOI Officer Zyra Glerica Perlora of the Internal Audit Service was awarded as one of the Best FOI Receiving Officers.

Bello attributed the recognition to the DOLE’s various initiatives in furthering the FOI program, such as the substantial reduction of the Average Processing Time, constant updating of the FOI Manual, ensuring a refined “No-Wrong-Door Policy,” instituting dynamic visibility and feedback mechanisms, and a sound information platform.

The 2019 FOI Awards ceremony, held early December in Makati City, was organized by the PCOO’s Freedom of Information-Project Monitoring Office to honor government agencies, individuals, and organizations that have made exceptional contributions to the development and progress of the FOI Program.

Enabled through Executive Order No. 2, series of 2016, the FOI program is a government mechanism which allows Filipino citizens to request any information about government transactions and operations, provided that it shall not put into jeopardy privacy and matters of national security.

END/aldm

==================================================

DOLE kampeon ng FOI

Ang labor department ay tinanghal bilang kampeon ng Freedom of Information (FOI) dahil sa transparency at full public disclosure nito para sa mga hininging impormasyon.

Sa magkasunod na dalawang taon, ang labor department ay ginawaran ng parangal ng Presidential Communications Operations Office (PCOO) para sa katangi-tangi at makabuluhang kontribusyon para sa programang Freedom of Information.

Sa pagtanggap ng parangal kamakailan, binigyang-diin ni Labor Secretary Silvestre H. Bello III ang patuloy na pagtalima ng Department sa kautusan ng Presidente na ilapit ang pamahalaan sa mga mamamayan at ang parangal ng FOI ay isang “patunay na hindi natitinag ang aming pangako at suporta sa tagubilin ng Presidente laban sa korupsiyon.”

Binigyang parangal ang DOLE para sa best practices sa pagproseso ng mga kahilingan ukol sa FOI na may pamantayan na 4.12 araw; pagtalima sa mga kahilingan ng PCOO; kampanya ukol sa FOI bilang suporta sa implementasyon ng programa; iba’t ibang inisyatibo at pagbabago; at ang kalidad, napapanahon, at kahusayan sa kabuuang pagpapatakbo ng programa.

Kinilala din ang deparment bilang isa sa mga top requested at performing agency sa e-FOI portal (www.foi.gov.ph); habang si DOLE FOI Officer Zyra Glerica Perlora ng Internal Audit Service ay ginawaran bilang isa sa mga Best FOI Receiving Officers.

Sinabi ni Bello na ang parangal ay bunga ng iba’t ibang inisyatibo ng DOLE sa pagpapalawak ng programang FOI, tulad ng malaking pagbawas sa Average Processing Time, patuloy na pag-update ng FOI Manual, pagtitiyak sa maayos na “No-Wrong-Door Policy,” pagtatatag ng feedback mechanism, at kumpletong information platform.

Ang 2019 FOI Awards, na ginanap nitong Disyembre sa Makati City, at inorganisa ng Freedom of Information-Project Monitoring Office ng PCOO para bigyang parangal ang mga ahensiya ng pamahalaan, indibidwal, at organisasyon na nagbigay ng katangi-tanging kontribusyon sa pagbubuo at pag-unlad ng Programang FOI.

Itinatag sa pamamagitan ng Executive Order No. 2, series of 2016, ang programang FOI ay isang mekanismo ng pamahalaan na nagbibigay pahintulot sa mga mamamayang Filipino na humingi ng anumang impormasyons ukol sa mga transaksiyon at operasyon ng pamahalaan, sa kondisyon na hindi malalagay sa panganib ang pribado at seguridad ng bansa.

END/aldm /gmea

 

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1