ANNOUNCEMENT:

Please be advised that DOLE Hotline 1349 will be temporarily unavailable on June 25 (Saturday) and June 26 (Sunday) in view of the training of our Hotline Service Action Officers.

For labor-related queries and concerns, please contact 0961-595-8439.

The DOLE Hotline will resume its operations on June 27 (Monday).

Thank you for your understanding.

=============================

PAUNAWA:

Ang DOLE Hotline 1349 ay pansamantalang hindi matatawagan sa Hunyo 25 (Sabado) at Hunyo 26 (Linggo) upang bigyang-daan ang pagsasanay ng aming mga Hotline Service Action Officers.

Para sa mga katanungan tungkol sa paggawa at empleo, maaring magpadala ng mensahe o tumawag sa 0961-595-8439.

Ang aming hotline ay muling magbubukas sa Hunyo 27 (Lunes).

Maraming salamat sa inyong pag-unawa.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry