News Release
Department of Labor and Employment
July 28, 2020

DOLE hopes for end in mass repatriation of ‘fallen’ OFWs

The Department of Labor and Employment (DOLE) vowed to relentlessly repatriate overseas Filipino workers (OFWs) displaced by the coronavirus disease 2019 (Covid 19) as long as government resources permit.

Labor Secretary Silvestre Bello III said “if the means are available, DOLE will not get tired of bringing home our migrant workers dead or alive.”

Bello made the statement upon the arrival in the country yesterday of 54 more dead OFWs from Saudi Arabia.

“I’m hoping this is the last batch of dead OFWs arriving not because the government is tired of receiving them but due to the fact that it’s very painful to welcome dead heroes who served their families and country well,” Bello said.

Bello said “I wished they came home alive just like the other thousands of migrant workers we already repatriated and are now with their families.”

“I salute to these fallen migrant workers. Fallen because like soldiers, they don’t choose where to be taken. All they choose is to protect the future of their loved ones and their homeland,” he said.

Bello said it is for that reason that the government has been holding grand reception for the repatriated bodies of the migrant workers.

Yesterday’s batch was the third in the massive drive of the government to bring home Filipino workers who died abroad amid the pandemic.

The arrival of the 54 remains of OFWs makes the total count of repatriated dead migrant workers at 191.

Bello took note that the massive repatriation of displaced OFWs is a first in Philippine history. “It’s a feat. It’s a first in the country. But I really pray it’s the last because more of this means more suffering and grief for many Filipino families,” he said.

But in the unfortunate event that the pandemic and other diseases would take the lives of more migrant workers, Bello said he is confident the government, with the help of policy makers, would supply the logistics needed for an extended massive repatriation of their remains.

“With the way President Duterte expressed his love and support for Filipino migrant workers during his State of the Nation address, I’m pretty sure we’ll have what it takes to bring them all home,” Bello said.

During his SONA, Duterte committed all government assistance for OFWs especially those adversely affected by the global outbreak.

Of the newly-arrived remains, 20 were from Al Khobar, 18 of which were Covid cases while 2 were non-Covid.

On the other hand, 10 remains were from Jeddah which all are Covid cases while 24 were from Riyadh of which 11 are Covid cases and 13 are not.

In total, there are 39 Covid cases and 15 non-Covid among the remains that were flown home yesterday, Bello said.

As usual, the bodies of Covid cases will be immediately cremated while the non-Covid will be flown to their respective places of origin at government expense, Bello said. -###

=======================================================

DOLE umaasa na matatapos na ang mass repatriation ng mga nasawing OFW

Nangako ang Department of Labor and Employment (DOLE) na ipagpapatuloy nito ang pagpapauwi sa mga overseas Filipino worker na nawalan ng trabaho dahil sa coronavirus disease 2019 (Covid 19) hangga’t kaya ng pondo ng pamahalaan.

Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III “hangga’t may paraan tayong magagamit, hindi mapapagod ang DOLE para maiuwi ang ating mga migranteng manggagawa, buhay man o bangkay.”

Ginawa ni Bello ang pahayag sa pagdating kahapon ng 54 pang nasawing OFW mula sa Saudi Arabia.

“Umaasa kami na ito na ang huling batch ng mga darating na nasawing OFW hindi dahil sa pagod na ang pamahalaan sa pagtanggap sa kanila kung hindi dahil sa katotohanang masakit na salubungin ang mga nasawi nating bayani na nagsilibi sa  kanilang pamilya at ating bansa,” ani Bello.

Sinabi ni Bello, “Hiling ko na sana ay nakauwi sila ng buhay tulad ng iba pa nating libong migranteng manggagawa na ating napauwi at kasama na ngayon ang kani-kanilang pamilya.”

“Sinasaluduhan ko ang ating mga nasawing migranteng manggagawa. Pagsaludo katulad ng ating mga sundalo, hindi nila pinili kung saan sila dadalhin Ang tangi nilang pinili ay ang protektahan ang kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay at ang kanilang lupang sinilangan,” aniya.

Ito ang dahilan kung bakit binibigyan ng marangal na pagsalubong ang pag-uwi ng ating mga nasawing migranteng manggagawa.

Ang batch kahapon ay pangatlo sa malawakang pagkilos ng pamahalaan upang maiuwi ang mga Pilipinong manggagawa na nasawi sa ibang bansa dahil sa pandemya.

Ang pagdating ng 54 na labi ng OFW ay bumubuo sa bilang ng napauwing nasawing manggagawa na 191.

Sinabi ni Bello na ang malaking bilang ng mga napauwing OFW ay una sa kasaysayan ng Pilipinas. “Ito ay una sa ating bansa. Ngunit idinadasal ko na ito na ang huli dahil kapag nadagdagan pa, ito ay mangangahulugan ng higit na pagdurusa at lungkot sa mga pamilyang Pilipino,” aniya.

Gayunpaman, sinabi ni Bello na kung sa kasawiang-palad ay may masawi pang migranteng manggagawa dulot ng pandemya o iba pang sakit, nakahanda ang pamahalaan na ibigay ang lahat ng kinakailangan para sa malawakang pagpapauwi ng mga labi.

“Sa paraan na ipinahayag ni Presidente Duterte ang kanyang pagmamahal at suporta sa ating migranteng manggagawang Pilipino sa ginanap na State of the Nation Address, nakakatiyak ako na gagawin natin ang lahat para maiuwi silang lahat,” ani Bello.

Sa kanyang SONA, ipinangako ni Duterte ang lahat ng tulong pamahalaan para sa mga OFW lalo na iyong mga naapektuhan ng global outbreak.

Sa bagong dumating na mga labi, 20 ay mula sa Al Khobar, 18 sa mga ito ay dahil sa kaso ng Covid samantalang ang 2 ay sa ibang dahilan.

Sa kabilang banda, ang 10 labi ay mula sa Jeddah at lahat ng ito ay dahil sa kasong Covid samantalang 24 ay mula sa Riyadh kung saan 11 ay kaso ng Covid at 13 ay hindi.

Sa kabuuan, may 39 kaso ng Covid at 15 ay hindi Covid sa mga  labi na iniuwi kahapon, ani Bello.

Tulad ng dati, ang labi ng mga kaso ng Covid ay agad dadalhin sa crematorium samantalang ang mga labi na hindi nasawi dahil sa Covid ay ihahatid sa kani-kanilang probinsiya at sagot ng pamahalaan ang lahat ng gastusin, sabi ni Bello.

 

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry