News Release 
Department of Labor and Employment
August 24, 2021

DOLE bats for adaptable healthcare system

Labor Secretary Silvestre “Bebot” Bello III gave emphasis on the importance of investing in the healthcare industry as one of the major realizations brought by COVID-19 pandemic.

At the same time, Bello said there is a need for a healthcare system that can effectively adapt to the requirements of the new normal and calls for a whole-of-government strategy.

“We have come to realize the importance of investing not only in our economic security but also in our healthcare system, particularly in our health human resources,” the Labor chief said.

He disclosed this in his video message during the Philippine Nurses Association, Inc. (PNA) 41st Annual Convention and Scientific Meeting where he shared the Department’s initiatives to provide a healthy and convenient work environment for medical workers.

“The Department of Labor and Employment (DOLE), for its part, is in constant pursuit of programs and policies that will provide gainful employment and promote a healthy and decent work environment for our health care workers,” he revealed.

Among those initiatives is the uniformity of entry salaries and incentives for both health workers for the public and private sector.

Earlier, Bello said at DOLE’s regular virtual press briefing that they are working with the Department of Health (DOH) to submit a proposal to Malacañang to make the salaries and incentives of private health workers similar to the public ones.

Another initiative is to increase the deployment cap of Filipino health workers abroad from 6,500 to 8,000.

“Although our ultimate goal is to create enough jobs locally so Filipinos would no longer seek employment abroad out of necessity, we also recognize that better job opportunities await our talented and skilled nurses abroad,” Bello said. ###

===================================

DOLE isinusulong epektibong healthcare system

Binigyang-diin ni Labor Secretary Silvestre “Bebot” Bello III ang kahalagahan ng pamumuhunan sa industriya ng kalusugan bilang isa sa mga pangunahing pangangailangan dulot ng pandemyang COVID-19.

Kasabay nito, sinabi ni Bello na may pangangailangan para sa isang healthcare system na epektibong makakatugon sa mga kinakailangan sa “new normal” at nanawagan para sa isang pangkalahatang istratehiya ng pamahalaan.

“Napagtanto namin ang kahalagahan ng pamumuhunan hindi lamang para sa seguridad ng ekonomiya kundi pati na rin sa sistemang pangkalusugan, partikular sa kalusugan ng ating mangagawang Filipino,” wika ng Kalihim.

Ipinahayag niya sa kanyang video message sa ginanap na 41st Annual Convention and Scientific Meeting ng Philippine Nurses Association, Inc. kung saan kanyang ibinahagi ang mga inisyatibo ng Kagawaran para sa malusog at maginhawang kapaligiran sa pagtatrabaho para sa mga manggagawang-medikal.

“Sa ganang amin sa Department of Labor and Employment (DOLE), patuloy kaming nagpapatupad ng mga programa at polisiya na magbibigay ng maayos na trabaho at pagsusulong ng malusog at disenteng lugar-paggawa para sa ating mga health care workers,” pagpapahayag niya.

Kabilang sa mga inisyatibong ito ang pagkakapareho ng sahod at insentibo para sa parehong healthcare worker sa pampubliko at pribadong sektor.

Nauna rito, sinabi ni Bello sa DOLE virtual press briefing na nakikipagtulungan sila sa Department of Health (DOH) para isumite sa Malacañang ang proposal na ipareho ang sahod at insentibo ng health worker sa pribadong sektor katulad ng nasa pampublikong sektor.

Ang isa pang hakbangin ay taasan ang deployment cap ng Filipino health workers sa ibang bansa mula 6,500 hanggang 8,000.

“Bagama’t ang ating pangunahing hangarin ay lumikha ng sapat na trabahong lokal para sa mga Filipino ng sa gayon ay hindi na sila maghanap ng trabaho sa ibang bansa dahil sa pangangailangan, kinikilala rin natin na may mas magandang oportunidad ang naghihintay sa ating mga nurses sa ibang bansa,” ani Bello. ###

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry