News Release
Department of Labor and Employment
September 5, 2021

DOLE allows alien work permit request via PH-based employers

Foreign nationals who intend to work in the country for over six months may now apply for an Alien Employment Permit (AEP) or Certificate of Exemption/Exclusion (COE) through their Philippine-based employers.

“Essential foreign workers, through their Philippine-based employers, may now apply for AEP/COE and 9(g) work visas at their concerned DOLE regional offices before entering the country,” Labor Secretary Silvestre H. Bello III said.

Secretary Bello earlier issued Department of Labor and Employment (DOLE) Labor Advisory No. 16, series of 2021, or the Issuance of AEP and COE for Foreign Nationals Intending to Come to the Philippines for Long-term Employment.

“Under the new guidelines, issuance of the work visa may be done at Philippine Consulate General at the foreign national’s place of origin and will no longer require an entry stamp from the Department of Foreign Affairs,” the DOLE chief furthered.

All documentary submissions for the AEP and COE shall still be based on earlier released guidelines, namely Joint Memorandum Circular No. 001, series of 2019 and Section 3 of Department Order No. 221, series of 2021, except for the copy of the valid visa which shall be submitted within 30 working days upon arrival and completion of the 14-day quarantine protocol.

The lead time for the issuance of the AEP is five working days upon completion of labor market test or publication in a newspaper of general circulation while three days after receipt of the application for COE.

Once granted, the Philippine-based employer may proceed with the application of an appropriate work visa with the Bureau of Immigration or other visa-issuing agencies, according to the latest advisory.

For more information about AEP application and issuance, you may visit the DOLE-Bureau of Local Employment website and Facebook Page  END/CPSD

====================================================

DOLE pinayagan, pagkuha ng alien work permit sa kanilang employer na naka-base dito sa Pilipinas

Ang mga dayuhan na nagnanais magtrabaho dito sa ating bansa nang mahigit na anim na buwan ay maaari nang mag-aplay ng kanilang Alien Employment Permit (AEP) o Certificate of Exemption/Exclusion (COE) sa pamamagitan ng kanilang employer na naka-base dito sa Pilipinas.

“Ang mga essential foreign worker, sa pamamagitan ng kanilang employer na naka-base dito sa Pilipinas, ay maaari ng mag-apply para sa AEP/COE at 9(g) work visa sa kanilang kinauukulang DOLE regional office bago sila pumasok ng bansa,” pahayag ni Labor Secretary Silvestre H. Bello III.

Una nang pinalabas ni Secretary Bello ang Department of Labor and Employment (DOLE) Labor Advisory No. 16, series of 2021, o ang Issuance of AEP and COE for Foreign Nationals Intending to Come to the Philippines for Long-term Employment.

“Sa ilalim ng bagong patakaran, ang pagbibigay ng work visa ay maaaring gawin sa Philippine Consulate General kung saang bansa nagmula ang dayuhan at hindi na mangangailangan ng entry stamp mula sa Department of Foreign Affairs,” dagdag ng DOLE chief.

Ang mga isusumiteng dokumento para sa AEP at COE ay batay pa rin sa mga naunang inilabas na patakaran, katulad ng Joint Memorandum Circular No. 001, series of 2019 at Section 3 of Department Order No. 221, series of 2021, maliban sa kopya ng balidong visa na kaillangang isumite sa loob ng 30-araw mula nang sila ay dumating at matapos kumpletuhin ang 14-araw na quarantine protocol.

Tinatayang maibibigay ang AEP limang araw matapos kumpletuhin ang labor market test o maipalabas ito sa pahayagan na may pangkalahatang sirkulasyon habang tatlong araw naman ang COE matapos matanggap ang aplikasyon.

Kapag ito ay naipagkaloob na, maaari nang ituloy ng kanilang employer na naka-base dito sa Pilipinas ang aplikasyon para sa naaayong work visa sa Bureau of Immigration o sa iba pang visa-issuing agency, ayon sa pinakahuling patakaran.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aplikasyon at pagkakaloob ng AEP, maaaring bisitahin ang DOLE-Bureau of Local Employment website at Facebook Page. END/CPSD/ gmea

 

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry