News Release
Department of Labor and Employment
October 21, 2021

DOLE aid intended for all workers – Bello

Labor Secretary Silvestre ‘Bebot’ Bello III once more reiterated the firm commitment of the Department of Labor and Employment (DOLE) in assisting all workers, especially to those who might otherwise be excluded or marginalized.

Bello made the statement as he led the distribution of over 6.5 million peso-worth of aid to another batch of Rizaleños during the second round of Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (TUPAD) Program payout in San Mateo, Rizal on Thursday, October 21.

“TUPAD is for all kinds of workers, regardless of disabilities and sexual orientation. DOLE’s assistance programs will not discriminate and will assist all workers who need them,” the TUPAD chief implementer emphasized.

Bello chimed the significance of inclusivity in initiatives towards economic recovery with the distribution of livelihood bicycle kits to persons with disabilities and members of the lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer/questioning community in San Mateo town.

Each livelihood bicycle unit comes with a helmet, raincoat, water bottle, thermal bag, and an Android mobile phone with P5,000 worth of load (electronic payment application) to help them kickstart their delivery and/or food service business.

A total of 1,648 beneficiaries, mostly coming from Barangays Silangan, Banaba, and Ampid 1, received their emergency employment salaries under TUPAD, the labor department’s cash-for-work program to support workers displaced by the coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Among the beneficiaries, who received P4,000 in wages for 10 days of community work, were informal and tourism sector workers who have lost their jobs due to the ongoing health crisis.

Bello III led the activity highlighting the current administration’s vow to distribute government’s money to its rightful owners–the Filipino people.

“Ang pera ng DOLE ay pera ninyo. Kaya nararapat lamang na ang mga benepisyong katulad ng TUPAD ay maibigay sainyo,” Secretary Bello said in his speech.

San Mateo Municipal Mayor Cristina Diaz also expressed her gratitude to DOLE for bringing TUPAD into their town somehow easing the burden of Rizaleños to make ends meet amid COVID-19.

Meanwhile, John Patrick Cuesta of Barangay San Jose in San Mateo also received a scholarship grant worth P29,000 under DOLE’s Workers Organization and Development Program during the ceremony. CPSD

====================================================

Tulong ng DOLE para sa lahat ng manggagawa – Bello 

Muling ipinahayag ni Labor Secretary Silvestre ‘Bebot’ Bello III ang adhikain ng Department of Labor and Employment (DOLE) na matulungan ang lahat, lalo na iyong hindi naisasama o hindi naibibilang na mga manggagawa.

Ginawa ni Bello ang pahayag ng kanyang pinamunuan ang pamamahagi ng mahigit 6.5 milyong pisong-halaga ng tulong sa isa pang grupo ng mga Rizaleños sa ikalawang yugto ng programang Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (TUPAD) sa San Mateo, Rizal noong Huwebes, Oktubre 21.

“Ang TUPAD ay para sa lahat ng uri ng manggagawa, anuman ang kanilang pisikal na kalagayan at oryentasyong sekswal. Hindi nagdidiskrimina ang mga programa ng DOLE at tutulungan nito ang lahat ng manggagawang nangangailangan,” pagbibigay-diin ng punong tagapagpatupad ng TUPAD.

Binigyang-pansin ni Bello ang kahalagahan ng pagsama-sama tungo sa muling pagbangon ng ekonomiya, sa pamamagitan ng pamamahagi ng bisikletang-pangkabuhayan sa mga taong may kapansanan at miyembro ng komunidad na lesbian, gay, bisexual, transgender, at queer/questioning sa bayan ng San Mateo.

Ang bawat bisikletang-pangkabuhayan ay may kasamang helmet, raincoat, water bottle, thermal bag, at isang Android mobile phone na may P5,000 halaga ng load (electronic payment application) para sa pag-uumpisa ng kanilang delivery at/o food service business.

May 1,648 benepisaryo na ang karamihan ay nagmula sa Barangay Silangan, Banaba, at Ampid 1, ang tumanggap ng kanilang suweldo sa ilalim ng TUPAD.  Ito ang programang cash-for-work ng labor department na naglalayong suportahan ang mga manggagawang nawalan ng trabaho dahil sa pandemyang Covid-19.

Kabilang sa mga benepisaryo, na tumanggap ng P4,000 suweldo para sa 10-araw na gawaing pangkomunidad, ay mga impormal na manggagawa at mga manggagawa sa sektor ng turismo na nawalan ng trabaho dahil sa patuloy na krisis sa kalusugan.

Pinangunahan ni Bello ang aktibidad bilang pagtupad sa pangako ng kasalukuyang administrasyon na ipamahagi ang pera ng pamahalaan sa nararapat na may-ari nito – ang mamamayang Filipino.

“Ang pera ng DOLE ay pera ninyo. Kaya nararapat lamang na ang mga benepisyong katulad ng TUPAD ay maibigay sa inyo,” wika ni Secretary Bello.

Pinasalamatan ni San Mateo Municipal Mayor Cristina Diaz ang DOLE sa pagdadala ng programang TUPAD sa kanilang bayan na kahit papaano ay nakagaan sa mga pasanin ng mga Rizaleños dulot ng COVID-19.

Samantala, nakatanggap din si John Patrick Cuesta ng Barangay San Jose sa San Mateo ng scholarship grant na nagkakahalaga ng P29,000 sa ilalim ng Workers Organization and Development Program ng DOLE. CPSD/ gmea

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
4