News Release
Department of Labor and Employment
October 15, 2021

DOLE aid floods west Pangasinan

The Department of Labor and Employment (DOLE) flooded the areas of western Pangasinan with aid to help workers affected by the lingering pandemic.

Labor Secretary Silvestre Bello III said the activity is part of the DOLE’s intensified campaign to make government presence felt by needy workers in the provinces.

“This is to reassure our workers in the provinces that our assistance is not only for workers in Metro Manila but to all Filipino workers,” Bello said.

Joined by top DOLE officials, Bello went to Dagupan City and Lingayen to distribute key assistance programs, including its flagship Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (TUPAD) program.

“This part of the province may have been spared by the heavy effect of the recent typhoon that passed northern Luzon, but it was never missed by DOLE’s support,” Bello said.

Among the highlights of the activities is the continued rollout of the vaccination program for construction and manufacturing workers led by DOLE.

The program aims to vaccinate one million Filipino workers who belong to the economic sector of the country.

A total of 1,000 construction workers from Pangasinan were vaccinated in the Lingayen Training Facility through the partnership of DOLE and the Employers Confederation of the Philippines (ECOP).

Meanwhile, Bello led the distribution of more than P6.2 million in TUPAD payouts and checks to close to 2,000 beneficiaries from the province’s western towns.

TUPAD is the cash-for-work program of DOLE to help workers hard-hit by the pandemic.

On the other hand, 40 beneficiaries from Infanta were given livelihood assistance by DOLE worth more than P800,000 for the purchase of motorized fishing boats.

To recognize companies compliant with the safety and health standards of the government, Bello awarded the much coveted ‘Safety Seal’ to establishments including Coca-Cola Beverages Inc., First Ilocandia Cable, Tara Ice Manufacturing, Excellent Clear Ice Plant Inc., Pangasinan Electric Coop, Inc., and Josefa Slipways, Inc.

Further, 30 overseas Filipino workers received P400,000 in checks under the Balik Pinas, Balik Hanapbuhay and Project Ease of the Overseas Workers Welfare Administration (OWWA).

OWWA is the arm of the Labor Department that promotes the welfare of Filipino migrant workers.

Also released were salaries of hundreds of beneficiaries of the Government Internship Program in Dagupan. ###

================================================

Kanlurang Pangasinan binaha ng tulong mula sa DOLE

Bumaha ang tulong mula sa Department of Labor and Employment (DOLE) sa mga lugar na nasa kanlurang Pangasinan para sa mga manggagawang patuloy pa ring naapektuhan ng pandemya.

Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na ang aktibidad ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng DOLE upang maramdaman ng mga nangangailangang manggagawa ang presensiya ng pamahalaan sa mga lalawigan.

“Ito ay para tiyakin sa mga manggagawa sa mga lalawigan na ang tulong ng pamahalaan ay hindi lamang para sa mga manggagawa sa Metro Manila kundi para sa lahat ng manggagawang Filipino,” pahayag ni Bello.

Kasama ang mga opisyal ng DOLE, nagpunta si Bello sa Dagupan City at Lingayen para ipamahagi ang mga pangunahing tulong-programa, kabilang ang programang Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (TUPAD).

“Nakaligtas man ang bahaging ito ng lalawigan sa matinding epekto nitong nakaraang bagyo na dumaan sa bahaging norte ng Luzon, ngunit hindi sila nakaligtaan ng DOLE para bigyan ng suporta,” wika ni Bello.

Kabilang sa mga pangunahing aktibidad na pinangunahan ng DOLE ay ang pagpapatuloy ng programang bakuna para sa mga manggagawa sa sektor ng konstruksiyon at pagmamanupaktura.

Nilalayon ng programa na mabakunahan ang isang milyong manggagawang Filipino na kabilang sa sektor ng ekonomiya ng bansa.

May 1,000 manggagawa sa konstruksiyon mula sa Pangasinan ang nabakunahan sa Lingayen Training Facility sa pagtutulungan ng DOLE at ng Employers Confederation of the Philippines (ECOP).

Samantala, pinangunahan ni Bello ang pamamahagi ng mahigit P6.2 milyong TUPAD payout at tseke sa may 2,000 benepisaryo mula sa mga bayan na nasa kanlurang bahagi ng lalawigan.

Ang TUPAD ay isang programang cash-for-work ng DOLE na naglalayong tulungan ang mga manggagawang lubhang naapektuhan ng pandemya.

Sa kabilang banda, may 40 benepisaryo mula sa Infanta ang nakatanggap ng tulong-pangkabuhayan mula sa DOLE na nagkakahalaga ng mahigit P800,000 para sa pagbili ng bangkang de-motor na gagamitin sa kanilang pangingisda.

Para kilalanin ang mga kompanyang sumusunod sa mga patakaran ng pamahalaan ukol sa kaligtasan at kalusugan, iginawad ni Bello ang ‘Safety Seal’ sa mga establisimyento kabilang ang Coca-Cola Beverages Inc., First Ilocandia Cable, Tara Ice Manufacturing, Excellent Clear Ice Plant Inc., Pangasinan Electric Coop, Inc., at Josefa Slipways, Inc.

Dagdag dito, tumanggap ang 30 overseas Filipino worker ng tseke na nagkakahalaga ng P400,000 sa ilalim ng Balik Pinas, Balik Hanapbuhay at Project Ease ng Overseas Workers Welfare Administration (OWWA).

Ang OWWA ay isang ahensiya sa ilalim Labor Department na nangangalaga sa kapakanan ng mga migranteng manggagawang Filipino.

Ipinamahagi din ang sahod ng daan-daang benepisaryo ng Government Internship Program sa Dagupan. ###

 

 

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry