News Release
Department of Labor and Employment
July 14, 2022

DMW fully operational in 2023 — Laguesma

The Department of Migrant Workers (DMW) — the newly-created state agency tasked to champion the welfare of the overseas Filipino workers (OFWs) — will be fully operational in 2023.

Labor Secretary Bienvenido Laguesma made the assurance during a press conference in Quezon City where a joint circular by the Department of Labor and Employment (DOLE) and the DMW was unveiled.

The joint circular provides for the smooth transition of at least six labor agencies from DOLE to DMW, effectively charting the path for the latter’s evolution into a full-fledged department of government.

The agencies referred to are the Philippine Overseas Employment Administration (POEA), Philippine Overseas Labor Offices (POLOs), International Labor Affairs Bureau (ILAB), National Reintegration Center for OFWs (NRCO), Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) and the National Maritime Polytechnic (NMP).

Under Republic Act 11641 — the law that created the DMW — the transition would be carried out in a maximum of two years.

However, Laguesma found the stipulated period too long which runs counter to President Ferdinand Marcos Jr.’s goal to deliver faster service to Filipino migrant workers.

“Masyadong matagal ang dalawang taon. Why wait that long when we can complete the transition earlier for the benefit of our beloved OFWs,” Laguesma explained.

The Labor chief dismissed speculations of ‘railroading’ in the transfer of the DOLE attached agencies to DMW.

“There’s nothing illegal in the transition. We are just ramping up efforts to make DMW operational as early as possible,” Laguesma said.

He said the joint circular introduced yesterday — the first made by DOLE and DMW — is just one of the measures taken by the two agencies to advance the complete establishment of DMW.

While it’s true that the transition will relieve DOLE of OFW-related tasks, it will help the department focus on its job to handle local employment.

“By focusing on our mandate, DOLE will be rendering faster and quality service to our workers in the country,” he said.

“In the same manner, DMW will be working exclusively for our OFWs, meaning their time and effort would center on the Filipino migrant workers which is an efficient way of serving our modern-day heroes,” he added.

Laguesma vowed all out support to DMW Secretary Susan ‘Toots’ Ople, saying the two of them “have a long professional and personal relationship together.”

“She has my full backing as she nurtures the development of DMW,” he added.

Signed by Laguesma and Ople, the joint circular demonstrates the government’s commitment to promote synergy among state agencies with the goal of providing a brighter future for Filipino workers. ### OD

================================================

DMW ganap nang operational sa 2023 – Laguesma

Magiging ganap nang operational ang bagong likhang Department of Migrant Workers (DMW) na naatasang itaguyod ang kapakanan ng mga overseas Filipino workers (OFWs), sa taong 2023.

Ito ang katiyakang  sinambit  ni  Labor Secretary Bienvenido Laguesma sa isang press conference na ginanap sa Quezon City,  kung saan inilabas ang joint circular ng Department of Labor and Employment (DOLE) at ng DMW.

Ang joint circular ay nagbibigay ng maayos na pagsasalin ng pamamahala  mula sa DOLE ng  mga attached agency nito  patungong  DMW, at epektibong nagtatakda ng landas para sa ebolusyon ng huli tungo sa isang ganap na Kagawaran ng pamahalaan.

Ang mga attached agency na tinutukoy ay ang Philippine Overseas Employment Administration (POEA), Philippine Overseas Labor Offices (POLOs), International Labor Affairs Bureau (ILAB), National Reintegration Center for OFWs (NRCO), Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) at National Maritime Polytechnic (NMP).

Sa ilalim ng Republic Act 11641 — ang batas na lumikha ng DMW — isasagawa ang paglipat sa loob ng maximum na dalawang taon.

Gayunpaman, nakita ni   Laguesma na masyadong mahaba ang itinakdang  panahon na sumasalungat sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maghatid ng mas mabilis na serbisyo sa mga migranteng manggagawang Pilipino.

“Masyadong matagal ang dalawang taon. Why wait that long when we can complete the transition earlier for the benefit of our beloved OFWs,” paliwanag ni Laguesma.

Ibinasura ng Labor chief ang mga haka-haka ng ‘railroading’ sa paglipat ng mga DOLE attached agency sa DMW.

“Walang nilabag sa batas ang transisyon. We are just ramping up efforts to make DMW operational as early as possible,” sabi pa ni Laguesma.

Aniya, ang joint circular na ipinakilala kahapon — ang unang ginawa ng DOLE at DMW — ay isa lamang sa mga hakbang  na ginawa ng dalawang ahensya upang  isulong ang kumpletong pagtatatag ng DMW.

Bagama’t totoo na ang transisyon ay magpapagaan sa DOLE ng mga gawaing may kinalaman sa OFW, makakatulong ito sa kagawaran  na tumuon sa tungkulin nito upang pangasiwaan ang lokal na mga trabaho.

“Sa pamamagitan ng pagtutok sa ating mandato, ang DOLE ay maghahatid ng mas mabilis at de-kalidad na serbisyo sa ating mga manggagawa sa bansa,” aniya.

“Sa parehong paraan, ang DMW ay magtatrabaho ng eksklusibo para sa ating mga OFW, ibig sabihin ang kanilang oras at pagsisikap ay nakatuon sa mga migranteng manggagawang Pilipino, na isang mahusay na paraan ng paglilingkod sa ating mga makabagong  bayani,” dagdag niya.

Nangako si Laguesma ng todo ang suporta niya  kay DMW Secretary Susan ‘Toots’ Ople, na sinasabing silang dalawa ay “may mahabang propesyonal at personal na relasyon na magkasama.”

“Buo ang aking  suporta sa kaniya habang pinangangalagaan niya ang pag-unlad ng DMW,” dagdag pa niya.

Nilagdaan nina Laguesma at Ople, ang joint circular ay nagpapakita ng pangako ng gobyerno upang isulong ang synergy sa mga ahensya ng pamahalaan na may layuning magbigay ng mas maliwanag na kinabukasan para sa mga manggagawang Pilipino. ### OD/gmea

 

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry