The labor department has started releasing its comprehensive package of assistance to around 10,000 displaced Boracay workers to help them cope with the adverse economic impact of the island’s rehabilitation.

Labor Secretary Silvestre Bello III on Sunday led the distribution of cash cards to beneficiaries of the Boracay Emergency Employment Program (BEEP)-Adjustment Measures Program (AMP) and the payout of financial assistance to the third batch of workers-beneficiaries under the Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (TUPAD) Program.

The beneficiaries were gathered in a townhall meeting in Barangay Manoc Manoc, Malay town attended by Special Assistant to the President Christopher Go, Aklan Gov. Florencio Miraflores, DOLE and local government officials.

“We have so far provided assistance to around half of the total number of profiled affected workers in the formal and informal sector. DOLE will continue to reach out to other affected workers for them to avail of the available assistance and reach our target of providing aid to over 20,000 profiled workers,” Bello said.

During the event, which is the third tranche of the payout, 636 workers-beneficiaries received their salary under the TUPAD program while 500 BEEP-AMP beneficiaries receive their cash cards.

Under the BEEP Adjustment Measures Program (AMP), displaced regular employees can receive P4,200 monthly financial support for six months while retained workers who do not receive regular wage can receive P2,102.75 monthly cash aid for three months.

Various assistance programs are also lodged under the BEEP to address the needs of affected workers and MSMEs, including the administration of appropriate social preparation, livelihood and training programs, as well as the provisions of grants and loans to prepare the island and its people for its re-opening.

On the other hand, the TUPAD program for the informal sector provides emergency employment in the form of 30-day community work with a salary of P9,700 per beneficiary.

Also, DOLE released P1 million in livelihood aid to Malay Association Sailing Boat Owner’s Incorporated (MASBOI) Sailboat Multi-Purpose Cooperative to provide alternative source of income to its 399 sailors and crew members by funding their Rice Retailing Project.

Meanwhile, Bello said DOLE is relaxing the requirements for those qualified to avail of the assistance by submitting their duly accomplished BEEP AMP Application Form; photocopy of certificate of employment; and photocopy of any government-issued ID.

Orientation on the guidelines and application for availment are still ongoing to reach out more affected workers who have not yet applied for the program.

###Abegail De Vega

========================================================

Manggagawa sa Boracay na nawalan ng trabaho, nakatanggap ng tulong

Inumpisahan nang ipamahagi ng labor department ang comprehensive package of assistance sa 10,000 manggagawa sa Boracay na nawalan ng trabaho upang tulungan silang makaagapay sa epektong dulot ng rehabilitasyon ng isla.

Pinangunahan nitong Linggo ni Labor Secretary Silvestre H. Bello III ang pamamahagi ng cash card sa mga benepisaryo ng Boracay Emergency Employment Program (BEEP)-Adjustment Measures Program (AMP) at ang pagbibigay ng tulong-pinansiyal sa third batch ng manggagawang-benepisaryo sa ilalim ng Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (TUPAD) Program.

Tinipon ang mga benepisaryo sa isang pagpupulong sa Barangay Manoc Manoc, Malay na dinaluhan nina Special Assistant to the President Christopher Go, Aklan Gov. Florencio Miraflores, at ang mga opisyal ng DOLE at lokal na pamahalaan.

“Sa ngayon nakapagbigay na kami ng tulong sa mahigit sa kalahati ng kabuuang bilang ng mga na-profile na apektadong manggagawa sa pormal at impormal na sektor. Patuloy na lalapit ang DOLE sa iba pang apektadong manggagawa upang mabigyan ng tulong ang mahigit 20,000 manggagawa na aming na-profile,”ani Bello.

Sa ginanap na okasyon, na ikatlong bahagi ng pagbabayad, 636 benepisaryong-mangggagawa ang nakatanggap ng kanilang sahod sa ilalim ng programang TUPAD, samantalang 500 benepisaryo ng BEEP-AMP ang nakatanggap ng cash card.

Sa ilalim ng BEEP Adjustment Measures Program (AMP), ang mga manggaagawang nawalan ng trahaho ay maaaring tumanggap ng P4,200 buwanang tulong-pinansiyal sa loob ng anim na buwan samantalang ang mga manggagawang hindi nawalan ng trabaho subalit hindi regular na tumatanggap ng sahod ay makatatanggap ng P2,102.75 buwanang cash aid sa loob ng tatlong buwan.

Iba’t ibang programa din ang nasa ilalim ng BEEP na naglalayong tugunan ang mga pangangailangan ng mga apektadong manggagawa at MSME, kabilang ang pangangasiwa ng naayong preparasyon, pangkabuhayan, at programang kasanayan, gayundin ang pagbibigay ng tulong at pautang sa paghahanda ng isla at ng mga mamamayan nito para sa muli nitong pagbubukas.

Sa kabilang banda, ang programang TUPAD para sa impormal na sektor ay nagbibigay ng emergency employment sa pamamagitan ng 30-araw na pagtatrabaho sa komunidad na may katuwang na sahod na P9,700 kada benepisaryo.

Naglaan din ang DOLE ng P1 milyon tulong-pangkabuhayan sa Malay Association Sailing Boat Owner’s Incorporated (MASBOI) Sailboat Multi-Purpose Cooperative upang makapagbigay ng alternatibong pagkukuhanan ng mapagkakakitaan sa kanilang 399 sailors at crew members sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo para sa kanilang Rice Retailing Project.

Samantala, sinabi ni Bello na pinagaan ng DOLE ang mga hinihingi para sa mga kwalipikadong makatanggap ng tulong sa pagsusumite ng kanilang BEEP AMP Application Form; photocopy ng certificate of employment; at photocopy ng alinmang ID na inisyu ng pamahalaan.

Patuloy pa rin ang pagbibigay ng orientation ukol sa mga patakaran at pagtanggap ng aplikasyon upang mas maraming apektadong manggagawang hindi pa nakatatanggap ng programa ang matulungan.

###Abegail De Vega/gmea

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry