News Release
Department of Labor and Employment
3 December 2019

Compressed workweek voluntary; no cuts in benefits – DOLE

The labor department yesterday reminded the private-sector workers and employers that the compressed workweek should be based on voluntary agreement of both parties and that it should not result in diminution of the existing benefits of the employees.

Labor Secretary Silvestre Bello III said there is an existing DOLE advisory which recognizes the agreement between employer and the employees to implement the compressed workweek.

“The compressed workweek is not mandated, but we have existing guidelines on this. Its effectivity and implementation should be voluntary. We do not force them to implement the work scheme, because this is part of management prerogative. Both parties have the autonomy to reach an agreement as long as it does not violate our labor laws,” Bello said.

Also, the benefits of the employees should not be reduced due to the implementation of such work arrangement, he added.

Department Advisory No. 4 Series of 2010 defines the compressed workweek as a flexible work arrangement where the normal workweek is reduced to less than six days, but the total number of work hours per week shall remain.

The normal workday is increased to more than eight hours, but not to exceed 12 hours, without corresponding overtime premium.

The concept can be adjusted accordingly depending on the normal workweek of the company, the advisory further states.

There are a lot of considerations in adopting flexible work arrangements, but Bello said the scheme aims to improve business competitiveness and productivity.

It also aims to give both employers and employees the flexibility in work hours which is compatible with business requirements and the employees’ need for a balanced work-life, he added.

He also said that in case there are complaints, the company and the workers may agree to revert to the previous normal work arrangement.

END/aldm

=============================================

Compressed workweek boluntaryo lamang, walang dapat ibawas sa benepisyo – DOLE

Nagpaalala ang Department of Labor and Employment (DOLE) sa mga manggagawa at employer na isang boluntaryong kasunduan lamang ang compressed workweek at hindi dapat na magresulta sa pagbabawas sa umiiral na benepisyo ng mga empleyado.

Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, mayroong umiiral na abiso ang DOLE na kumikilala sa kasunduan sa pagitan ng employer at manggagawa na ipatupad ang compressed workweek.

“Ang compressed workweek ay hindi sapilitan, ngunit mayroon tayong umiiral na panuntunan kaugnay nito. Ang bisa at pagpapatupad nito ay dapat na boluntaryo lamang. Hindi dapat pilitin ang pagpapatupad ng naturang work scheme dahil bahagi ito ng management prerogative. Dapat na parehong magkaroon ng isang kasunduan na hindi nalalabag ang mga batas sa paggawa,” wika ni Bello.

Dagdag pa niya, ang benepisyo ng empleyado ay hindi dapat na mabawasan kasunod ng pagpapatupad ng kahalintulad na work arrangement.

Itinatakda ng Department Advisory No. 4 Series of 2010 ang compressed workweek bilang isang flexible work arrangement kung saan ang normal na workweek ay babawasan mula sa anim na araw subalit ang kabuuang bilang ng oras ng trabaho sa isang lingo ay mananatiling pareho.

Ang normal na trabaho sa isang araw ay madaragdagan at hihigit sa walong oras subalit hindi lalagpas sa 12 oras, nang walang katumbas na overtime premium.

Ang konsepto ay maaaring iayon depende sa workweek ng kumpanya, ayon pa sa abiso.

Maraming konsiderasyon ang pag-aangkop ng flexible work arrangement subalit sinabi ni Bello na layon ng panuntunan na maiangat ang business competitiveness at productivity.

Layon rin nito na mabigyan ang parehong employer at mga manggagawa ng kakayahang iangkop sa oras ng trabaho at iayon sa pangangailangan ng negosyo at ng nais ng empleyado para sa balanseng buhay trabaho, dagdag pa niya.

Sinabi pa niya na kung mayroong mga reklamo, ang kumpanya at manggagawa ay maaaring magkasundo na ibalik sa dating normal ang kanilang work arrangement.

END/aldm/ Paul Ang

 

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2