News Release
Department of Labor and Employment
May 5, 2021

Bello turns down NPC

Labor Secretary Silvestre Bello III has declined a request from the Philippine National Police (PNP) to make the National Police Clearance (NPC) a requirement in the various transactions of the Department of Labor and Employment (DOLE).

In a letter to PNP chief Debold Sinas, Bello said: “While good-intentioned, requiring DOLE’s clientele to secure NPC to avail of our services will do more harm than good.”

NPC is a database aimed at streamlining the issuance of police clearances across the country. Earlier, PNP chief Debold Sinas wrote Bello asking the latter to make the NPC a requirement in DOLE dealings.

However, Bello said DOLE stakeholders are opposed to it.

Results of a rapid survey by DOLE showed its constituents are not in favor of making the NPC a requirement to DOLE transactions. “It’s a form of red tape to all and an additional financial burden to many,” Bello added.

The labor cited more important reasons to reject the NPC which, he said, is not aligned with the policy of President Duterte as embodied in Republic Act No. 11032 or the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2019, and Executive Order No. 129.

Also, there is no legal basis in requiring DOLE’s clientele to secure NPC, Bello said. “It may even violate pertinent provisions of the 1987 Philippine Constitution, Labor Code of the Philippines, as renumbered, and other existing legislations.

Nevertheless, Bello lauded the PNP for relentlessly finding ways to promote public safety. “We are with the PNP in building a safer place for our people,” he said.

“However, we can achieve this without adding burden to the transacting public and the people we serve,” Bello said. # # #

======================================================

Hiling ng NPC, hindi sinang-ayunan ni Bello

Tinanggihan ng labor department ang hiling ng Philippine National Police (PNP) na gawing requirement ang pagkuha ng National Police Clearance (NPC) para sa anumang transaksiyon sa Department of Labor and Employment (DOLE).

Sa liham ni Labor Secretary Silvestre Bello III, sinabi nito kay PNP chief Debold Sinas na: “Bagama’t maganda ang intensiyon, ang hilingin sa kliyente na kumuha muna ng NPC para makatanggap ng serbisyo mula sa DOLE ay maaaring makasama imbes na makabuti.”

Ang NPC ay isang database na naglalayong paghusayin ang pag-iisyu ng police clearance sa buong bansa. Nauna rito, sumulat si PNP chief Debold Sinas kay Bello na hinihiling na hingan muna ang kliyente ng police clearance bago sila maaaring makipag-transaksyon sa DOLE.

Subalit ito ay tinutulan ng mga stakeholder ayon kay Bello.

Batay sa rapid survey na isinagawa ng DOLE, hindi sang-ayon ang mga stakeholder na mag-sumite muna ng police clearance para makipag-transaksiyon sa DOLE. “Ito ay isang uri ng red tape at karagdagang pasaning-pinansiyal sa karamihan,” dagdag ni Bello.

Ipinaliwanag din ng Kalihim ang importanteng dahilan kung bakit kailangan nilang tanggihan ang hiling ng NPC, ito aniya, ay hindi ayon sa polisiya ni Pangulong Duterte na nakasaad sa Republic Act No. 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2019, and Executive Order No. 129.

Dagdag pa dito, walang legal na basehan para hilingin ng DOLE sa kanilang kliyente na kumuha ng NPC, ani Bello. “Maaari din nitong labagin ang probisyon sa 1987 Philippine Constitution, Labor Code of the Philippines, at ng iba pang umiiral na batas.

Gayunpaman, pinasalamatan ni Bello ang PNP sa patuloy nilang paghahanap ng paraan upang pangalagaan ang seguridad ng publiko. “Kasama kami ng PNP sa kanilang pagbuo ng ligtas na lugar para sa ating mamamayan,” wika niya.

“Subalit, maaari natin itong makamit nang hindi dinadagdagan ang pasanin ng publiko at ng mga mamamayan na ating pinagsisilbihan,” ani Bello. # # #

 

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
7