In line with the labor department’s advocacy on safe and healthy workplaces, Labor Secretary Silvestre Bello III called on both employers and workers to become occupational safety and health champions by formulating practical OSH programs at plant levels.

“The call to be OSH champions is timely as we endeavor to inculcate the culture of safety and health in the daily tasks of both workers and employers. I call on you, however, to go beyond one million OSH champions. We must promote OSH as a way of life for all Filipinos,” said Bello during the 16th National Occupational Safety and Health Congress at the Philippine International Convention Center in Pasay City.

The labor chief noted that the number of those willing to partner with the government in ensuring the safety and health of workers is growing as demonstrated by the thousands of participants who attended the Congress.

To boost the government’s campaign against violations of OSH standards, Bello highlighted the passage of Republic Act 11058 or An Act Strengthening Compliance with Occupational Safety and Health Standards.

“Our labor inspectors are under strict order to enforce our regulations. Stiff penalties shall be imposed upon employers who violate them. At the same time, however, we must help them comply with the regulations,” he also said, adding that the labor department is issuing the guidelines of the OSH law soon.

Attended by safety and health experts from different companies, professional groups, occupational safety and health networks (OSHNets), and workers’ unions, as well as government representatives, the NOSH Congress is a biennial activity spearheaded by the Occupational Safety and Health Center, an attached agency of the DOLE.

Since 1990, the Congress served as a venue to generate and exchange essential information on workplace safety and health.

END/aldm

======================================================

Bello sa mga employer, manggagawa: Maging OSH champion

Alinsunod sa layunin ng labor department na magkaroon ng ligtas at malusog na lugar-paggawa, nanawagan si Labor Secretary Silvestre H. Bello III sa parehong employer at manggagawa na maging occupational safety and health champion sa pamamagitan ng pagbubuo ng praktikal na OSH program sa plant level.

“Napapanahon ang panawagan na maging OSH champion sa pagpupunyagi na maitanim sa kultura ang ligtas at malusog sa araw-araw na gawain ng parehong manggagawa at employer. Tinatawagan ko kayo na higitan ang isang milyong OSH champion. Kailangan nating itaguyod ang OSH na maging bahagi ng buhay ng lahat ng Pilipino,” ani Bello sa ginanap na 16th National Occupational Safety and Health Congress sa Philippine International Convention Center sa Pasay City.

Ikinagalak ng labor chief ang pagtaas ng bilang ng mga nagnanais na maging partner ng pamahalaan upang tiyakin ang kaligtasan at kalusugan ng manggagawa na makikita sa malaking bilang ng mga lumahok sa Congress.

Upang pataasin ang kampanya ng pamahalaan laban sa paglabag sa patakaran sa OSH, binigyang-halaga ni Bello ang pagpasa ng Republic Act 11058 o An Act Strengthening Compliance with Occupational Safety and Health Standards.

“Nasa mahigpit na kautusan ang ating mga labor inspector sa pagpapatupad ng regulasyon. Mahigpit na parusa ang ipapataw sa mga employer na lalabag dito. Gayunpaman, kinakailangan natin silang tulungan sa kanilang pagtupad sa mga regulasyon,” aniya, at kanyang idinagdag na agad na maglalabas ang labor department ng pamantayan sa batas ng OSH.

Dinaluhan ng mga safety and health expert mula sa iba’t ibang kompanya, professional group, occupational safety and health network (OSHNet), at unyon ng mga manggagawa, gayundin ng mga kinatawan ng pamahalaan, ang NOSH Congress ay ginaganap kada dalawang taon sa pamumuno ng Occupational Safety and Health Center, isang ahensiya sa ilalim ng DOLE.

Simula 1990, ang Congress ay nagiging daan upang makakalap at magpalitan ng mahahalagang impormasyon sa ligtas at malusog na lugar-paggawa.

END/aldm/gmea

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry