Ang “right to disconnect,” o ang pag-diskonekta ng empleyado sa anumang uri ng komunikasyon na may kinalaman sa opisina matapos ang oras ng trabaho at hindi bibigyan ng disciplinary action ay isang boluntaryong kasunduan sa pagitan ng employer at ng kanyang empleyado, ayon kay Labor Secretary Silvestre H. Bello III.

“Ang pagsagot o hindi pagpansin sa texts o emails mula sa kanyang employer matapos ang oras ng pagtatrabaho ay boluntaryong kasunduan sa empleyado at wala silang obligasyon na sumagot o hindi. Ang ‘right to disconnect’ ay desisyon ng empleyado,” ani Bello.

Ang makabagong teknolohiya ay malaking tulong sa trabaho, at ang panukalang-batas ayon sa Kalihim na naglalayong alisin ang anumang uri ng komunikasyon matapos ang oras ng trabaho ay makakatulong upang maibsan ang alalahanin ng empleyado sa paglalagay ng maliwanag na linya sa pagitan ng trabaho at tahanan.

Inihain ni Quezon City Representative Winston Castelo ang House Bill 4721 na naglalayong amyendahan ang Labor Code of the Philippines.

Ang panukalang batas ay nag-aatas sa employer na “magtakda ng oras kung saan ang empleyado ay hindi dapat sumagot sa anumang e-mails, texts o tawag na may kinalaman sa trabaho”, at ang mga kondisyon at exemption ayon dito, ay sasailalim sa patakaran na itatakda ng Department of Labor and Employment.

“Alam ng empleyado at employer na may oras para sa komunikasyon at may oras din na hindi dapat ito sagutin. Nasa empleyado kung nanaisin nitong magtrabaho kahit tapos na ang oras ng pagtatrabaho,”ani Bello.

Kanya ring idinagdag na ang lubos na pag-diskonekta ay hindi rin maaari sa ilang uri ng trabaho, at ang employer ang siyang dapat magpatupad ng polisiya na naayon sa pamantayan ng labor code, na magbebenepisyo sa parehong partido.

“Ang employer ang dapat na magsuri at umalam sa pagbabawas ng out-of-hours work. Maaari silang magpatupad ng polisiya upang hindi magtrabaho ang kanilang empleyado ng lampas sa oras o kanilang babayaran ang mga empleyado para sa karagdagang trabaho,” pagtatapos ni Bello.

END/ADV/GMEArce

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2