News Release
Department of Labor and Employment
October 29, 2022

ASEAN+3 reaffirms commitment to skills dev’t and workers welfare in PH meet

Led by the Philippines, the 10 ASEAN member-states (AMS) on Saturday pressed for greater cooperation with three dialogue partners China, Japan, and Korea (+3) to improve workforce competitiveness and create more decent employment opportunities in the region.

As chair of the 20th ASEAN Plus Three Labor Ministers’ Meeting (ALMM+3) held on October 29 in Manila, Department of Labor and Employment (DOLE) Secretary Bienvenido E. Laguesma met with other ASEAN+3 labor ministers to highlight the importance of regional cooperation on labor amid the challenges and new threats brought about by the continuing impact of the pandemic, climate change, digitalization and inflation.

“This broader arena of development cooperation will enable us to find ways on how we can move forward in addressing the continuing concerns in promoting the welfare and wellbeing of workers and their families and the future of work for the next generation,” the labor secretary said, addressing his ASEAN+3 counterparts.

High on the meeting’s agenda is ensuring that the ASEAN workforce can compete in today’s world of work through upskilling and reskilling of workers.

According to Secretary Laguesma, human resource and skills development through technical-vocational education and training is vital in promoting decent and gainful work amid digital transformations in the ASEAN work landscape.

Meanwhile, the ASEAN+3 labor ministers also agreed to further collaborate in the area of entrepreneurship, focusing on the promotion of green and digital sectors, as a priority for advancing sustainable, inclusive and digitalized development and growth in the region.

With inflation and food supply disruptions affecting workers’ income and well-being, ASEAN members, with the support of China, Japan and Korea, will pursue modernized agriculture to ensure food security and create more gainful employment opportunities for workers in the ASEAN.

The 20th ALMM+3 concludes the series of meetings of labor ministers and officers this year. ###

========================================

Pangakong itaas ang kasanayan at kapakanan ng mga manggagawa
Muling pinagtibay sa pagpupulong ng ASEAN+3 sa PH

Sa pangunguna ng Pilipinas, hiniling ng 10 ASEAN member-states (AMS) noong Sabado ang higit na kooperasyon mula sa tatlong dialogue partner nitong China, Japan at Korea (+3) upang higit na maitaas ang kagalingan ng mga manggagawa at makalikha ng mas maraming oportunidad para sa disenteng trabaho sa rehiyon.

Bilang tagapangulo sa 20th ASEAN Plus Three Labor Ministers’ Meeting (ALMM+3) na ginanap noong Oktubre 29 sa Maynila, nakipagpulong si Kalihim Bienvenido E. Laguesma ng Department of Labor and Employment (DOLE) sa iba pang kalihim ng paggawa ng ASEAN+3 upang bigyang-diin ang kahalagahan ng kooperasyong pang rehiyon sa paggawa sa gitna ng mga hamon at bagong banta dulot ng patuloy na epekto ng pandemya, pagbabago ng klima, digitalization at inflation.

“Ang mas malawak na arena ng pakikipagtulungan sa pag-unlad ay magbibigay-daan sa atin upang makahanap ng mga paraan kung paano tayo makakasulong sa pagtugon sa nagpapatuloy na alalahanin sa pagtataguyod ng kapakanan at kagalingan ng mga manggagawa at kanilang mga pamilya at ang kalagayan ng trabaho para sa susunod na henerasyon,” pahayag ng kalihim sa ASEAN+3.

Nangunguna sa agenda ng meeting ang pagtitiyak na ang mga manggagawa sa ASEAN ay maaaring makipagsabayan sa kasalukuyang mundo ng paggawa sa pamamagitan ng pagtataas sa kasanayan ng mga manggagawa.

Ayon sa Kalihim, ang pag-unlad sa kasanayan ng mga manggagawa sa pamamagitan ng technical-vocational education and training ay mahalaga sa pagtataguyod ng disente at kapaki-pakinabang na trabaho sa gitna ng digital transformation sa ASEAN work landscape.

Samantala, sumang-ayon din ang mga kalihim ng paggawa ng ASEAN+3 na higit pang makipagtulungan sa larangan ng pagnenegosyo, na nakatuon sa pagsulong ng green at digital sector, bilang prayoridad para sa pagsusulong ng napapanatili, sama-sama at digitalized na pag-unlad at paglago sa rehiyon.

Dahil sa inflation at kakulangan sa suplay ng pagkain na nakakaapekto sa kinikita at kapakanan ng mga manggagawa, ang mga miyembro ng ASEAN, at sa suporta ng China, Japan at Korea, isasagawa ang modernisadong agrikultura upang matiyak ang seguridad sa pagkain at makalikha ng mas kapaki-pakinabang na mga oportunidad sa trabaho para sa mga manggagawa sa ASEAN.

Nagtapos ang serye ng pagpupulong ng mga kalihim at opisyal ng paggawa ng 20th ALMM+3 ngayong taon. ###

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry