ANNOUNCEMENT:

Please be advised that DOLE Hotline 1349 will be temporarily unavailable on December 18 (Saturday) and December 19 (Sunday) for the refresher course training of our Hotline Service Action Officers.

For labor-related queries and concerns, please contact 0961-595-8439.

The DOLE Hotline will resume its operations on December 20 (Monday).

Thank you for your understanding.

 

PAUNAWA:

Ang DOLE Hotline 1349 ay pansamantalang hindi matatawagan sa Disyembre 18 (Sabado) at Disyembre 19 (Linggo) upang bigyang-daan ang pagsasanay ng aming mga Hotline Service Action Officers.

Para sa mga katanungan tungkol sa paggawa at empleo, maaring magpadala ng mensahe o tumawag sa 0961-595-8439.

Ang aming hotline ay muling magbubukas sa Disyembre 20 (Lunes).

Maraming salamat sa inyong pag-unawa.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry