News Release
Department of Labor and Employment
June 18, 2022

90K children removed from hazardous work – DOLE

More than 90,000 children have been removed from doing harmful work since the Department of Labor and Employment (DOLE) started profiling child laborers.

Labor Secretary Silvestre H. Bello III said that the initiative is aimed at creating a database that will serve as a basis for providing appropriate services and interventions necessary to remove children from child labor.

The profiling is aligned with the Philippine Development Plan 2017–2022 goal of reducing child labor cases by 30 percent.

Since 2018, the labor department has already collected the key demographic information of over 400,000 child laborers nationwide.

The latest data from the Philippine Statistics Authority estimated that 597,000 children are still engaged in child labor, mostly working in the agriculture sector.

Meanwhile, cases of online sex abuse and exploitation in children (OSAEC) spiked by 264 percent during the height of the COVID-19 pandemic. Sexual exploitation is among the worst forms of child labor identified by the International Labour Organization.

In a study by the Institute of Labor Studies (ILS) presented during the National Stakeholders’ Summit addressing the Worst Forms of Child Labor, including Online Sexual Abuse and Exploitation, the alarming rate of increase can be attributed to the country’s affordable and easily accessible internet packages.

“Affordable internet access also contributes to enabling impoverished households to participate in this money-making scheme,” ILS Researcher Frances Camille Dumalaog shared.

The policy study also cited the country’s robust money transfer infrastructure, high proficiency in the English language, and widespread poverty as top reasons why OSAEC proliferates in the Philippines.

To address the issue of poverty, the labor department provides several social amelioration packages for families of identified child laborers.

“Through the [profiling] database, DOLE can identify and provide appropriate interventions to remove children from child labor. These include providing livelihood assistance programs for parents of child laborers given that they will stop engaging their children in hazardous work,” DOLE – Bureau of Workers with Special Concerns Director Atty. Ma. Karina Perida-Trayvilla said during the summit.

DOLE’s Project Angel Tree, Special Program for Employment of Students, and intensified Labor Inspection program are also some of the labor department’s key programs to address child labor.

DOLE Undersecretary and National Council Against Child Labor alternate chairperson Atty. Ana C. Dione also called for convergence and harmonized efforts among key sectors to end the worst forms of child labor.

“Despite different mandates and objectives, our goal is the same—ensure that children are safe from the pernicious effects of child labor,” Usec. Dione emphasized.

The two-day summit, held in partnership with World Vision’s Project against Child Exploitation (Project ACE), was participated by partners from the national and local governments, non-government, civil society, and youth sectors. CPSD

=====================================================

90K child laborers nailigtas mula sa mapanganib na trabaho – DOLE

Mahigit nang 90,000 child laborers ang nailigtas mula sa mapanganib na trabaho mula nang simulan ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang profiling ng mga batang manggagawa.

Ayon kay Labor Secretary Silvestre H. Bello III, layon ng inisyatibong ito na lumikha ng database na siyang batayan upang makapagbigay ng mga naaangkop na serbisyo at suporta na kinakailangan upang maialis ang mga kabataan mula sa mapanganib na trabaho.

Ang profiling ay naaayon sa layunin ng Philippine Development Plan 2017- 2022 na mabawasan ng 30 porsiyento ang mga kaso ng child labor.

Mula noong 2018, nakalap ng DOLE ang pangunahing demograpikong impormasyon ng mahigit 400,000 batang-manggagawa sa buong bansa.

Sa pinakahuling datos mula sa Philippine Statistics Authority (PSA), tinatayang nasa 597,000 kabataan ang patuloy pa rin sa pagtatrabaho kung saan ang karamihan ay nasa sektor ng agrikultura.

Samantala, tumaas ang kaso ng online sex abuse and exploitation in children (OSAEC) ng 264 porsiyento noong kasagsagan ng pandemyang COVID-19. Ang sexual exploitation ay kabilang sa tinatawag na worst forms of child labor na tinukoy ng International Labour Organization (ILO).

Sa isang pag-aaral ng Institute for  Labor Studies (ILS) na iniharap sa National Stakeholders’ Summit na naglalayong tugunan ang Worst Forms of Child Labor at ang  Online Sexual Abuse and Exploitation, ang nakababahalang mataas na bilang nito ay iniuugnay sa abot-kaya at madaling ma-access na internet ng bansa.

Ayon kay ILS researcher Frances Camille Dumalaog, “Ang murang halaga ng internet ang nagiging daan sa mga mahihirap upang mabilis na kumita ng pera.”

Binanggit din sa policy study ang matatag na money transfer ng bansa, mataas na kasanayan sa wikang Ingles, at malawakang kahirapan, bilang mga pangunahing dahilan kung bakit lumalaganap ang OSAEC sa Pilipinas.

Upang matugunan ang isyu ng kahirapan, ang labor department ay nagbibigay ng social amelioration package para sa mga pamilya ng mga natukoy na batang-manggagawa.

“Sa pamamagitan ng [profiling] database, maaaring tukuyin ng DOLE at magbigay ng naaangkop na mga propesyunal na suporta upang alisin ang mga kabataan sa mapanganib na trabaho. Kabilang dito ang pagbibigay ng tulong-pangkabuhayan para sa mga magulang ng mga batang-manggagawa upang patigilin na ang kanilang mga anak sa mapanganib na trabaho,” pahayag sa summit ni DOLE-Bureau of Workers with Special Concerns Director Atty. Ma. Karina Perida-Trayvilla.

Kabilang ang Project Angel Tree ng DOLE, Special Program for Employment of Students (SPES), at pinaigting na Labor Inspection program sa mga pangunahing programa ng kagawaran para tugunan ang child labor.

Nanawagan din si DOLE Undersecretary at National Council Against Child Labor alternate chairperson Atty. Ana C. Dione para sa sama-samang pagkilos ng mga pangunahing sektor upang wakasan ang pinnakamasamang anyo ng child labor.

“Sa kabila ng magkakaibang mandato at layunin, iisa ang ating hangarin —siguraduhing ligtas ang mga bata sa masasamang epekto ng child labor,” wika ni Usec. Dione

Ginanap ang dalawang araw na summit, sa pakikipagtulungan ng World Vision’s Project against Child Exploitation (Project ACE), kasama ang mga partner mula sa pambansa at lokal na pamahalaan, non-government organization (NGO), civil society, at sektor ng kabataan. CPSD/gmea

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2