News Release
Department of Labor and Employment
April 17, 2021

14,097 OFWs in Ilocos Region receive cash aid from AKAP

Overseas Filipino Workers (OFWs) who were assisted through the DOLE’s Abot Kamay ang Pagtulong (AKAP) now stand at 14,097, the DOLE-Regional Office I announced.

Regional Director Evelyn R. Ramos said the amount of P140,970,000 was already used up for the USD200 or P10,000 one-time financial assistance for land-based and sea-based workers who were affected by the COVID-19 pandemic.

“The DOLE-RO I and OWWA have been working closely to facilitate the release of the cash aid to the beneficiaries,” she said.

The OWWA evaluates all AKAP applications and submits those approved to the DOLE for the processing and release of assistance through partner remittance centers, the Regional Director said.

Among those who benefitted from the AKAP is Marjorie Liao, a 38-year-old resident of Candon City, Ilocos Sur. Marjorie was an OFW in Dubai, United Arab Emirates who had a promising job as a Junior Sous Chef at a hotel.

When national economies started reeling from the COVID-19 pandemic, the hotel temporarily shut down its operations. Marjorie, who was set to return to his work on March 14, 2020, was advised by his employer to extend his vacation. He has not been able to leave the country again due to lockdowns.

“It is really saddening because we have families to support,” Marjorie said.

The former OFW is married and has two children–seventh and third graders.

Then he learned about the AKAP.

“The PESO of Candon assisted me in my online application for the financial assistance,” he said.

After barely a month since he applied, Marjorie received the full amount of P10,000, and used it to start a small food business. His first venture was a “mamihan” stall, but he switched to food delivery service as it is more profitable during the present situation.

To meet their family’s basic needs, Marjorie juggles the roles of a business owner, construction worker, farmer, haircutter, and a homemaker.

“I want to thank the DOLE, OWWA and PESO for the efficient services and assistance they provide to affected OFWs,” he said.

To be eligible for the AKAP, OFWs must be: (1) Those who have experienced job displacement due to the receiving country’s imposition of lockdown or community quarantine or having been infected by the disease; (2) Must be still at overseas jobsites, or in the Philippines as Balik-Manggagawa, or already repatriated to the Philippines; and (3) Must not receive any financial support/assistance from the receiving countries/employers.

END/Arly Sta. Ana-Valdez with report from Sherwin Keith T. Abalos, DOLE-ISFO

=====================================================

14,097 OFWs sa Ilocos Region tumanggap ng tulong-pinansiyal mula sa AKAP

Umabot na sa 14,097 overseas Filipino workers (OFWs) ang natulungan ng Department of Labor and Employment (DOLE) sa ilalim ng programa nitong Abot Kamay ang Pagtulong (AKAP), ulat ng DOLE-Regional Office I.

Sinabi ni Regional Director Evelyn R. Ramos na ang halagang P140,970,000 ay ginamit para sa USD200 o P10,000 tulong-pinansiyal na isang beses na ibinibigay para sa mga land-based at sea-based worker na naapektuhan ng pandemyang COVID-19.

“Magkaagapay na nagtutulungan ang DOLE-RO I at OWWA para sa pamamahagi ng tulong-pinansiyal sa mga benepisaryo,” aniya.

Sinusuri ng OWWA ang lahat ng aplikasyon para sa AKAP at isusumite ang mga naaprubahang aplikasyon sa DOLE para iproseso at maipamahagi ang tulong sa pamamagitan ng katuwang na remittance center, pahayag ng Regional Director.

Kabilang sa nakatanggap ng benepisyo mula sa AKAP si Marjorie Liao, 38 taon-gulang at residente ng Candon City, Ilocos Sur. Si Marjorie ay dating OFW sa Dubai, United Arab Emirates na may naghihintay na trabaho bilang Junior Sous Chef sa isang hotel.

Ngunit nang mag-umpisang humina ang ekonomiya dahil sa pandemyang Covid-19, pansamantalang nagsara ang hotel. Nakatakda sanang bumalik sa kanyang trabaho si Marjorie noong Marso 14, 2020, ngunit siya ay inabisuhan ng kanyang employer na pahabain ang kanyang bakasyon. Hindi na siya nakaalis ng bansa dahil sa lockdown.

“Talaga namang nakalulungkot dahil may pamilya kaming sinsuportahan,” wika ni Marjorie.

Ang dating OFW ay may asawa at dalawang anak na nasa ikatlo at ikapitong baitang.

At kanyang nalaman ang tungkol sa AKAP.

“Tinulungan ako ng PESO-Candon sa aking online application para sa tulong-pinansiyal,” aniya.

Matapos ang wala pang isang buwan mula ng siya ay magsumite ng aplikasyon, tinanggap ni Marjorie ang kabuuang-halaga na P10,000, at kanya itong ginamit sa pagsisimula ng maliit na negosyo.  Ang una niyang negosyo ay isang

“mamihan stall”, ngunit lumipat siya sa food delivery service dahil mas kumikita ito sa kasalukuyang sitwasyon ngayon.

Para matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya, pinagsasabay ni Marjorie ang pamamahala ng kanyang negosyo, at pagiging construction worker, farmer, haircutter, at may-bahay

“Nais kong pasalamatan ang DOLE, OWWA at PESO para sa maayos na serbisyo at tulong na kanilang ibinigay sa mga apektadong OFW,” wika niya.

Para makatanggap ng tulong ang OFW mula sa AKAP, ito ay dapat: (1) Nawalan ng trabaho dahil sa ipinatutupad na lockdown ng bansang kanyang pupuntahan o nasa community quarantine o nahawaan ng nasabing sakit; (2) Dapat ay nasa bansang kanyang pinagtatrabahuhan, o nasa Pilipinas bilang Balik-Manggagawa, o nakauwi na ng Pilipinas; at (3) Hindi nakatanggap ng pinansiyal na suporta o tulong mula sa bansa/employer na kanyang pinagtrabahuhan.

END/Arly Sta. Ana-Valdez with report from Sherwin Keith T. Abalos, DOLE-ISFO

 

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry