News Release
Department of labor and Employment
29 June 2019 

Industrial peace key to business growth, development – Bello 

Labor Secretary Silvestre Bello III on Wednesday emphasized the importance of ensuring harmonious relations between workers and employers as key to sustainable industrial climate that is a requisite for economic growth and development.

Addressing the 27th Metro Manila Business Conference in Manila, Bello said that lasting industrial harmony is a fundamental pillar of sustainable growth by upholding the rights of every worker and employer.

“In the face of challenges, we must keep a balance. We must ensure full protection of the workers, as well as to give due consideration to the rights of enterprises to reasonable returns to expansion and growth,” Bello said.

The labor chief also said that maintenance of industrial peace is a shared responsibility that must be done in a rightful way of complying with the existing laws and ethical practices towards productivity improvement and enterprises expansion.

Also, Bello emphasized the need to enhance the competitiveness of the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) through the conduct of productivity training programs and provision of technical assistance in designing productivity-based incentive schemes.

“We are of the view that the country’s economy largely depend on the sustainability of its macro, small, and medium enterprises. We must continue to work together in enhancing the competitiveness of our MSMEs and realize its maximum potential as key employment generators,” Bello said.

As of June 2019, 3,409 out of 3,506 or 97.2 percent of companies with Labor Management Cooperation are enjoying a mutually beneficial atmosphere between its workers and management through the government’s strengthened workplace relations and enhancement programs. ###AbegailDeVega 

===============================================================================

Katahimikan sa industriya susi sa tagumpay at pag-unlad ng negosyo – Bello 

Binigyang-diin ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang kahalagahan ng pagtitiyak ng maayos na relasyon sa pagitan ng manggagawa at employer bilang susi sa pagpapanatili ng katahimikan sa industriya na kinakailangan para sa pag-unlad ng ekonomiya.

Sa kanyang mensahe sa 27th Metro Manila Business Conference sa Maynila noong nakaraaan linggo, sinabi ni  Bello na ang pagkakaisa ng industriya ang pangunahing haligi para sa patuloy na pag-unlad sa pamamagitan ng pagtataguyod sa karapatan ng bawat manggagawa at employer.

Sa harap ng mga pagsubok, kailangan nating mapanatili ang pagkakapantay-pantay. Kailangan nating tiyakin ang ganap na proteksiyon ng mga manggagawa, gayundin ang pagbibigay konsiderasyon sa karapatan ng mga negosyante na kumita ng tama para sa kanilang pag-unlad,” ani Bello.

Sinabi rin ng Kalihim na ang pagpapanatili sa katahimikan ng industriya ay magkasamang responsibilidad at ito ay nalalapit sa tamang pagsunod sa mga umiiral na batas at makataong gawain tungo sa produktibong pag-unlad at pagpapalawak ng negosyo.

Binigyang-diin din ni Bello, ang pangangailangan na mapalakas ang Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sa pamamagitan ng pagsasagawa ng productivity training programs at pagbibigay ng tulong-teknikal sa pagbubuo ng productivity-based incentive schemes.

“Sa aming pagtingin, ang ekonomiya ng ating bansa ay nakasalalay sa pagpapanatili ng micro, small, and medium enterprises. Kailangang patuloy tayong magtulungan para sa pag-unlad ng MSME upang ganap na makamit ang ganap na potensiyal nito bilang key employment generators,” wika ni Bello.

Nitong Hunyo 2019, 3,409 mula sa 3,506 o 97.2 porsiyento ng kompanya na may Labor Management Cooperation ang nakikinabang mula sa maayos na relasyon sa pagitan ng manggagawa at ng mamumuhunan sa pamamagitan ng pinalakas at pinalawak na programa ng pamahalaan sa lugar-paggawa.

###AbegailDeVega/gmea

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1