News Release
Department of Labor and Employment
21 December 2018

109 OFWs from KSA get assistance

Over a hundred distressed overseas Filipino workers will be able to celebrate Christmas with their families following their repatriation from the Kingdom of Saudi Arabia, the labor department reported.

Overseas Workers Welfare Administrator Hans Leo Cacdac said the 109 repatriated OFWs from the Middle East received a package of assistance which include a P20,000 financial aid from the department for their smooth reintegration.

“These were the directives from Labor Secretary Silvestre Bello III. We hope that this can help them cope with the daily expenditures,” Cacdac said.

The repatriates arrived on December 8 from Dammam, KSA.

Among them were 88 workers of Azmeel Company in Al Khobar who were affected by the lockdown of work sites and have failed to receive proper wages and overtime pay.

Another 18 OFWs of Rakan Trading Contracting Company, and 4 employees of Samama Company decided to come home due to contract violations of their Saudi employers.

Cacdac said that aside from the financial aid, the repatriated OFWs can also apply for livelihood assistance should they choose to stay in the country for good.

“Our repatriated OFWs also have the opportunity to apply for a livelihood assistance. A seminar will be arranged for them and they will be required to submit their respective business plans. We will teach them how to do it,” the OWWA chief said.

Airport assistance were also provided to the distressed OFWs which includes temporary shelter for those who await their flights back to their respective provinces, and transportation assistance for those who reside in the Luzon area.

Meanwhile, OWWA and the Philippine Overseas Employment Administration (POEA) will also provide legal assistance to OFWs who wish to file complaints against their Arab employers or recruitment agencies.

The OFWs are encouraged to submit their bio data so the OWWA can provide employment assistance through the Build Build Build program of the Duterte Administration as most of the Filipino migrant workers were in the field of infrastructure.

“Lastly, we will provide employment facilitation. Our President spearheads the Build Build Build program. The DPWH and various contractors are looking for supplementary manpower which are fit to your skills,” Cacdac told the OFWs.

END/ Paul Ang

==============================================

109 OFWs mula sa Saudi, nabigyan ng tulong

Higit isandaang overseas Filipino workers ang makapagdiriwang ng kapaskuhan kasama ang kanilang pamilya kasunod ng kanilang repatriation mula sa Kingdom of Saudi Arabia, ayon sa ulat ng Department of Labor and Employment (DOLE).

Ayon kay Overseas Workers Welfare Administrator Hans Leo Cacdac, ang 109 na napauwing mga OFWs mula sa Middle East ay makatatanggap ng tulong kabilang ang P20,000 cash assistance mula sa kagawaran para sa kanilang maayos na reintegrasyon sa bansa.

“Utos ito ni Labor Secretary Silvestre Bello III. Umaasa tayo na makatutulong ito upang mairaos ang pang-araw araw na gastusin,” wika ni Cacdac.

Ang mga pinauwing OFW ay lumapag sa bansa noong Disyembre 8 mula sa Dammam, KSA. 

Kabilang sa kanila ang 88 manggagawa ng Azmeel Company sa Al Khobar na apektado ng lockdown ng work sites at hindi nakatanggap ng tamang suweldo at overtime pay.

Mayroon ring 18 OFWs mula sa Rakan Trading Contracting Company at 4 na empleyado ng Samama Company ang nagdesisyong umuwi dahil sa mga paglabag sa kontrata ng kanilang Saudi employers.

Dagdag pa ni Cacdac, liban sa pinansyal na tulong, ang mga repatriated OFW ay maaari ring mag-aplay ng tulong pangkabuhayan kung naisin na lamang nilang manatili sa bansa.

“Ang mga napauwing OFW ay mayroon ring oportunidad na mag-aplay ng tulong pangkabuhayan. Isang seminar ang dapat nilang daluhan at kailangan rin nilang magsumite ng kanilang business plan. Tuturuan naman namin silang gawin ang mga ito,” ayon pa sa punong opisyal ng OWWA.

Naglaan rin ng airport assistance para sa mga napauwing OFW na kinabibilangan ng pansamantalang tuluyan para sa mga nag-aantay ng kanilang flight pabalik sa kanilang probinsya, at transportation assistance para naman sa mga naninirahan sa area ng Luzon.

Samantala, ang OWWA at ang Philippine Overseas Employment Administration (POEA) ay nakahandang magbigay ng legal assistance sa mga OFW na nais mag-file ng reklamo laban sa kanilang mga Arab employer o sa kanilang recruitment agency.

Hinihikayat naman ang mga OFW na magsumite ng kanilang bio data upang mabigyan sila ng OWWA ng employment assistance sa pamamagitan ng programang Build Build Build ng administrasyong Duterte dahil karamihan sa mga Pilipinong migranteng manggagawa ay namamasukan sa sektor ng imprastraktura.

“Panghuli, magbibigay rin tayo ng tulong sa employment facilitation. Pinangungunahan ng ating pangulo ang programang Build Build Build. Ang DPWH at iba’t ibang mga kontraktor ay naghahanap ng mga tauhan na nababagay sa inyong mga kasanayan,” sinabi pa ni Cacdac sa mga OFW.

#Paul Ang

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry